AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Osoby ubezwłasnowolnione będą mogły zagłosować w eurowyborach? Senacka komisja szykuje projekt ustawy

♦ Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przygotuje projekt przepisów, które zagwarantują osobom ubezwłasnowolnionym udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

♦ To wielki sukces w eliminacji praw dyskryminujących osoby z niepełnosprawnościami. Decyzja komisji zapadła w odpowiedzi na petycję skierowaną do Senatu przez HFPC.

♦ Obecne wykluczenie osób ubezwłasnowolnionych z możliwości głosowania w wyborach  jest niezgodne z prawem międzynarodowym i standardami ochrony praw człowieka.

Osoba ubezwłasnowolniona zagłosować nie może

Dzisiaj osoby ubezwłasnowolnione w Polsce nie mogą głosować w żadnych wyborach. Dzieje się tak niezależnie do stopnia ubezwłasnowolnienia i rzeczywistych zdolności osób nim objętych. W przypadku wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych zakaz udziału tych osób w głosowaniu wynika z Konstytucji RP. Natomiast w wyborach do Parlamentu Europejskiego ograniczenie określa jedynie ustawa – Kodeks wyborczy. Dlatego nowelizacja prawa i zagwarantowanie osobom ubezwłasnowolnionym możliwości oddania głosu w eurowyborach nie wymaga zmiany Konstytucji RP.

Sprzeczność z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka

Wykluczenie możliwości brania udziału w wyborach przez osoby ubezwłasnowolnione jest niezgodne z wiążącym prawem międzynarodowym i prawem unijnym.

 

„W przeszłości Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie węgierskiej uznał, że całkowite i automatyczne pozbawienie osób ubezwłasnowolnionych możliwości głosowania, bez względu na ich rzeczywiste zdolności psychiczne, narusza przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” – wskazuje dr Marcin Szwed, prawnik HFPC.

 

Fundacja w petycji podkreśliła, że obecne regulacje stoją w sprzeczności również z prawem unijnym, które wymaga, że wybory do Parlamentu Europejskiego muszą być powszechne i wolne od dyskryminujących ograniczeń. Nie bez znaczenia jest tutaj także Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, której stroną jest Unia Europejska, a także Polska. Jej przepisy wykluczają wprowadzanie jakichkolwiek ograniczeń w możliwości korzystania z praw wyborczych przez osoby z niepełnosprawnościami. W Europie coraz więcej państw decyduje się na zmianę przepisów i rezygnuje z wykluczania osób ubezwłasnowolnionych z możliwości udziału w wyborach.

Przełomowe rozstrzygnięcie sądu – osoba ubezwłasnowolniona jednak zagłosuje

Fundacja była zaangażowana w precedensową sprawę, w wyniku której osoba częściowo ubezwłasnowolniona  mogła wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu odstąpił od zastosowania polskich przepisów, uznając, że są sprzeczne z prawem międzynarodowym i unijnym. Ostatecznie osoba ta została wpisana do rejestru wyborców i mogła wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu stwierdził, że „całkowicie nieuzasadniona dyskryminacja osób z zaburzeniami umysłowymi jest nadmierną i nieproporcjonalną restrykcją. Fakt częściowego ubezwłasnowolnienia nie przesądza bowiem o tym, że osoba taka nie jest w stanie rozeznać się w sytuacji politycznej oraz dokonać racjonalnego i świadomego aktu wyborczego wraz z uzmysłowieniem sobie jego skutków. Niedopuszczalne jest automatyczne rozciągnięcie skutków częściowego ubezwłasnowolnienia na prawo wyborcze bez zbadania sprawności intelektualnej ubezwłasnowolnionego”.

Potrzeba zmiany przepisów

„Pomimo korzystnego orzeczenia jednego z sądów, w nadal obowiązują przepisy Kodeksu wyborczego, które pozbawiają osoby ubezwłasnowolnione praw wyborczych. Dlatego konieczna jest interwencja ustawodawcy i zmiana prawa, tak aby osoby ubezwłasnowolnione także mogły korzystać z praw politycznych. Niedyskryminujące regulacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego to ważny krok na drodze do równego traktowania osób z niepełnosprawnościami, tym bardziej że od wielu lat czekamy na zapowiadaną systemową reformę instytucji ubezwłasnowolnienia” – tłumaczy adw. Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

 

W trakcie rozpatrywania petycji przez komisję senacką pozytywne opinie o potrzebie zmiany prawa wyborczego przedstawili m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowała, że zostanie przygotowany wstępny projekt przepisów realizujących postulaty petycji Fundacji

 

Do pobrania:

Petycja do Senatu HFPC

Pismo z Kancelarii Senatu w odpowiedzi na petycję

 

Zobacz powiązane:

HFPC: trzeba umożliwić osobom ubezwłasnowolnionym udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Osoba ubezwłasnowolniona zagłosuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego – precedensowa decyzja sądu

Opinia HFPC na temat instytucji ubezwłasnowolnienia

Opinia prawna HFPC: Ubezwłasnowolnienie w świetle konstytucyjnych i międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka 


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi