AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Rekrutacja do Kliniki Prawno – Medycznej i Kliniki “Niewinność” 2011/2012

Zapraszamy studentów wydziałów prawa do odbycia rocznej, nieodpłatnej praktyki w programach edukacyjnych, realizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Zgłoszenia wraz z CV oraz krótkim listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres: m.ejchart@hfhr.org.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać “rekrutacja Klinika Niewinność” albo “rekrutacja Klinika Prawno – Medyczna”. Z wybranymi osobami przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

Termin zgłoszeń: do 23 października 2011 r.
Termin praktyk: rok akademicki 2011/201
Miejsce: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, ul. Zgoda 11


Klinika Prawno – Medyczna:
Klinika Prawno – Medyczna funkcjonuje w ramach projektu „Opieka zdrowotna w polskich więzieniach – dążenie do zgodności ze standardami praw człowieka”, który powstał w celu rozwiązania problemu nieefektywności i słabej jakości opieki zdrowotnej w polskich jednostkach penitencjarnych oraz identyfikacji przyczyn tych zjawisk w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zgodnie z wstępnymi założeniami efektem projektu będzie sformułowanie rekomendacji dotyczących zmian w systemie ochrony zdrowia w jednostkach penitencjarnych oraz określenie jednoznacznych procedur postępowania. 

Program niniejszy obejmuje trzy podstawowe płaszczyzny działania. Pierwszym filarem projektu jest, wspomniana już, Klinika Prawno-Medyczna, w ramach której studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będą analizować skargi kierowane przez osadzonych do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dotyczące warunków opieki zdrowotnej w zakładach karnych, dostępności opieki specjalistycznej, czasu oczekiwania na zabiegi medyczne. W sprawach, w których zostaną zidentyfikowane naruszenia praw człowieka, Fundacja będzie podejmowała stosowne działania interwencyjne. Na bazie zidentyfikowanych problemów zorganizowane zostaną seminaria i konferencje naukowe. Do uczestnictwa w nich zaproszeni zostaną lekarze, funkcjonariusze służby więziennej, sędziowie penitencjarni, pracownicy naukowi oraz dziennikarze. Efektem każdego ze spotkań będzie publikacja wygłoszonych stanowisk prelegentów i postulowanych reform. Ostatnią płaszczyzną działania programu jest litygacja strategiczna, która ma doprowadzić do rozwiązania i nagłośnienia problemu na podstawie konkretnego przykładu.

Udział w pracach Kliniki Prawno – Medycznej gwarantuje:

– zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności wykorzystywania wiedzy prawniczej, w szczególności z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, procedury karnej oraz prawa medycznego;
– pracę z doświadczonymi prawnikami oraz ekspertami z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
– uczestniczenie w konferencjach organizowanych w ramach programu „Opieka zdrowotna w polskich więzieniach – dążenie do zgodności ze standardami praw człowieka”.

Klinika “Niewinność” – opis programu:
Klinika Prawa „Niewinność” działa w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od 1999 r. i zajmuje się wyszukiwaniem błędów popełnionych w trakcie postępowania karnego, które mogły stać się przyczyną niesłusznego skazania. Celem Kliniki jest szkolenie studentów w zakresie praktycznego wykorzystywania wiedzy kryminologicznej, kryminalistycznej i prawniczej w sprawach, w których mogło dojść do pomyłki sądowej. Zadaniem studenta uczestniczącego w programie będzie pomoc w merytorycznym zbadaniu i selekcji spraw zgłaszanych do Fundacji, pod kątem znalezienia przesłanek wykazujących na pomyłkę organów ścigania lub sądu. Każdemu z uczestników Kliniki “Niewinność” zostanie przydzielona co najmniej jedna sprawa, którą będzie się zajmował. Praca studenta, pod nadzorem koordynatora programu – Marii Ejchart, będzie polegała na:
•    zapoznaniu się z nadesłaną dokumentacją
•    przygotowaniu bieżącej korespondencji z klientem
•    obserwowaniu postępowania sądowego
•    sporządzeniu, po zapoznaniu się z literaturą przedmiotu, projektu merytorycznego stanowiska HFPC

Wspólne spotkania studentów i koordynatora odbywają się co tydzień, w dniu ustalonym przez grupę. Obok zajęć praktycznych Klinika oferuje studentom udział w szkoleniach, konferencjach i zajęciach organizowanych przez HFPC przy współpracy z wybitnymi prawnikami i ekspertami.

Zajęcia Klinik dostępne są dla studentów prawa i resocjalizacji studiów magisterskich szkół wyższych w Warszawie. Warunkiem koniecznym jest ukończenie II roku studiów. Przyjęcie do Kliniki poprzedza rozmowa kwalifikacyjna. W programie uczestniczy około 20 studentów. Praktyka pokazuje, że spora część z nich pozostaje w Klinice w charakterze wolontariuszy aż do końca studiów. W ramach Uniwersytetu Warszawskiego istnieje możliwość otrzymania zaliczenia programu, jako Wykładu Ogólnouniwersyteckiego.

Informacje pochodzą z programów Klinika Prawno-Medyczna oraz Klinika Prawa “Niewinność”


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi