AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Prawo migracyjne – monitoring i szkolenia

HFPC we współpracy z Fundacją Heinricha Boella oraz Komisją Europejską rozpoczęła projekt pod tytułem: Monitoring zmian legislacyjnych w prawie migracyjnym oraz szkolenia na temat prawa migracyjnego i innych aspektów migracji. Działania zaplanowane są na okres marzec-listopad 2018 r.

W ramach projektu prowadzone będą zarówno szkolenia dla różnych grup zawodowych i uczniów, jak również badanie zgodności polskich przepisów prawa migracyjnego z prawem unijnym, Europejską Konwencją o prawach człowieka oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

Szkolenia zaplanowane w ramach projektu są skierowane do pracowników administracji publicznej, w tym funkcjonariuszy policji, pracowników urzędów miasta/gminy z jednostek zajmujących się obsługą mieszkańców, nauczycieli oraz młodzieży licealnej i studentów. Szkolenia będą dopasowywane do grup odbiorców pod względem poruszanych zagadnień i metod pracy z grupą.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat: migracji i uchodźstwa, komunikacji międzykulturowej oraz mechanizmów i przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji.

Cykl szkoleń będzie dotyczyć m.in:

  • charakterystyki grup cudzoziemców przyjeżdżających i przebywających w Polsce,
  • przepisów dotyczących form legalizacji pobytu cudzoziemców,
  • postępowania w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej,
  • postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i stały,
  • prawa i obowiązki cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce,
  • pobytu cudzoziemców w Polsce bez wizy i odpowiedniego zezwolenia oraz dokumentów wydawanych cudzoziemcom i uprawniających ich do pobytu na terytorium RP.

Głównymi celami szkoleń będzie:

  • poznawanie/utrwalanie takich pojęć, jak: migracje przymusowe, uchodźca, status uchodźcy, osoba ubiegająca się o ochronę, prześladowania z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do grupy społecznej lub przekonań politycznych, migracje dobrowolne, migrant ekonomiczny, repatriant, przesiedlenia, relokacje, rasizm, ksenofobia, mowa nienawiści.
  • poznawanie faktów dotyczących uchodźstwa i migracji do Polski na przestrzeni ostatnich lat – grup cudzoziemców, przyczyn przyjazdu, warunków pobytu na terytorium RP.

Zajęcia będą oparte na aktywnych metodach pracy: ćwiczeniach w małych grupach, dyskusjach, mapach umysłowych, z wykorzystaniem prezentacji oraz krótkich filmów edukacyjnych.  Będziemy pracować w oparciu o cykl Kolba: doświadczenie – refleksja – teoria – praktyka (uczenie przez doświadczenie).

Szkoły, koła studenckie, urzędy zainteresowane szkoleniami zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu Ewą Ostaszewska Żuk mailowo:e.ostaszewska@hfhr.org.pl.

Zapraszamy również 26 kwietnia na szkolenie dla nauczycieli, które odbędzie się w ramach projektu. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Projekt Monitoring zmian legislacyjnych w prawie migracyjnym oraz szkolenia na temat prawa migracyjnego i innych aspektów migracji jest współfinansowany przez Fundację im. Heinricha Bölla przy dofinansowaniu Komisji Europejskiej w ramach programu Europa dla obywateli.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi