AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKIK w sprawie koncentracji Polska Press i PKN Orlen

5 lutego 2021 r. UOKiK poinformował o wydaniu decyzji pozwalającej na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press 

HFPC wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich z pismem, w którym wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z decyzją i wnioskuje o jej zaskarżenie

♦  5 marca 2021 r. Rzecznik złożył odwołanie od zgody wydanej przez prezesa UOKiK oraz wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

8 kwietnia 2021 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wstrzymał wykonanie decyzji prezesa UOKiK

Postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

8 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji udzielającej zgodę na przejęcie przez polski koncernu naftowy – PKN Orlen jednej z największych grup wydawniczych w kraju – Polska Press. Zgodnie z uzasadnieniem, przedsiębiorcy powinni powstrzymywać się od wykonywania jakichkolwiek praw udziałowych z nabytych udziałów do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Sąd podkreślił, że nieuwzględnienie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich mogłoby doprowadzić do wykonania przez PKN Orlen decyzji nieostatecznej, co nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Wydane postanowienie jest niezaskarżalne.

Stanowczy sprzeciw HFPC i RPO wobec przejęcia Polska Press przez koncern paliwowy

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich pismem z 2 marca 2021 r. o zaskarżenie rozstrzygnięcia UOKiK. W przygotowanym wniosku podkreśliliśmy, że przejęcie wydawnictwa prasy regionalnej przez PKN Orlen jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą wolności mediów. Prasa wydawana przez spółkę, w której faktyczny nadzór sprawują politycy, z założenia nie jest w stanie wypełniać przypisanych jej zadań, w szczególności realizować funkcji kontroli i krytyki społecznej. Dnia 5 marca RPO odwołał się od decyzji prezesa UOKiK na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, złożył również wniosek o wstrzymanie wykonania zakupu Polska Press przez PKN Orlen. Rzecznik wskazał, że obecnie koncern kontroluje już znaczną część rynku kolportażu prasy w związku z dokonanym zakupem Ruchu. W ramach planowanej koncentracji PKN Orlen przejmie również działalność gospodarczą, której zakres przedmiotowy obejmować będzie druk prasy, co oznacza, że spółka uzyska realny wpływ na konkurencyjne tytuły prasowe. Zdaniem RPO, politycy za pośrednictwem spółki kontrolowanej przez skarb państwa będą mieli wpływ na całokształt działalności poszczególnych redakcji i przekształcą wolną prasę w zależne od władzy biuletyny informacyjne i propagandowe.

Wniosek RPO o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie Polska Press uwzględniony

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreślił, że wszelkie czynności podejmowane w warunkach zawieszenia wykonywania decyzji mogą nieść negatywne skutki wynikające z nieważności czynności prawnych. Zaznaczył również, że: „Tylko taka wykładnia przepisów i zastosowanie się do niej przez przedsiębiorcę dokonującego koncentracji pozwoli na rzeczywistą realizację prawa strony do sądu, w szczególności dokonania oceny prawidłowości zaskarżonej decyzji przez niezawisły sąd”. Jak wskazano w uzasadnieniu, na obecnym etapie postępowania nie można wykluczyć żadnego z przewidzianych rozstrzygnięć sądu, łącznie z oddaleniem odwołania Rzecznika. Zgodnie ze stanowiskiem prezesa UOKiK do postanowienia Sądu złożony zostanie wniosek o przyspieszenie rozstrzygnięcia odwołania RPO od wydanej decyzji.

Działania realizowane w ramach grantu Media Legal Defence Initiative pomocy prawnej dla dziennikarzy i blogerów.

 

Do pobrania:


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi