AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Uwagi HFPC do projektu nowej ustawy o cudzoziemcach

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Urzędu do Spraw Cudzoziemców przedstawiony do konsultacji projekt zawiera szereg ułatwień, dzięki którym cudzoziemcy będą mogli łatwiej i szybciej uzyskiwać zezwolenia pobytowe w Polsce. 

 

„Projekt przewiduje ułatwienia w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, jak na przykład wydłużenie maksymalnego okresu pobytu czasowego do 3 lat, zniesienie terminu 45 dni na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, czy możliwość ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pracę i zezwolenia na pobyt czasowy w ramach jednej procedury” – mówi Karolina Rusiłowicz, prawniczka HFPC. „Ale z drugiej strony, naszym zdaniem, projekt przewiduje również  szereg utrudnień dla cudzoziemców w Polsce” – dodaje Karolina Rusiłowicz.

Zdaniem HFPC w większości przypadków utrudnienia te nie zostały odpowiednio uzasadnione i przez to stoją w sprzeczności z prezentowanym stanowiskiem władz.
Największe zastrzeżenia Fundacji odnośnie projektu budzi wprowadzenie dodatkowego kryterium dochodowego przy ubieganiu się o pobyt oraz wymóg znajomości języka polskiego przy ubieganiu się o pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. „Naszym zdaniem należy pozostawić kryterium dochodowe na obecnym poziomie, a wymóg znajomości języka polskiego usunąć, skoro państwo polskie nie wspiera integracji migrantów, również w zakresie nauki języka” – mówi Jacek Białas, prawnik HFPC.

Zdaniem HFPC projekt zakłada również znaczne pogorszenie sytuacji osób, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany. Według projektu osoby te zostaną pozbawione szeregu dotychczas posiadanych uprawnień  m.in.  prawa do wykonywania pracy bez zezwolenia, korzystania z pomocy społecznej,  czy wykonywania działalności gospodarczej na zasadach dotyczących obywateli RP.

Zastrzeżenia HFPC budzą również projektowane przepisy dotyczące umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych. „W projekcie nie wskazano limitu czasu pozbawienia wolności, ani nie  przewidziano nakazu stosowania tego środka w ostateczności, co jest niezgodne z dyrektywą Unii Europejskiej w tym zakresie” – mówi Karolina Rusiłowicz. W projekcie brakuje również rozwiązania nakazującego zwolnienie cudzoziemca w przypadku braku rozsądnych perspektyw wydalenia cudzoziemca. Co więcej, zdaniem HFPC w projekcie  zbyt wąsko określony zakaz detencji dzieci. „Postulujemy wprowadzenie całkowitego zakazu detencji dzieci” – mówi Jacek Białas.

Zdaniem HFPC wprowadzanie utrudnień w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce spowoduje nie tylko nieuzasadnione komplikacje w życiu cudzoziemców, jak również przyczyni się do wzrostu szarej strefy i zjawiska nieregularnej migracji.

Uwagi HFPC dostępne są tutaj.

Projekt ustawy dostępny jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi