AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Zapytanie ofertowe

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach projektu „Prawnicy na rzecz uchodźców 5” współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz  Uchodźców i budżet państwa poszukuje wykonawcy usługi tłumaczenia dwóch tekstów w języku polskim o objętości łącznie 72 strony (2 x 36 stron; 1800 znaków ze spacjami/strona) wraz z aktualizacjami na języki:  

 


– arabski,
– rosyjski,
– francuski,
-angielski
Poszukujemy wykonawcy, który kompleksowo przeprowadzi cały proces tłumaczenia tekstów i późniejszej aktualizacji na wszystkie ww. języki.
Szczegółowy opis:
1. a) Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia 2 tekstów przygotowanych w języku polskim o tematyce uchodźczej, przy czym jeden z teksów zostanie przekazany wykonawcy do tłumaczenia w ustalonym między stronami terminie, innym niż wymieniony w punkcie 4.
b) Objętość tekstu nr 1: 36 stron (1800 znaków ze spacjami/strona).
c) Objętość tekst nr 2: 36 stron (1800 znaków ze spacjami/strona).
2.  a) Tłumaczeni e ma być tłumaczeniem zwykłym.
b) Prosimy o informacje o osobach, które będą tłumaczami tekstów (wykaz kompetencji,
zrealizowanych usług przez daną osobę).
c) Prosimy o informację o możliwości sprawdzenia tekstów przez native speakera.
3.  Okres realizacji usługi w zakresie tłumaczenia tekstu nr 1: do 7 dni od dnia podpisania Umowy. Strony uzgodnią termin tłumaczenia publikacji nr 2 w późniejszym terminie. Aktualizacje tekstów – terminy do uzgodnienia w późniejszym terminie.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: zaprezentowanych kompetencji osób tłumaczących teksty oraz najniższej ceny 100% za wykonanie usługi.

Przesłana oferta powinna zwierać:
•    Cenę netto oraz wartość brutto wykonania usługi tłumaczenia oraz aktualizacji tekstu (w przypadku aktualizacji – cena za stronę tłumaczeniową) w przeliczeniu na każdy z języków (osobno dla języka arabskiego, rosyjskiego, francuskiego, angielskiego)
•    Koszt sprawdzenia i poprawienia tekstów przez native-speakerów (jeśli tłumaczenia nie będą dokonywać native-speakerzy)
•    Informacje o tłumaczach (referencje, wykonane dotychczas usługi itp.)
Podpis osoby odpowiedzialnej oraz stosowne pieczątki wykonawcy

Oferty traktować będziemy jednocześnie jako deklarację gotowości realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wskazanymi założeniami (w tym terminem realizacji usługi tłumaczenia tekstu nr 1). Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej lub oferty wariantowej.

Termin związania ofertą do dnia 19 czerwca 2012 r. Prosimy o przesłanie stosownej oferty najpóźniej do dnia 11 czerwca 2012 roku do godziny 12.00 (ostateczna data wpływu) w formie elektronicznej (PDF) na adres: refugees@hfhr.org.pl, w tytule prosimy wpisać: „Prawnicy na rzecz uchodźców 5 – oferta tłumaczenia tekstów”.
Osoba do kontaktu:
p. Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik
tel: 22 556 44 66
fax: 22 556 44 50
e-mail:  refugees@hfhr.org.pl


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi