AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

WSA uchylił decyzję MSWiA o wydaleniu Azamata Bajdujewa. HFPC brała udział w postępowaniu

♦ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zobowiązaniu Azamata Bajdujewa do powrotu do Rosji. HFPC wzięła udział w tym postępowaniu

Zdaniem HFPC, w toku postępowania nie zostały zapewnione cudzoziemcowi podstawowe gwarancje proceduralne, poprzez utajnienie części dokumentów i odstąpienie od uzasadnienia decyzji, a także nie zostało zbadane, czy powrót do kraju narazi cudzoziemca na ryzyko doznania tortur

Wydalenie cudzoziemca do kraju, w którym grożą mu tortury stanowi naruszenie art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Bajdujew wydalony z Polski na podstawie decyzji MSWiA

Sprawa dotyczy wydalonego z Polski do Rosji w sierpniu 2018 r. Azamata Bajdujewa, obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej. Cudzoziemiec został wydalony na skutek wykonania decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zobowiązaniu go do powrotu, wydanej na podstawie przepisów wprowadzonych ustawą z 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Zgodnie z tymi przepisami, MSWiA wydaje decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, jeżeli istnieje obawa, że prowadzi on działalność terrorystyczną lub szpiegowską i podlega natychmiastowemu przymusowemu wykonaniu.

Decyzja o zobowiązaniu pana Azamata Bajdujewa do powrotu została wydana przez Ministra na podstawie tajnej notatki ABW, do której ani cudzoziemiec ani jego pełnomocnik nie mieli dostępu w toku postępowania. Minister skorzystał także z możliwości odstąpienia od uzasadnienia faktycznego decyzji, powołując się na względy bezpieczeństwa państwa. W rezultacie, cudzoziemcowi nie zostały przedstawione powody wydalenia z Polski. Minister nie zbadał także, czy obawy cudzoziemca przed powrotem do Rosji, które podnosił w toku postępowania, są zasadne i czy w związku z tym powinien odstąpić od wydania decyzji i udzielić cudzoziemcowi jednej z form ochrony przed wydaleniem.

“Bajdujewowi nie zapewniono podstawowych gwarancji proceduralnych”. HFPC włącza się do sprawy

„Postanowiliśmy przyłączyć się do sprawy jako organizacja społeczna z dwóch powodów. Po pierwsze, dostrzegamy w tej sprawie problem, na który zwracamy uwagę już od wielu lat, dotyczący niezapewniania wydalanym cudzoziemcom, którzy zostali uznani za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, podstawowych gwarancji proceduralnych, czyli zapoznania się z powodami wydawanej decyzji i skorzystania z prawa do obrony w pełnym zakresie. Po drugie, w sprawie pana Bajdujewa zachodziło duże ryzyko, że w Rosji zostanie zatrzymany i poddany torturom. Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami, tak się w rezultacie stało” – mówi Marta Górczyńska, prawniczka HFPC, która reprezentowała Fundację w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Jak poinformowała organizacja Amnesty International monitorująca sprawę, natychmiast po przekazaniu z Polski do Rosji, cudzoziemiec został zatrzymany przez rosyjskie służby, przewieziony w nieznane miejsce, a następnie osadzony.

Podczas wczorajszej rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie HFPC przedstawiła swoje stanowisko w sprawie, argumentując, że decyzja Ministra powinna zostać uchylona. WSA zgodził się z tym stanowiskiem i w wydanym wyroku podkreślił, że obowiązkiem Ministra było rozważanie konieczności udzielenia cudzoziemcowi ochrony przed wydaleniem w przypadku zaistnienia ryzyka poddania go torturom lub nieludzkiemu traktowaniu po powrocie do kraju. Minister nie uczynił tego wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów prawa. Jednocześnie sąd wskazał, że nie dopatrzył się naruszeń proceduralnych w związku z brakiem dostępu cudzoziemca do dokumentów stanowiących podstawę jego wydalenia.

Stanowisko HFPC znajduje się tutaj.

 

Kalendarium sprawy:

4 kwietnia 2018 r. – decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zobowiązaniu pana Azamata Bajdujew do powrotu

10 kwietnia 2018 r. – zatrzymanie i umieszczenie cudzoziemca w areszcie dla cudzoziemców

20 kwietnia 2018 r. – wniosek cudzoziemca do Ministra o ponowne rozpatrzenie sprawy: powołanie się m.in. na obawę przed torturami w przypadku powrotu do Rosji

25 maja 2018 r. – utrzymanie w mocy własnej decyzji przez Ministra

22 czerwca 2018 r. – złożenie skargi do WSA na decyzję Ministra

31 sierpnia 2018 r. – deportacja cudzoziemca do Rosji

5 listopada 2019 r. – uchylenie decyzji Ministra przez WSA w Warszawie

 

Zobacz powiązane:


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi