AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

WSA oceni, czy wydalenie cudzoziemca uznanego za zagrażającego bezpieczeństwu było zgodne z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzy serię skarg obywatela Azerbejdżanu na postępowanie i decyzję Wojewody Małopolskiego i Urzędu do Spraw Cudzoziemców o wydaleniu go z terytorium RP oraz o odmowie udzielenia mu zezwolenia na pobyt. Pierwsza rozprawa odbędzie się 15 maja 2014 r.

Organy administracji uznały na podstawie niejawnych dokumentów przygotowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że pobyt cudzoziemca w Polsce stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. W trakcie postępowania odmówiły  jednak cudzoziemcowi wglądu w akta sprawy oraz nie sporządziły uzasadnienia swoich rozstrzygnięć.

„W ten sposób skarżący nie miał  żadnej informacji o powodach wydanych decyzji” – mówi Jacek Białas, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który reprezentuje skarżącego w postępowaniu przed WSA.. „Nie miał  zatem żadnej możliwości podważania twierdzeń organów i przedstawiania swoich racji przeciwko uznaniu go za zagrażającego bezpieczeństwu państwa. Sytuacja taka spowodowała, że jego prawo do obrony było całkowicie iluzoryczne” – dodaje Jacek Białas.

Co prawda organy stosowały przepisy ustawowe, jednak zdaniem pełnomocnika skarżącego, mogło dojść do naruszenia szeregu przepisów zawartych m.in. prawa do sądu i innych gwarancji zawartych w Konstytucji RP, Konwencji o ochronie praw człowieka i Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W związku z tym, dla rozstrzygnięcia sprawy niezbędne może okazać się zadanie pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu oraz pytania prejudycjalnego Trybunałowi Sprawiedliwości UE.

„Jest to już kolejna sprawa, którą się zajmujemy, w której organy administracji uznały, że cudzoziemiec stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i jednocześnie utajniły akta sprawy oraz nie sporządziły uzasadnienia podjętej decyzji” – tłumaczy Jacek Białas.  Zdaniem HFPC, udzielenie przez TK lub TSUE odpowiedzi na ewentualne pytanie prawne niewątpliwie będzie miało wpływ także na inne podobne sprawy.

W czwartek, 15 maja 2014 rozprawa odbędzie się o godz. 14.00 w sali G

HFPC złoży wniosek o przyłączenie się do postępowania przed WSA w Warszawie jako organizacja społeczna.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi