AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

WSA oddalił skargę na decyzję o odmowie wjazdu do Polski obywatela Tadżykistanu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie klienta HFPC – obywatela Tadżykistanu, który 1 lutego 2017 r. na granicy w Medyce chciał złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. Straż Graniczna go jednak nie przyjęła i wydała decyzję o odmowie wjazdu do Polski. Tego samego dnia na granicy obecny był pełnomocnik cudzoziemca – pracownik HFPC, który informował funkcjonariuszy SG, że cudzoziemiec chce złożyć wniosek o udzielenie mu ochrony.

Pełnomocnik nie został jednak dopuszczony do kontaktu z cudzoziemcem. SG nie zapewniła mu również udziału w czynnościach postępowania w sprawie odmowy wjazdu. Z rozmowy z cudzoziemcem na granicy nie został również sporządzony protokół, a jedynie notatka służbowa – niepodpisana przez cudzoziemca.

Wyrok WSA

W ustnych motywach wyroku WSA stwierdził, że obecność pełnomocnika na granicy oznaczała, że cudzoziemiec miał zapewnione wsparcie w kwestii ewentualnego złożenia wniosku o udzielenie ochrony, natomiast z akt sprawy nie wynika, aby chciał złożyć taki wniosek.

„Wniosek sądu wydaje się niezgodny z przepisami prawa. Wobec cudzoziemca – poza kontrolą graniczną – na granicy prowadzone było także postępowanie administracyjne w sprawie odmowy wjazdu. Przepisy wyraźnie mówią, że cudzoziemiec może działać w takim postępowaniu przez pełnomocnika, zaś sam pełnomocnik ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu i do wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, a tego prawa zostałem pozbawiony” – powiedział Daniel Witko, prawnik HFPC.

Interpretacja prawa Unii Europejskiej

Akta sprawy zawierały wskazania co do chęci złożenia przez cudzoziemca wniosku o udzielenie mu ochrony – np. interwencyjne pismo HFPC do placówki Straży Granicznej w Medyce oraz deklaracja zawarta w odwołaniu od decyzji o odmowie wjazdu. Może to mieć znaczenie w świetle przepisów prawa UE, z których może wynikać, że cudzoziemiec powinien być traktowany jak wnioskodawca podczas składania takiej deklaracji i że powinien zostać wpuszczony na terytorium Polski. „WSA jednak nie uwzględnił wniosku o zadanie pytania prejudycjalnego Trybunałowi Sprawiedliwości UE, który mógłby te wątpliwości rozwiać” – powiedział mec. Jacek Białas reprezentujący cudzoziemca pro bono przed WSA.

Podobna sprawa, inny wyrok

W innej podobnej sprawie WSA uchylił decyzję o odmowie wjazdu. Wyrok uzasadnił w ten sposób, że notatka służbowa nie mogła stanowić podstawy takiej decyzji. Więcej o sprawie można przeczytać tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi