AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Zaangażowanie Rzecznika Praw Obywatelskich w implementację wyroków ETPCz

Od początku 2011 roku obowiązują nowe zasady działania w ramach procesu nadzoru nad wykonywaniem wyroków ETPCz. Zgodnie z nimi krajowe organy ochrony praw człowieka, organizacje pozarządowe i wnioskodawcy mają możliwość przesyłania Komitetowi Ministrów Rady Europy, czyli organowi który sprawuje nadzór nad implementacją orzeczeń ETPCz, informacji i dokumentów dotyczących egzekucji wyroków.

Na mocy nowych regulacji RPO ma możliwość kształtowania procesu egzekucji i podejmowanych w jego ramach środków wykonawczych. W odpowiedzi na rządowe plany działania w sprawie implementacji orzeczeń ETPCz, krajowe instytucje stojące na straży praw człowieka mogą tworzyć alternatywne lub pogłębione plany działania dotyczące statusu implementacji, które są następnie włączane do postępowania. Organy te mogą także przedstawiać Departamentowi Wykonywania Wyroków opinie w sprawie środków wymaganych w ramach implementacji wyroków oraz raporty z postępów egzekucji.

HFPC skierowała pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z apelem o podjęcie działań na rzecz usprawnienia egzekucji wyroków ETPCz w Polsce.

W opinii HFPC zaangażowanie RPO jest tym bardziej niezbędne, że Polska, obok Włoch, Turcji i Rosji, jest jednym z krajów posiadających największe zaległości w wykonywaniu wyroków ETPC – w 2011 r. na wykonanie oczekiwały 924 wyroki. Zaangażowanie RPO w proces wykonywania wyroków ETPC poprzez przekazywanie informacji Komitetowi Ministrów Rady Europy może znacząco przyczynić się do zwiększenia skuteczności wykonywania wyroków ETPC w Polsce, a tym samym pełnego zapewnienia polskim obywatelom praw konwencyjnych.

“Przykładem działań RPO zasługujących na szczególne uznanie jest aktywność w sprawie wykonania wyroku Grzelak przeciwko Polsce. Wśród działań w tej sprawie szczególnie warta odnotowania jest próba zainicjowania szerszej dyskusji na temat dostępności etyki w szkołach poprzez organizację publicznej debaty.” – czytamy w wystąpieniu.

Pełna treść pisma dostępna jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi