AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

List gratulacyjny z okazji 40-lecia Moskiewskiej Grupy Helsińskiej

Szanowni koledzy, drodzy przyjaciele,

W imieniu Komitetu Helsińskiego w Polsce oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, naszych ekspertów i współpracowników składamy Moskiewskiej Grupie Helsińskiej najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu 40-lecia!

Dla nas MGH to przede wszystkim ludzie, którzy od 40 lat tworzą historię,  walczą o prawa i wolności oraz  godność człowieka.

Tę trudną, ale niezwykle ważną działalność założyciele Grupy zaczynali w bardzo skomplikowanym okresie, w imieniu nas wszystkich – ludzi żyjących jeszcze pod władzą radziecko-komunistyczną oraz tych, którzy stoją w obliczu wyzwań współczesności. MGH stała się nie tylko początkiem wielkiego ruchu na rzecz praw człowieka, ale także przykładem na to, że mała grupa ludzi jest w stanie przyczynić się do pozytywnych zmian oraz rozwoju całego regionu.

Współczesny świat z nasilającymi się kryzysami związanymi z różnym podejściem do prawa międzynarodowego, instytucji międzynarodowych na rzecz praw człowieka oraz do wartości praw człowieka potrzebuje takich przykładów. Świat potrzebuje ludzi, którzy pozostali wierni ideałom humanizmu, którzy kontynuują walkę o prawa człowieka i którzy są dla nas przykładem odwagi, wytrzymałości oraz siły wewnętrznej.

Wszystkiego najlepszego, drodzy przyjaciele. Niech świat się zmieni na lepsze!

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Zespoły Komitetu Helsińskiego w Polsce

oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 

***

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги, дорогие друзья,

От имени Хельсинкского Комитета в Польше и Хельсинкского Фонда по Правам Человека, наших экспертов и коллег, искренне поздравляем Московскую Хельсинкскую Группу с юбилеем!

Для нас МХГ – это, в первую очередь, люди, которые 40 лет создают историю, 40 лет отстаивают ценности прав и свобод, а также достоинство человека.

Этот сложный, но безмерно важный труд, основатели Группы начинали в очень непростые времена, во имя всех нас, людей, живших еще в советско-коммунистический период и тех, кто сейчас переживает вызовы современности. МХГ стала не только началом большого движения в защиту прав человека, но и примером того, что даже маленькая группа людей способна влиять на позитивные изменения, развитие целого региона.

Современный мир, в котором усиливаются кризисы, связанные с разным восприятием странами международного права, международных институтов защиты прав человека и самих ценностей прав человека, особенно нуждается в таких примерах. Мир нуждается в людях, которые остаются верны идеалам гуманизма, кто продолжает вместе с Вами правозащитную деятельность в России и является для нас примером мужества, стойкости и силы.

С праздником Вас, дорогие друзья, пусть мир изменится к лучшему – несмотря ни на что!

С глубоким уважением,

Коллективы Хельсинкского Комитета в Польше и

Хельсинкского Фонда по Правам Человека


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi