AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Zapytanie ofertowe – film animowany dla cudzoziemców

W związku z realizacją projektu „Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje wykonawcy edukacyjnego filmu animowanego dla cudzoziemców.

I.    Podstawowe informacje o filmie:

1.    Film skierowany do migrantów mieszkających w Polsce, dotyczący problematyki łączenia rodzin. Realizowany na podstawie scenariusza i koncepcji rysunkowej przygotowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.
2.    Film animowany, rysunkowy, o długości 6-7 minut.
3.    Film musi mieć sześć wersji językowych – polską, angielską, rosyjską, ukraińską, wietnamską i chińską. Oznacza to konieczność wgrania lektorów, posługujących się wyżej wymienionymi językami jako językami ojczystymi lub posługującymi się biegle tymi językami.
4.    Film będzie dystrybułowany w Internecie i na płytach DVD.
5.    Okres realizacji projektu: 10 luty – 31 marca 2015.

Szczegółowe informacje na temat realizacji i koncepcji filmu (tzw. brief kreatywny) oraz przykładowy wzór umowy z wykonawcą znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Brief kreatywny jest integralną częścią zapytania ofertowego.

II.    Warunki udziału:

1.    Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji filmu animowanego.
2.    Wykonawca musi posiadać doświadczanie w tworzeniu animowanych filmów i/lub spotów reklamowych oraz w pracy przy projektach zaangażowanych społecznie.

III.    Przesłana oferta powinna zwierać:

1.    Krótką informację na temat firmy, wraz z przykładami realizowanych projektów, o których mowa w pkt. II.2. (link do odpowiedniej strony lub płyta dvd)
2.    Informację o rysownikach i animatorach, którzy mieliby wykonywać ten projekt, tj. krótki opis doświadczenia i przykłady prac (jeżeli to możliwe, związanych z tematem poruszanym w filmie)
3.    Informację, w jaki sposób zapewnione zostanie nagranie ścieżki dialogowej przez lektorów, posługujących się wcześniej wymienionymi językami obcymi.
4.    Harmonogram prac.
5.    Cenę brutto z wyszczególnionymi kosztami.
6.    Oferta musi być podpisana przez osobą uprawnioną do reprezentowania firmy.

IV.    Kryteria wyboru:

1.    Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze oraz umiejętności rysowników i animatorów, oceniane w kontekście ich adekwatności do zakładanych celów filmu, wymienionych w briefie kreatywnym.
2.    Cena i kosztorys.
3.    Ocena gwarancji wykonania zadania: sposób zapewnienie obcojęzycznych lektorów, harmonogram prac.
4.    Doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym będzie dodatkowym atutem.

Oferty należy przesłać do dnia 2 lutego 2015 roku na adres mailowy agnieszka.mikulska@prawaczlowieka.pl lub przynieść w zamkniętej kopercie do siedziby Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (ul. Zgoda 11, Warszawa). Oferty traktować będziemy jednocześnie jako deklarację gotowości realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wskazanymi założeniami. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej lub oferty wariantowej. Oferty z rażąco niską ceną nie będą brane pod uwagę. O wyborze wykonawcy poinformujemy Państwa dnia 5 lutego 2015 roku.

Zapytanie ofertowe (w formacie pdf) dostępne jest tutaj.

Brief kreatywny dostępny jest tutaj.

Wzór umowy z wykonawcą dostępny jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi