AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Raport NIK nt. outsourcingu w TVP

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport na temat tzw. produkcji zewnętrznej dla Telewizji Polskiej (TVP). Kontrola objęła również przyjęty przez TVP plan restrukturyzacji polegajacy na tzw. outsourcingu pracowników.

W raporcie wskazano, że przyjęta koncepcja restrukturyzacji zatrudnienia polegająca m.in. na przejęciu części pracowników Telewizji Polskiej S.A. przez podmiot zewnętrzny niesie z sobą ryzyko wystąpienia ewentualnych roszczeń pracowników po zakończeniu rocznej gwarancji zatrudnienia. Dodatkowo, NIK oceniła jako ryzykowne „przyjęcie modelu zatrudnienia, w którym znaczna część pracowników (zwłaszcza dziennikarzy przygotowujących programy informacyjne) istotnych dla realizowanej przez spółkę misji nadawcy publicznego jest zatrudniona przez podmioty zewnętrzne nie będące redakcjami w rozumieniu prawa prasowego”.

Co więcej, NIK wskazała, że jednym ze skutków restrukturyzacji zatrudnienia jest zmniejszanie się liczby pracowników twórczych, którzy ocenie stanowią ok. 24 % ogółu zatrudnionych w TVP S.A.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka obserwuje obecnie postępowanie sądowe z powództwa Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „WIZJA” przeciwko Telewizji Polskiej S.A. oraz LeasingTeam Sp. z o.o. Przedmiotem powództwa Związku Zawodowego „Wizja” jest stwierdzenie nieważności umowy o świadczenie usług dziennikarskich wraz z przejęciem pracowników i współpracowników Telewizji Polskiej S.A. zawartej między Telewizją Polską S.A. a agencją pracy tymczasowej – LeasingTeam Sp. z o.o. Ta tzw. umowa outsorcingu objęła 411 pracowników Telewizji Polskiej S.A., a jej wartość wyniosła  ok. 167 mln zł.

„W niniejszej sprawie kluczowe znaczenie ma wpływ umowy zawartej pomiędzy TVP a Leasing Team Sp. z o.o. na działalność dziennikarzy związaną z realizacją wolności słowa” – wskazuje Dorota Głowacka, prawniczka HFPC.

„Istotna jest również obecna sytuacja dawnych dziennikarzy TVP, w świetle gwarancji z art. 7 ust. 2 pkt 5 prawa prasowego. Formalnie stali się oni podwładnymi podmiotu, która nie ma statusu nadawcy. W konsekwencji nie wiadomo, czy dziennikarze mogą powoływać się na gwarancje i przywileje przewidziane przez prawo prasowe (np. tajemnica dziennikarska czy gwarancje niezależności dziennikarskiej), a także czy podlegają ustanowionym w tej ustawie obowiązkom  (np. wymogowi szczególnej staranności)” – dodaje Dorota Głowacka.

Pierwotnie Sąd Okręgowy w Warszawie, przed którym toczy się postępowanie z powództwa Związku Zawodowego „WIZJA” ustalił wysokość opłaty od pozwu w maksymalnej wysokości 100 000 zł. W piśmie skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka wskazała, że tak wysokie koszty procesu w połączeniu z sytuacją finansową Związku, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a który nie miał wpływu na wartość umowy outsourcingu zawartej między TVP a LeasingTeam Sp. z o.o., może doprowadzić do naruszenia art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka gwarantującej prawo dostępu do sądu. W wyniku złożonego przez Związek zażalenia na postanowienie Sąd obniżył wysokość opłaty sądowej do wysokości 25 000 zł.

Obecnie przed sądem rozpatrywane są złożone przez Związek Zawodowy „WIZJA” wnioski o zabezpieczenie postępowania.

Raport NIK dostępny jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi