AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym przyjęte przez komisje senackie

W środę (7 września 2011 r.) odbyło się połączone posiedzenie  Komisji  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej Senatu RP. Jednym z punktów posiedzenia była nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego.  Projekt w znaczącym stopniu zmienia dotychczasowe przepisy Kodeksu karnego wykonawczego. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie.

 

Zaniepokojenie Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka wzbudziły przepisy ustawy, zmieniające dotychczasowy kształt postępowania skargowego. Ponadto, zastrzeżenia Fundacji dotyczą zmiany dotychczasowego standardu zaskarżalności postanowień sądowych w postępowaniu wykonawczym. Zmiany te, w opinii Fundacji, mogą przyczynić się do obniżenia standardu ochrony praw osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych.

Fundacja wyraziła również wątpliwości co do zasadności zmiany katalogu przesłanek umożliwiających ubieganie się o uzyskanie przerwy w karze, poprzez wykreślenie z niego przesłanki względów zdrowotnych. W stanowisku do projektu podkreślono, iż może to doprowadzić do sytuacji, gdy problemy zdrowotne osób pozbawionych wolności, które nie mogą być wyeliminowane w ramach więziennej służby zdrowia, nie zostaną przez sąd zakwalifikowane na podstawie nowego, ograniczonego katalogu – tj. ważnych względów osobistych oraz rodzinnych.

Należy również zauważyć, iż zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym obejmują m.in. zniesienie obligatoryjnej obrony w postępowaniu wykonawczym w sytuacji, gdy osoba pozbawiona wolności nie włada językiem polskim. Ponadto, przesłanka bliskości miejsca zamieszkania pozostała wykreślona z katalogu przesłanek branych pod uwagę przy ustalaniu miejsca wykonywania kary pozbawienia wolności.

Projekt został przyjęty przez obydwie Komisje. W trakcie posiedzenia, przedstawiciele Biura Legislacyjnego Senatu RP zgłosili kilkanaście poprawek, które w znaczącej większości zostały przyjęte. Uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka nie zostały uwzględnione w pracach, a przedstawicielki Fundacji obecne na posiedzeniu Komisji nie zostały dopuszczone do głosu.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach prac programów Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości oraz Opieka zdrowotna w polskich więzieniach.

 


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi