AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka, organizowany już po raz drugi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, został rozstrzygnięty. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Ewy Łętowskiej przyznała cztery nagrody oraz dwa wyróżnienia. Autorem najlepszej pracy magisterskiej pt. „Oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym”, a tym samym zwycięzcą konkursu został Maciej Syska, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 29 prac magisterskich z dziedziny prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, pedagogiki, europeistyki, rosjoznawstwa i malarstwa. Uczestnicy konkursu reprezentowali aż 15 różnych uczelni z całej Polski. Konkurs organizowany był w ramach grantu udzielonego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
Oceny prac dokonała 12-osobowa Komisja konkursowa, której przewodniczyła prof. Ewa Łętowska. Eksperci z różnych dziedzin (skład komisji dostępny jest tutaj), zajmujący się prawami człowieka, wyłonili zwycięskie prace w wyniku ożywionych obrad na dwóch posiedzeniach Komisji. Prace zostały ponadto sprawdzone przy wykorzystaniu Internetowego Systemu Antyplagiatowego udostępnionego przez Plagiat.pl.
Komisja konkursowa przyznała cztery nagrody – za miejsce pierwsze, drugie i dwa trzecie miejsca ex aequo, a także dwa wyróżnienia.
I tak zwycięzcą II edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka został Maciej Syska, autor pracy pt. „Oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym”, napisanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Marka Safjana. Autor porusza wyjątkowo ważny i aktualny temat z zakresu bioetyki. Pracę cechuje szczególna samodzielność przemyśleń autora, oparta na niezwykle precyzyjnej analizie i bogatych źródłach, zarówno polskich jak i obcojęzycznych. Zwycięzca otrzymuje miesięczne stypendium naukowe na zagranicznej uczelni oraz miesięczne, płatne praktyki, a jego praca magisterska zostanie opublikowana.
Drugie miejsce w konkursie Komisja przyznała Annie Wuwer, za pracę magisterską z dziedziny rosjoznawstwa pt. „Naruszenia praw więźniów w Rosji (2004-2009)”. Praca została napisana na Uniwersytecie Jagiellońskim, a jej promotorem jest prof. Aleksy Awdiejew. Członkowie Komisji zgodnie uznali, że pracę czyta się z bardzo dużym zainteresowaniem, ze względu na jej styl i zawarte treści. Temat pracy jest trafnie osadzony w realiach aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Rosji. Niewątpliwie autorka wykazała się szczególnym zaangażowaniem, m.in. w dotarciu do często trudno dostępnych źródeł.
Laureatem trzeciego miejsca została Karolina Borkowska, za pracę z zakresu pedagogiki napisaną na Uniwersytecie Warszawskim, “Prawo dziecka do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny”. Promotorem pracy jest dr hab. Maria Kolankiewicz. Komisja doceniła interdyscyplinarność pracy, która jest rzadkim połączeniem wiedzy prawniczej oraz pedagogicznej. Pracę wyróżnia także bardzo dobra część badawcza, oparta na samodzielnie przeprowadzonych badaniach.
Trzecie miejsce ex aequo Komisja przyznała Adamowi Wojciechowskiemu, autorowi pracy z dziedziny stosunków międzynarodowych pt. „Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka – stan obecny i perspektywy”. Autor jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotorem pracy jest prof. Bogusława Bednarczyk. Autor wybrał ciekawy i aktualny temat, oparł się na dobrze wyszukanym materiale. Komisja doceniła umiejętność autora w dotarciu do swoich własnych, odważnych sądów, popartych solidnymi argumentami.
Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymują miesięczne, płatne praktyki oraz możliwość opublikowania swoich prac w formie elektronicznej (e-book) na stronie internetowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Ponadto Komisja wyróżniła jeszcze dwie prace magisterskie – pracę pt. „Międzynarodowe standardy ścigania handlu ludźmi i ochrony jego ofiar”, autorstwa Michała Pawłowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, napisaną pod kierunkiem dr. Piotra Kładocznego, oraz pracę Michała Krotoszyńskiego pt. „Lustracja w Polsce w świetle modeli sprawiedliwości okresu tranzycji”, napisaną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Sławomiry Wronkowskiej. Autorzy wyróżnionych prac również będą mieli możliwość opublikowania pracy w formie e-booka.
Jednocześnie Komisja podkreśliła, że prace magisterskie zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu reprezentowały wysoki poziom i były czytane z prawdziwym zainteresowaniem. Pewną trudność w ocenie stanowiło natomiast szerokie wykorzystywanie obecnie środków elektronicznych przy pozyskiwaniu materiałów źródłowych.
Oficjalna gala ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród i wyróżnień autorom prac odbędzie się w kwietniu 2011 roku.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi