AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Opinia Koalicji Przeciwko Torturom do Dialogu Praw Człowieka UE-Tadżykistan w sprawie wolności od tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania w Tadżykistanie

Analiza przygotowana przez Publiczny Fundusz „Nota Bene” we współpracy z Koalicją Przeciwko Torturom w Tadżykistanie stanowi przegląd sytuacji w państwie w zakresie stosowania tortur i dostarcza rekomendacji dla władz.

Opinia przedstawia szereg pozytywnych zmian do jakich doszło w Tadżykistanie w zakresie przeciwdziałania torturom, m.in. poprzez wprowadzenie Planu Działań mającego na celu implementację rekomendacji Komitetu Przeciwko Torturom i Specjalnego Sprawozdawcy ds. Tortur. Jednak wskazano, że Plan Działania nie daje jasnych wskazań pozwalających na ocenę postępów implementacji ani nie wskazuje konkretnych działań zmierzających do wdrożenia międzynarodowych zobowiązań.

Jako główne problemy w zakresie przeciwdziałania torturom wskazano brak podstawowych gwarancji prawnych dla osób zatrzymanych, problemy z niezwłocznym dostępem do pomocy prawnej niezwłocznie po aresztowaniu, nadużywanie instytucji tymczasowego aresztowania, stosowanie tortur wobec osób oskarżonych o terroryzm. Przedstawiono także problemy z przeprowadzaniem dochodzeń w sposób szybki, efektywny i bezstronny w postępowaniach związanych z przestępstwem tortur i szykanowanie osób, które informują o przypadkach torturowania i nieludzkiego traktowania. Podniesiono również kwestię bezkarności reprezentantów władz i niedbałości prowadzenia powstępowań karnych w sprawie tortur.

W analizie zawarto również rekomendacje dla władz Tadżykistanu. Podniesiono kwestię gwarancji prawnych dla osób pozbawionych wolności, takich jak dostęp do pomocy prawnej z wyboru od momentu aresztowania, niezwłoczne rejestrowanie w policyjnej bazie danych osób aresztowanych, gwarancje, że każda osoba przybywająca do aresztu przejdzie rutynowe badania medyczne oraz zagwarantowanie, że przesłuchanie odbędzie się nie później niż 48 godzin po zatrzymaniu i że sędziowie zbadają podstawy i legalność pozbawienia wolności oraz sposób traktowania zatrzymanego w areszcie.

Zalecono także wprowadzenie zmian legislacyjnych w zakresie zwiększenia liczby wykwalifikowanego personelu medycznego w aresztach i utworzenia niezależnego ciała z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia dochodzeń w sprawach o stosowanie tortur. Wniosek zawiera także apel o zwiększenie ochrony wobec obrońców praw człowieka przed represjami związanymi z ich działalnością przeciwko stosowaniu tortur. Wezwano także władze do szybkiej ratyfikacji Protokołu Dodatkowego do Konwencji Przeciwko Torturom.

Wystąpienie dostępne jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi