AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE z ramienia Polski – procedura trwa. Minister odpowiada HFPC

♦ Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się 8 września 2021 r. do Ministra ds. Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego w związku z trwającą procedurą wyboru sędziego TSUE z ramienia Polski z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej. We wniosku Fundacja poprosiła m.in. o wskazanie: imion i nazwisk osób zasiadających w składzie Międzyresortowego Zespołu do spraw wyłaniania kandydatów na urząd sędziego i urząd rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej (dalej: Zespół) oraz kalendarza nadchodzących działań Zespołu.

♦ To kolejny element monitoringu procedury selekcji polskiego kandydata na urząd sędziego europejskiego trybunału, jaki prowadzi Fundacja. Równolegle obserwujemy postępowanie dotyczące wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski.

 

Odbyły się rozmowy z kandydatami

HFPC otrzymała 1 października odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 8 września. Z odpowiedzi Ministra wynika, że 28 września oraz 1 października odbyły się posiedzenia Zespołu podczas  których przeprowadzone zostały rozmowy z kandydatami na urząd sędziego TSUE.

 

W skład Zespołu wchodzą następujące osoby:

  1. Konrad Szymański, Minister do spraw Unii Europejskiej (przewodniczący Zespołu);
  2. Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (przedstawiciel ministra spraw zagranicznych);
  3. Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (przedstawiciel ministra spraw zagranicznych);
  4. Sebastian Kaleta, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (przedstawiciel ministra sprawiedliwości);
  5. Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (przedstawiciel ministra sprawiedliwości),
  6. Krzysztof Szczucki, Prezes Rządowego Centrum Legislacji (przedstawiciel szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów);
  7. Bogusław Majczyna, zastępca dyrektora Departamentu Prawa Unii Europejskiej w KPRM (przedstawiciel ministra do spraw Unii Europejskiej).

Bez zaproszenia dla autorytetu

Z odpowiedzi nadesłanej HFPC wynika, że przewodniczący Zespołu nie skorzystał z możliwości zaproszenia do udziału w pracach Zespołu osoby o niekwestionowanym autorytecie w zakresie nauk prawnych lub stosowania prawa (możliwość taką przewiduje Zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wyłaniania kandydatów na urząd sędziego i urząd rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. (dalej: Zarządzenie) – przyp. aut.).

Utrudniony dostęp do informacji publicznej

Informacje o procedurze wyboru sędziego zostały udzielone ze znaczącym przekroczeniem terminu przewidzianego w ustawie o dostępie do informacji publicznej i to dopiero po naszej uprzedniej interwencji.

 

„Niestety, nie jest to pierwszy raz, gdy w toku monitoringu krajowej procedury wyboru sędziego TSUE prowadzonej przez Fundację informacje, o które wnioskuje HFPC, są nam udzielane niejako post factum” – tłumaczy Krzysztof Jarzmus, prawnik HFPC. We wniosku o dostęp do informacji publicznej z 14 czerwca 2021 r. Fundacja pytała m.in., czy opracowywana jest procedura selekcji kandydata na stanowisko sędziego TSUE i na jakim etapie aktualnie znajdują się te prace. Minister ds. Unii Europejskiej odpowiedział Fundacji 1 lipca, wskazując, że uchwalono w tej sprawie Zarządzenie 24 czerwca 2021 roku. „Zdaniem Fundacji takie działania nie cechują się transparentnością, której wymaga postępowanie w tak istotnej sprawie, jaką jest wyłonienie kandydata na urząd sędziego TSUE. Utrudniają one również uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego w monitoringu procedury” – ocenia Krzysztof Jarzmus.

Bez odpowiedzi

Ponadto 30 lipca 2021 r. Fundacja wystąpiła z wnioskiem o zaproszenie do udziału w pracach Zespołu dr Piotra Kładocznego, wiceprezesa HFPC (na podstawie § 4 ust. 2 Zarządzenia), który został poparty przez grupę polskich organizacji pozarządowych. Niestety, nie otrzymaliśmy na niego żadnej odpowiedzi ze strony przewodniczącego Zespołu, ministra Szymańskiego.

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka będzie w dalszym ciągu prowadziła monitoring procedury selekcji kandydata na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z ramienia Polski. Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

 


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi