AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Ministerstwo odpowiada HFPC w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

Wciąż brakuje rozwiązań prawnych, które uregulowałyby kwestię otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego przez osoby, które jednocześnie otrzymują rentę lub emeryturę.

Obecnie przepisy przewidują, że świadczenie pielęgnacyjne może zostać przyznane osobom, które zrezygnowały z pracy na rzecz opieki, np. nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeżeli jednak osoby sprawujące opiekę są uprawnione do pobierania emerytury lub renty, nie przysługuje im świadczenie pielęgnacyjny.

„Do HFPC wpłynęło w związku z tym wiele listów, w których podkreślano, że wysokość renty lub emerytury często jest o wiele niższa niż świadczenia pielęgnacyjnego, które zazwyczaj wynosi 1300 zł. Tym samym, opiekunowie przebywający na rencie lub emeryturze mogą się zmagać z problemami finansowymi przy sprawowaniu opieki” – mówi Michał Kopczyński, prawnik HFPC.

Podczas ubiegłej kadencji parlamentu rząd przygotował projekt ustawy, zgodnie z którym takie osoby mogłyby otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. Jego wysokość miała tylko pokrywać różnicę między wysokością renty czy emerytury a standardową kwotą świadczenia wypłacanego w związku z opieką nad osobą z niepełnosprawnościami lub niezdolną do samodzielnej egzystencji. HFPC skierowała list do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pytaniem, czy planuje ono prace nad podobnymi zmianami w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo znalazła się informacja, że z uwagi na zakończenie VII kadencji Sejmu, poprzedni rząd nie wystąpił ostatecznie z inicjatywą ustawodawczą. Brak jest jednak w liście z MRPiPS jednoznacznej informacji, czy obecny rząd będzie wprowadzał zmiany w zakresie, o który pytała HFPC. Naczelnik Wydziału Świadczeń Rodzinnych poinformował, że prace nad możliwymi zmianami w systemie wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych prowadzone są w ramach wewnątrzresortowego Zespołu do Spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych.

Ministerstwo poinformowało także, że jego przedstawiciele będą brali udział również w pracach międzyresortowego zespołu ds. osób niepełnosprawnych, którego powołanie zapowiedziała Prezes Rady Ministrów. Celem prac zespołu ma być „wypracowanie kompleksowych rozwiązań wsparcia niepełnosprawnych od momentu urodzenia aż po starość”. W odpowiedzi znalazła się także informacja, że wskazanie zakresu ewentualnych zmian i rozwiązań systemowych nie jest możliwe na tak wczesnym etapie prac.

„Nieprzyznanie opiekunom osób z niepełnosprawnościami lub niesamodzielnych wyrównania kwoty świadczenia pielęgnacyjnego może znacząco utrudniać sprawowanie właściwej opieki. Naszym zdaniem powinno się jak najszybciej uregulować tę kwestię na poziomie ustawowym” – stwierdza adw. Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC.

Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępna jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi