AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Rekrutacja do Klinik Prawnych HFPC

Do dziś przyjmowane są zgłoszenia do Klinik Prawnych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Klinika Prawa Własności

Studenci uczestniczący w zajęciach analizują powierzone im sprawy. Analiza w równej mierze dotyczy stanu faktycznego, jak i prawnego. W rezultacie dla każdej sprawy przygotowywana jest lista proponowanych działań, w oparciu o którą uczestnicy w porozumieniu z koordynatorem dokonują wyboru optymalnych rozwiązań zmierzających do udzielenia pomocy prawnej wnioskodawcy. Po dyskusji i podjętej decyzji przez prawnika podejmowane są konkretne działania.

Więcej informacji o rekrutacji dostępnych jest tutaj.

Klinika Prawno-Medyczna

W ramach Klinik Prawno-Medyczna, studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będą analizować skargi kierowane przez osadzonych do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dotyczące warunków opieki zdrowotnej w zakładach karnych, dostępności opieki specjalistycznej, czasu oczekiwania na zabiegi medyczne.

W sprawach, w których zostaną zidentyfikowane naruszenia praw człowieka, Fundacja będzie podejmowała stosowne działania interwencyjne. Na bazie zidentyfikowanych problemów zorganizowane zostaną seminaria i konferencje naukowe. Do uczestnictwa w nich zaproszeni zostaną lekarze, funkcjonariusze służby więziennej, sędziowie penitencjarni, pracownicy naukowi oraz dziennikarze.

Efektem każdego ze spotkań będzie publikacja wygłoszonych stanowisk prelegentów i postulowanych reform. Ostatnią płaszczyzną działania programu jest litygacja strategiczna, która ma doprowadzić do rozwiązania i nagłośnienia problemu na podstawie konkretnego przykładu.

Klinika Niewinność

Klinika Prawa „Niewinność” działa w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od 1999 r. i zajmuje się wyszukiwaniem błędów popełnionych w trakcie postępowania karnego, które mogły stać się przyczyną niesłusznego skazania. Celem Kliniki jest szkolenie studentów w zakresie praktycznego wykorzystywania wiedzy kryminologicznej, kryminalistycznej i prawniczej w sprawach, w których mogło dojść do pomyłki sądowej. Zadaniem studenta uczestniczącego w programie będzie pomoc w merytorycznym zbadaniu i selekcji spraw zgłaszanych do Fundacji, pod kątem znalezienia przesłanek wykazujących na pomyłkę organów ścigania lub sądu. Każdemu z uczestników Kliniki „Niewinność” zostanie przydzielona co najmniej jedna sprawa, którą będzie się zajmował.

Więcej informacji na temat rekrutacji do Kliniki Prawno-Medycznej oraz Kliniki Niewinność dostępna jest tutaj.

Klinika Prawa człowieka a podatki

Celem programu Klinika „Prawa człowieka a podatki” jest edukacja studentów poprzez analizę polskich przepisów prawa podatkowego pod kątem ich zgodności ze standardami demokratycznego państwa prawnego wynikającymi z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz ich zgodności ze standardami ochrony praw człowieka w zawartymi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym w szczególności w zakresie prawa do sądu, prawa do poszanowania życia prywatnego i prawa do skutecznego środka odwoławczego.

Zajęcia dla studentów mają charakter warsztatowy i będą odbywać się w formie cotygodniowych seminariów organizowanych w siedzibie Fundacji.

Więcej informacji na temat rekrutacji do Kliniki Prawa człowieka a podatki dostępnych jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi