AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Rusza projekt „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka we współpracy z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej z Częstochowy oraz Nadbużańskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym z Włodawy rozpoczęła realizację projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”.

W ramach projektu zostaną zaktualizowane i rozdystrybuowane publikacje: „Ja w procedurze uchodźczej”, „Status uchodźcy – ochrona uzupełniająca w Polsce – co dalej” oraz „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych”. Ponadto przeprowadzonych zostanie 21 szkoleń w okresie luty-kwiecień 2016 r.

Zapraszamy do kontaktu przede wszystkim instytucje zainteresowane szkoleniami, które widzą potrzebę podniesienia kompetencji swoich pracowników. Osoby indywidualne, które chciałyby wziąć udział w szkoleniach, proszone są o zgłoszenia mailowe; będą informowane o dostępnych terminach i miejscach na szkoleniach.

Grupy szkoleniowe będą liczyły po 16-18 osób.

Szkolenia skierowane są do:

a) przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla,
b) pracowników służb mundurowych (policjantów, strażników miejskich, straży granicznej),
c) szkół i innych placówek oświatowych, instytucji kształcenia kadr nauczycielskich, ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) personelu medycznego z publicznych i niepublicznych placówek służby zdrowia,
e) innych, którzy wykażą taką potrzebę (np. gminy, które deklarują, że przyjmą albo faktycznie przyjmą rodziny syryjskie, osoby z organizacji pozarządowych, które pracują z cudzoziemcami).

Proponujemy warsztaty w ramach 3 ścieżek tematycznych:

1. Prawa uchodźców – prawa człowieka
To najbardziej prawnicza z oferowanych ścieżek edukacyjnych. Zakres: formy legalizacji pobytu, dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP, zatrzymywanie i umieszczanie w strzeżonych ośrodkach, prawne możliwości wydalenia z terytorium Polski, prawa i obowiązki cudzoziemców w kontakcie z funkcjonariuszami publicznymi, prawo do prywatności, wolność religii i słowa, problematyka świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej, dostępu do służby zdrowia i świadczeń opieki zdrowotnej, prawa dzieci cudzoziemskich do edukacji.

2. Włącz różnorodność
Ścieżka edukacyjna, kładąca nacisk na komunikację międzykulturową i związki między komunikacją i kulturą. Zakres: bariery komunikacyjne, przeciwdziałanie i reagowanie na mowę nienawiści, informacje o krajach pochodzenia uchodźców, psychologiczny i socjologiczny aspekt migracji, budowanie otwartości i postawy opartej na poszanowaniu inności od etnocentryzmu do etnorelatywizmu, spotkanie z cudzoziemcem lub osobą wyznającą islam, która wyjaśni podstawowe zasady religii (przygotowanym edukatorem).

3. Obalamy mity
Ścieżka dotycząca obszaru przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe, etniczne, wyznawaną religię oraz problematyki rasizmu, języka nienawiści. Podczas szkoleń wspólnie będziemy szukać pozytywnych rozwiązań konfliktów na styku kultur, rozwijać umiejętności mediatorskie niezwykle przydatne w środowisku, do którego trafiają osoby odmienne kulturowo, tworzyć standardy obsługi klienta-cudzoziemca; będziemy zastanawiać się nad tym, jak współpracować, by wesprzeć uchodźców w procesie integracji; omówimy dobre praktyki z zakresu obsługi klienta cudzoziemskiego.

Szkolenie z jednej ścieżki może być wzbogacone o elementy z innych. Np. ścieżka 1. o wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej, czy o islamie, mediacji. Ścieżka 2. i 3. może zawierać elementy praw uchodźców. Proponujemy różnorodne i aktywne metody pracy z grupą: mini-wykłady, prezentacje, dyskusje, pracę z tekstem i z kazusami, ćwiczenia, filmy szkoleniowe, mapy myśli, symulacje, burzę mózgów, odgrywanie ról. Każde szkolenie będzie przeprowadzane przez 2 trenerów wybranych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Scenariusz szkolenia będzie każdorazowo dostosowywany przez trenerów do zidentyfikowanych potrzeb grupy szkoleniowej. Osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu, uzyskają zaświadczenie o udziale w zajęciach. Organizator zapewnia salę szkoleniową, materiały, a także pokryje koszty wyżywienia (obiad, przerwy kawowe) 100% osób uczestniczących oraz koszty dojazdu (maksymalnie) 30% osób uczestniczących. Możliwe jest także zarezerwowanie i opłacenie noclegu osoby uczestniczącej, w przypadku niemożności dojazdu na szkolenie na godzinę jego rozpoczęcia lub powrotu do domu po szkoleniu tego samego dnia. Prosimy o zgłaszanie takiego zapotrzebowania. W przypadku zwrotu kosztów podróży, otrzymają Państwo odpowiednie formularze rozliczenia.

baner

Projekt jest realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi