AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Byli z nami

Marek Edelman działacz społeczny, lekarz kardiolog (ur. 1919, zm. 2009) Działacz polityczny i społeczny żydowskiego pochodzenia, lekarz kardiolog, jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim, kawaler Orderu Orła Białego. W 1988 przewodniczył Komisji ds. Mniejszości Narodowych w ramach Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Uczestniczył w obradach podzespołu do spraw zdrowia w ramach rozmów Okrągłego Stołu.

 

 

 

  Zbigniew Hołda adwokat, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (ur. 1950, zm. 2009) Doradca Solidarności w latach 1980-1981, w stanie wojennym internowany we Włodawie i Lublinie. W latach 1989–1997 pracował w Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości w Zespole Prawa Karnego Wykonawczego, a w latach 1999–2000 w Zespole ds. Nowelizacji Kodyfikacji Karnych przy Ministrze Sprawiedliwości, następnie w Komisji do spraw Reformy Prawa Karnego przy Prezydencie RP. Był także wielokrotnie ekspertem podczas prac komisji sejmowych. Uczestnik prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. W latach 2004–2007 był członkiem Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom.  

 

 

Marek Nowicki (ur. 1947, zm. 2003) działacz społeczny, obrońca praw człowieka, z wykształcenia fizyk jądrowy W grudniu 1982 r. współtworzył podziemny Komitet Helsiński w Polsce. Był współautorem  jego pierwszych raportów na temat naruszeń praw i wolności człowieka w PRL, przekazywanych Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Po upadku komunizmu w Polsce członkowie Komitetu Helsińskiego założyli Helsińską Fundację Praw Człowieka. Marek Nowicki stał na jej czele od 1990 r. Odwiedź stronę poświęconą wykładom pamięci Marka Nowickiego.

 

 

Stefan Starczewski (ur. 1935, zm. 2014) filolog. W latach 1978 – 1981 był redaktorem niezależnej “Krytyki”. Od 1980 r. należał do NSZZ “Solidarność”, od 1981 r. kierował Zespołem Oświaty i Wychowania. Był szefem grupy negocjującej w sprawach oświaty. Od 13 grudnia 1981 r. do sierpnia 1982 r. był internowany w Białołęce. Od jesieni 1982 r. był członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce. Jednocześnie był członkiem redakcji niezależnego pisma “KOS” (do 1989 r.). W 1988 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego “Solidarność” i w 1989 r. był uczestnikiem rozmów Okrągłego Stołu – był członkiem podzespołu ds. nauki, oświaty i postępu technicznego. W 1989 r. został wiceministrem kultury w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

 

Marek Edelman (b. 1919, d. 2009) Social Activist, Cardiologist Mr. Edelman was a political and social activist of Jewish descent, a cardiologist, one of the leaders of the Warsaw Ghetto Uprising, and a Knight of the Order of the White Eagle. In 1988, he led the Commission on National Minorities, a subdivision of the Civic Committee under Lech Walesa.  He participated in the proceedings of the Committee for Health Services during the Round Table Talks.  

 

 

 

Zbigniew Hołda (b. 1950, d. 2009) Lawyer, Jagiellonian University Professor Mr. Hołda was a Solidarity advisor between 1980 and 1981; during the period of martial law, he was interned in Włodawa and Lublin for his activity in the movement. Between 1989 and 1997, he was a member of the Commission for Penal Law Reform, a part of the Penal Law Panel under the Minister of Justice, as well as a member, between 1999 and 2000, of the Panel on the Amendment of the Penal Code under the Minister of Justice, and subsequently, of the Commission for the Reform of Penal Law under the President of the Republic of Poland. He was also selected multiple times as an expert witness to assist the activities of Parliamentary commissions, and was himself active in the activities of the Solidarity Centre for Citizen-Proposed Legislative Initiatives (Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności).  Between 2004 and 2007, he was a member of the European Committee for the Prevention of Torture.

 

  Marek Nowicki (b. 1947, d. 2003) Social Activist, Defender of Human Rights, Nuclear Physicist. Mr. Nowicki co-founded the underground Helsinki Committee in Poland in December, 1982.  He was the co-author of its first reports on the violations of human rights and freedoms in the People’s Republic of Poland which were submitted to the Conference for Security and Co-operation in Europe.  After the fall of Communism in Poland, the members of the Helsinki Committee established the Helsinki Foundation for Human Rights, which Mr. Nowicki headed from 1990 unti his death.

 

 

Stefan Starczewski (b.1935, d. 2014). Philologist Between the years 1978 and 1981, Mr. Starczewski was the Editor-in-Chief of the independent journal Krytyka.  A member of the Solidarity Trade Union since 1980, he led the Education and Upbringing Group (Zespoł Oświaty i Wychowania), and was the leader of a team negotiating on matters of education.  Between December 13, 1981 [the date of the imposition of martial law in Poland] and September, 1982, he was interned in Białołęka.  Beginning in the Autumn of 1982, he was a member of the Helsinki Committee in Poland.  At the same time, he was a member of the editorial board of the independent journal KOS until 1988. In 1988, he became a member of the Solidarity Civic Committee and was a participant in the Round Table Talks of 1989, as a member of the Subgroup for Science, Education and Technical Progress.  In 1989, he became the Deputy Minister of Culture in Tomasz Mazowiecki’s Government.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi