AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

NSA: dzieci jednopłciowego małżeństwa powinny mieć potwierdzone obywatelstwo polskie

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie ma miejsca na dyskryminację dzieci wychowywanych w małżeństwie jednopłciowym, w którym jednym z małżonków jest Polak. Sąd orzekł, że należy potwierdzić obywatelstwo polskie dzieci. Na prośbę HFPC klientów reprezentował pro bono adw. dr Paweł Marcisz z Kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy sp. k.

Potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego dla czworga dzieci domagał się obywatel Polski, który zgodnie z zagranicznymi aktami urodzenia dzieci jest jednym z ich rodziców. Dzieci urodziły się w wyniku surogacji, legalnej w miejscu jej dokonania, i są wychowywane przez jednopłciowe małżeństwo, które rodzice zawarli poza granicami Polski.

Ustawa o obywatelskie polskim za jedną z podstawowych zasad nabycia obywatelstwa polskiego wskazuje sytuację, w której przynajmniej jeden z rodziców dziecka posiada obywatelstwo polskie.

Organy i WSA odmawiają

Wojewoda Mazowiecki i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówili potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego przez dzieci. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z organami administracji i nie uwzględnił skarg klienta. WSA podkreślił, że zagraniczne akty urodzenia, z których wynika ojcostwo jednego z rodziców, nie mogą być uznane za dokument potwierdzający relację rodzicielską z dziećmi, która uprawniałaby do nabycia obywatelstwa. Zdaniem sądu pominięcie tych aktów było zasadne, bo ich zastosowanie wywołałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego. W rzeczywistości nie było więc dowodów, dzięki którym można było ustalić kim są rodzice dzieci. Klient zaskarżył wyrok WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA: obywatelstwo powinno być potwierdzone

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że każde dziecko ma prawo podmiotowe do otrzymania obywatelstwa. Z tego powodu nie można odmówić potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego dzieciom, których ojciec ma obywatelstwo polskie. Sąd stwierdził, że dzieci nie mogą być dyskryminowane ze względu na urodzenie czy charakter więzi między rodzicami w zakresie nabycia obywatelstwa, o czym stanowi m.in. Konwencja o prawach dziecka. Sąd stwierdził, że nie można powoływać się na klauzulę porządku publicznego jako przeszkody do potwierdzenia posiadania obywatelstwa.

„NSA podkreślił, że nie powinno mieć znaczenia w jaki sposób dziecko się urodziło, czy w wyniku surogacji, czy w inny sposób. Jest ono istotą ludzką, które posiada niezbywalną godność, z której wynikają inne prawa i wolności człowieka. Dzieci naszego klienta, jak wszystkie dzieci, mają prawo do nabycia obywatelstwa, bez względu na to w jaki sposób przyszły na świat” – mówi apl. adw. Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił niekorzystny wyrok WSA i poprzedzające go decyzje. Na etapie rozpoznawania sprawy przed NSA do sprawy przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wyrok jest prawomocny.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi