AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Wystąpienie HFPC do RPO w sprawie postępowań dyscyplinarnych funkcjonariuszy służb mundurowych

HFPC zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich z apelem o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego przepisów uniemożliwiających wznawianie postępowań dyscyplinarnych policjantów i funkcjonariuszy niektórych służb mundurowych po upływie określonego terminu od dnia wydania orzeczenia dyscyplinarnego.

Zdaniem Fundacji, tego rodzaju ograniczenia terminowe w sposób całkowicie nieuzasadniony odbierają funkcjonariuszom prawo do ochrony swojego dobrego imienia.

Wystąpienie Fundacji zostało skierowane na kanwie prowadzonej przez HFPC sprawy funkcjonariusza policji, który w 2001 r. został dyscyplinarnie wydalony ze służby. Podstawą orzeczenia dyscyplinarnego były ustalenia prokuratora dotyczące współpracy policjanta ze światem przestępczym. W 2011 r. funkcjonariusz został jednak w pełni uniewinniony od popełnienia zarzucanych mu czynów. Pomimo takiego rozstrzygnięcia, wyrok dyscyplinarny nie został uchylony, a mężczyzna nie został przywrócony do służby. Stało się tak, gdyż zgodnie z ustawą o Policji postępowania dyscyplinarnego nie można wznowić po upływie 5 lat od dnia wydania ostatecznego orzeczenia dyscyplinarnego. Przepisy te zostały zaskarżone przez funkcjonariusza do Trybunału Konstytucyjnego, który w czerwcu 2016 r. orzekł, że nie naruszają one Konstytucji. Z uzasadnienia wyroku wynikało jednak, że rozstrzygnięcie mogłoby być inne, gdyby skarżący w przeformułował nieco swoje zarzuty.

W swoim wystąpieniu HFPC sugeruje, aby RPO zaskarżył do Trybunału już sam fakt istnienia ograniczenia terminowego do wznowienia postępowania dyscyplinarnego na korzyść obwinionego. „Naszym zdaniem nie ma żadnego konstytucyjnego uzasadnienia dla wprowadzania tego rodzaju ograniczeń. W razie ujawnienia się nowych okoliczności świadczących o braku winy, obwiniony powinien mieć możliwość wznowienia postępowania, nawet jeśli od jego zakończenia minęło wiele lat – rozwiązanie takie obowiązuje na gruncie procedury karnej, jak też postępowań dyscyplinarnych wielu zawodów. Jest to konieczne dla ochrony gwarantowanego w art. 47 Konstytucji prawa do ochrony dobrego imienia” – tłumaczy Marcin Szwed, prawnik HFPC.

Fundacja podkreśliła, że znaczący upływ czasu nie powinien być powodem całkowitego pozbawienia skazanych funkcjonariuszy prawa do wznowienia postępowania, a może co najwyżej uzasadniać odmowę przywrócenia ich na zajmowane uprzednio stanowisko, np. w razie pogorszenia się ich stanu zdrowia.

HFPC zwróciła także uwagę na niespójność przepisów regulujących postępowania dyscyplinarne różnych służb mundurowych. „Trudno jest zrozumieć, dlaczego w przypadku policjantów ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie 5-letniego terminu na wznowienie postępowania dyscyplinarnego, w przypadku funkcjonariuszy ABW 3-letniego, funkcjonariuszy Straży Granicznej 10-letniego, a wobec funkcjonariuszy BOR i Służby Celnej w ogóle nie ograniczył terminowo możliwości wznawiania postępowań dyscyplinarnych na korzyść obwinionych. Świadczy to o kompletnej arbitralności przyjętych rozwiązań” – dodaje Marcin Szwed.

Wystąpienie HFPC dostępne jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi