AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Stop detencji dzieci migrantów

W projekcie ustawy o cudzoziemcach nie wprowadzono takich instrumentów, które chroniłyby dzieci cudzoziemców przed umieszczeniem w ośrodkach zamkniętych o więziennych warunkach pobytu – alarmują Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Organizacje pozarządowe, działając w koalicji, od kilku miesięcy prowadzą działania na rzecz wprowadzenia zakazu detencji dzieci cudzoziemców. W ocenie koalicji w przesłanym do konsultacji społecznych projekcie ustawy o cudzoziemcach powinien zostać wpisany całkowity zakaz umieszczania dzieci migrantów w ośrodkach detencyjnych przy jednoczesnym wprowadzeniu alternatywnych środków kontroli pobytu ich oraz ich rodziców na terytorium Polski.

Zaproponowane w projekcie graniczne kryterium wieku, tj. 13 lat, w oparciu o które dziecko, przebywające w Polsce bez uregulowanego prawem statusu i bez opieki swoich rodziców, może zostać umieszczone w ośrodku strzeżonym, stoi w sprzeczności z prawem międzynarodowym, m.in. z Konwencją o prawach dziecka.

„Każde dziecko niezależnie od statusu prawnego powinno być otoczone szczególną opieką, a umieszczenie w detencji dzieci ma negatywny wpływ na ich rozwój psychofizyczny. Umieszczanie w detencji nie leży w najlepszym interesie żadnego dziecka. Ośrodki strzeżone to nie jest miejsce dla małoletnich.” – mówi Maciej Fagasiński z Amnesty International.

„Do polskiego prawa powinno wprowadzić się zakaz umieszczania w detencji osób poniżej 18 roku życia, bez względu na to, czy przebywają z rodzicami, czy też bez opiekuna prawnego.” – postuluje Jacek Białas z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Koalicja organizacji opowiada się za wprowadzeniem alternatywnych wobec detencji metod kontroli pobytu cudzoziemców w Polsce

Jednym z najważniejszych zastrzeżeń Koalicji jest brak dostępu do edukacji dzieci przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. „Dzieci przebywające w takich ośrodkach nie uczęszczają na lekcje w szkole, tylko na zajęcia edukacyjne o ograniczonym zakresie prowadzone na terenie ośrodka. Zaproponowane w projekcie nowej ustawy zmiany nie zmienią tej sytuacji.” – ocenia Aleksandra Chrzanowska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Zdaniem organizacji pozarządowych w projekcie ustawy o cudzoziemcach nie wprowadza się znaczących zmian, które przyczyniłyby się do poprawny sytuacji małoletnich cudzoziemców w Polsce. Jednocześnie zaproponowane rozwiązania mogą naruszać międzynarodowe zobowiązania Polski względem ochrony praw dzieci, w szczególności ochronę najlepiej pojętego interesu dziecka.

The coalition of the NGOs has been campaigning for several months seeking to ban the detention of foreign migrants’ children. According to the coalition, the draft Foreigners Act, currently open to public consultations, should include a strict prohibition of the placement of migrant children in detention centres. At the same time, the NGOs propose introducing alternative measures to supervise the children’s and parent’s stay in Poland.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi