AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Stanowisko JUSTICIA European Rights Network

JUSTICIA European Rights Network opublikowała stanowisko na temat rozszerzania uprawnień organów ścigania w reakcji na sytuację epidemiologiczną.

 

W odpowiedzi na pandemię Covid-19 państwa rozszerzyły uprawnienia organów ścigania i rozszerzyły katalog czynów zabronionych.

O ile skoordynowane działania sanitarno-epidemiologiczne są bez wątpienia konieczne do uporania się z kryzysem, o tyle istnieją liczne dowody na nadmierne wykorzystywanie rozszerzonych uprawnień organów ścigania i poszerzonego katalogu sankcji karnych, co skutkuje zatrzymaniami, stawianiem zarzutów karnych i dotkliwymi karami pieniężnymi.

Zdajemy sobie sprawę, że w tych trudnych czasach organy ścigania muszą wspierać organy sanitarne, ale pojawiło się wiele doniesień o nieproporcjonalnych i arbitralnych działaniach służb mundurowych, w tym o bezprawnych zatrzymaniach, bezzasadnych zarzutach i skazaniach. Ponadto wstrzymano funkcjonowanie normalnych mechanizmów kontroli i nadzoru.

Pilne i pospieszne działania podejmowane w reakcji na kryzys nie mogą prowadzić do nakładania na obywateli sankcji karnych, które pozostawią trwały ślad w ich kartotekach karnych, oraz kar pieniężnych, których i tak w wielu przypadkach nie będą w stanie zapłacić w tym niezwykle trudnym – również pod względem ekonomicznym – czasie.

Wzywamy wszystkie kraje do przeprowadzenia pilnego przeglądu wszystkich nałożonych kar pieniężnych, postawionych zarzutów oraz innego rodzaju sankcji karnych zastosowanych w związku z domniemanymi czynami zabronionymi dotyczącymi COVID-19.

Wzywamy wszystkie kraje do niezwłocznego stworzenia możliwości uchylenia nałożonych kar pieniężnych we wszystkich przypadkach, w których ukarane osoby nie są w stanie ich zapłacić, nie popadając w trudności finansowe.

Wzywamy wszystkie kraje do zagwarantowania, że wszelkie zapisy dotyczące pozasądowych sankcji orzeczonych za naruszenie przepisów wprowadzonych w związku z pandemią zostaną usunięte z rejestrów karnych i policyjnych baz danych.

JUSTICIA European Rights Network to grupa europejskich organizacji pozarządowych, które zajmują się monitorowaniem krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i realizacji w ich ramach międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka. Obok Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka członkami JUSTICI są m.in. Bulgarian Helsinki Committee, Greek Helsinki Committee, Civil Rights Defenders, Croatian Legal Centre, Netherlands Helsinki Committee, Associazione Antigone, Fair Trial International, Hrvatski Pravni Centar, APADOR – CH, Irich Council of Civil Liberties, Res Publica, the Peace Institute oraz KISA.

 

Do pobrania:


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi