AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Zapytanie ofertowe

Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje wykonawcy, który kompleksowo przeprowadzi cały proces projektowy dwóch broszur i ulotki w ramach projektu „Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów” współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa, we wszystkich niżej wymienionych wersjach językowych, wraz z opracowaniem loga projektu.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.    Zaprojektowanie loga projektu
2.    Wykonanie projektu oraz usługi składu i łamania ulotki informacyjnej o pomocy prawnej i integracyjnej dla cudzoziemców w sześciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, wietnamskiej i chińskiej; Tekst powinien być przedstawiony graficznie, w sposób zrozumiały i przystępny dla cudzoziemskiego odbiorcy, atrakcyjny wizualnie.
3.    Wykonanie projektu okładki oraz usługi składu i łamania dwóch broszur informacyjnych dla cudzoziemców o tematyce: podatki i ubezpieczenia oraz pomoc społeczna i ochrona prawna w sześciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, wietnamskiej i chińskiej; Tekst powinien być przedstawiony w sposób możliwie zrozumiały i przystępny, atrakcyjny wizualnie, z elementami grafiki. Objętość tekstu do publikacji: ok. 20-30 stron maszynopisu/broszura.

Okres realizacji usługi:
Projekt loga oraz projekt, skład i łamanie ulotki we wszystkich wersjach językowych – do końca lutego 2014 r.
Projekt okładki, skład i łamanie dwóch broszur informacyjnych we wszystkich wersjach językowych – do końca marca 2014 r.
 
Przesłana oferta powinna zwierać:
• Cenę brutto z wyszczególnieniem: (1) projektu loga, (2) projektu, składu i łamania ulotki informacyjnej we wszystkich wersjach językowych, (3) projektu okładki, składu i łamania dwóch broszur we wszystkich wersjach językowych
• Przewidywany czas realizacji zamówienia
• Informacje o projektantach – CV, zawierające wykaz kompetencji oraz portfolio z wykazem zrealizowanych projektów i wydanych publikacji typu: materiały informacyjne, podręczniki, ulotki, broszury, z uwzględnieniem publikacji w językach obcych.
• Podpis osoby odpowiedzialnej.

Kryteria wyboru:
 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
– cena (z wyszczególnieniem pozycji jw.)
– możliwość realizacji zamówienia w w/w terminach
– doświadczenie w publikacji materiałów informacyjnych, podręczników, ulotek, broszur dla różnych grup docelowych
– doświadczenie w projekcie, składzie i łamaniu tekstów w językach egzotycznych
Oferty traktować będziemy jednocześnie jako deklarację gotowości realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wskazanymi założeniami. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej lub oferty wariantowej.
 
Proszę o przesłanie oferty do dnia 5 lutego 2014 r. do godziny 12.00 na adres mailowy refugees@hfhr.org.pl

Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji będą mogły być udostępniane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzania powyższych czynności.
 


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi