AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Rekomendacje przedstawione w związku z drugim okresowym raportem Kazachstanu do Komitetu Praw Człowieka

Dokument przedstawia analizę zagadnień wskazanych w pytaniach wstępnych (list of issues), które Komitet Praw Człowieka skierował do władz Kazachstanu przed okresowym przeglądem realizacji zobowiązań z Paktu praw obywatelskich i politycznych.

Analiza została przygotowana przez kazachskie organizacje pozarządowe: Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law, Charter for Human Rights, Feminist League, Legal  Policy  Research  Center,  International  Legal  Initiative,  Union  of  Crisis  Centers  in  Kazakhstan, Media Net, Freedom of Speech Foundation “Adil Soz”, Children Fund of Kazakhstan, Confederation of Free Trade Unions of Kazakhstan, and “Aman Saulyk” Foundation.

Większość poruszonych kwestii jest zbliżona do tych, które były opisywane w 2010 r. w raporcie alternatywnym do przedstawionego przez władze Kazachstanu, ponieważ stan przestrzegania podstawowych praw i wolności obywatelskich nie uległ od tamtej pory znaczącym zmianom.

Wśród poruszonych zagadnień znalazły się kwestie:

 • prawnych i konstytucyjnych ram, w których Pakt oraz Protokół dodatkowy zostały implementowane w Kazachstanie oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego,
 • dyskryminacji kobiet i przemocy domowej,
 • prawa do życia,
 • zakazu tortur i okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania,
 • eliminacji niewolnictwa,
 • wolności i bezpieczeństwa osób,
 • traktowania osób pozbawionych wolności,
 • wolności poruszania się, uznania osobowości prawnej i praw cudzoziemców,
 • ochrony cudzoziemców,
 • prawa do sprawiedliwego procesu sądowego,
 • prywatności,
 • wolności wyznania,
 • swobody wypowiedzi i informacji,
 • prawa do pokojowego zgromadzania się,
 • prawa zrzeszania się i prawa do uczestniczenia w sprawach publicznych,
 • praw dziecka,
 • niedyskryminacji,
 • równości wobec prawa.

Pełen tekst analizy znajduje się tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi