AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Wyniki trzeciej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka

III edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka, organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, została rozstrzygnięta. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Ewy Łętowskiej przyznała trzy nagrody i jedno wyróżnienie. Autorem najlepszej pracy magisterskiej pt. „Ograniczenia dostępu do leków jako skutek (uboczny?) ochrony patentowej”, a tym samym zwycięzcą konkursu został Łukasz Lasek, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 17 prac magisterskich z dziedziny prawa, nauk politycznych, filozofii, zarządzania, europeistyki, pielęgniarstwa i orientalistyki. Uczestnicy konkursu reprezentowali 6 różnych uczelni z całej Polski. Konkurs organizowany był w ramach grantu udzielonego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Oceny prac dokonała 12-osobowa Komisja konkursowa. Pod przewodnictwem prof. Ewy Łętowskiej, Komisja obradowała w następującym składzie: dr Agnieszka Bieńczyk-Missala, dr Adam Bodnar, prof. Jerzy Ciemniewski, adw. Jacek Dubois, prof. Krzysztof Motyka, gen. Paweł Nasiłowski, Danuta Przywara, red. Ewa Siedlecka, mgr Maciej Syska (laureat II edycji konkursu), dr Anna Śledzińska-Simon, prof. Jerzy Zajadło. W procesie oceny zapewniona została pełna anonimowość – prace były oznaczone wyłącznie 6-cyfrowym kodem. Ponadto prace zostały sprawdzone przy wykorzystaniu Internetowego Systemu Antyplagiatowego udostępnionego na zasadach pro bono przez Plagiat.pl.

Komisja wyłoniła laureatów konkursu przyznając trzy nagrody i jedno wyróżnienie.

Zwycięzcą III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka został Łukasz Lasek, autor pracy pt. „Ograniczenia dostępu do leków jako skutek (uboczny?) ochrony patentowej”, napisanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Mirosława Wyrzykowskiego. Autor wszechstronnie opracował aktualny temat, ilustrujący generalnie występujący konflikt pomiędzy komercjalizacją wiedzy a ochroną wartości chronionych przez prawa człowieka. Pracę, wymagającą swobodnego poruszania się w obrębie kilku gałęzi prawa, cechuje wyjątkowo staranny warsztat prawniczy i wykorzystanie  bogatych i różnorodnych źródeł bibliograficznych. Dostęp do leków jest kwestią  o  uniwersalnym znaczeniu, wiążącą się z ochroną życia i zdrowia, a więc podstawowymi prawami człowieka.

Laureat I miejsca otrzymuje miesięczne stypendium naukowe na zagranicznej uczelni oraz miesięczne, płatne praktyki, a jego praca magisterska zostanie opublikowana.

Drugie miejsce w konkursie Komisja przyznała Robertowi Rybskiemu, za pracę magisterską pt. „Konstytucyjny status osób ubezwłasnowolnionych”. Praca została napisana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a jej promotorem jest prof. Marek Zubik. Praca została doceniona za wyjątkowo udane spojrzenie na instytucje prawa cywilnego z perspektywy promieniowania Konstytucji na rozwiązania szczegółowych dziedzin prawa. Praca ma charakter interdyscyplinarny i cechuje ją wzorowy warsztat naukowy. Ubezwłasnowolnienie głęboko ingeruje w prawa jednostki i stwarza problemy dla jej wolności w sferach wykraczających poza cel ubezwłasnowolnienia, na co wyraźnie wskazuje orzecznictwo konstytucyjne i orzecznictwo sądów międzynarodowych zajmujące się prawami człowieka.

Laureatką trzeciego miejsca w konkursie została Marta Aleksandrowicz, autorka pracy napisanej również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Naruszenie wizerunku osób publicznych w reklamie”. Promotorem pracy jest prof. Mirosław Wyrzykowski. Praca udatnie ukazuje konflikt między komercjalizacją wizerunku (reklama), a ochroną praw osobistych przysługujących także osobie publicznej, której wizerunek jest chroniony skądinąd mniej intensywnie. Temat wymagał umiejętności przedstawienia procesu ważenia dóbr pozostających w konflikcie i wrażliwości aksjologicznej w poszukiwaniu rozwiązania odpowiadającego wymaganiom proporcjonalności, a także wykazania się swobodą w opanowaniu warsztatu prawniczego.

Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymują miesięczne, płatne praktyki oraz możliwość opublikowania swoich prac w formie elektronicznej (e-book) na stronie internetowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Ponadto Komisja wyróżniła pracę magisterską pt. „International standard setting with regard to the right to water”, autorstwa Marii Napiontek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, napisaną w języku angielskim pod kierunkiem prof. Zdzisława Kędzi. Komisja doceniła podjęty przez autorkę nowatorski i w Polsce jeszcze mało znany temat prawa do wody, opracowany jako szerokie studium przypadku. Nagrodą za wyróżnienie jest również możliwość opublikowania pracy w formie e-booka.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród połączone z wygłoszeniem referatów przez laureatów planowane jest na przełomie maja i czerwca 2013 roku.

Obecnie Komisja konkursowa rozpoczęła już prace w ramach kolejnej, czwartej edycji konkursu, do której zgłoszonych zostało 28 prac magisterskich.

Zwycięzcom III edycji konkursu serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Niezmiennie zachęcamy do dalszego zainteresowania tematyką praw człowieka i zaangażowania we wszelkie działania na rzecz ich skutecznej ochrony.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi