AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

HFPC zwraca się ponownie do Ministerstwa Zdrowia w sprawie leczenia bólu

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do Ministra Zdrowia kolejne pismo w sprawie poprawy dostępu do skutecznej terapii przeciwbólowej w placówkach ochrony zdrowia. Polska jest jednym z krajów o niskim zużyciu leków opioidowych. Brakuje też systemu kontroli jakości leczenia bólu.
Po raz pierwszy wystąpiliśmy do Ministra Zdrowia w tej sprawie w 2013 r. Wysłaliśmy także ankiety do 16 szpitali wojewódzkich i 32 oddziałów chirurgicznych w szpitalach powiatowych z pytaniami dotyczącymi stosowania terapii przeciwbólowej. Z odpowiedzi, które otrzymaliśmy od 15 placówek, wynikało, że tylko w niektórych szpitalach istnieją wewnętrzne procedury zwalczania bólu. Nie wszystkie szpitale monitorowały też to, ilu pacjentów otrzymało leki opioidowe.

W zeszłym roku Ministerstwo Zdrowia podjęło pewne działania na rzecz poprawy leczenia bólu. W czerwcu 2014 r. poinformowało HFPC, że skierowało m.in. cykl pism do konsultantów krajowych i wojewódzkich z prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy dostępności skutecznego leczenia przeciwbólowego, w tym do leczenia z zastosowaniem leków opioidowych.

W  piśmie do Ministerstwa z 25 lutego 2015 r. zwracamy jednak uwagę, że oprócz działań edukacyjnych, niezbędne jest także wprowadzenie monitoringu systemu leczenia bólu.  Zapytaliśmy zatem Ministerstwo o dalsze kroki, które podjęło w ostatnich miesiącach w celu wprowadzenia skutecznego mechanizmu kontroli jakości takiej terapii (więcej informacji na ten temat dostępnych jest tutaj).

„Z punktu widzenia organizacji zajmującej się problematyką ochrony praw człowieka, dostęp do odpowiedniej opieki medycznej, w tym do terapii przeciwbólowej, jest istotnym elementem realizowania zobowiązań państwa z zakresu podstawowych praw i wolności. Brak zapewnienia efektywnego systemu leczenia bólu oznacza niewywiązanie się przez państwo z ciążących na nim obowiązków wynikających m.in. z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC), w szczególności z art. 3, który zakazuje tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania” – przypominamy w piśmie do Ministerstwa.

Z pismem można się zapoznać tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi