AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie
Statut
STATUT Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (tekst jednolity) Rozdział I: Postanowienia ogólne § 1. Fundacja nosi nazwę Helsińska Fundacja Praw Człowieka, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 31 lipca 1989 roku (PBN Wołomin, nr zap. A-3838/89), z woli następujących fundatorów indywidualnych: 1.      Piotra Ł. J. Andrzejewskiego, 2.      Haliny Bortnowskiej-Dąbrowskiej, 3.      Jerzego Ciemniewskiego, 4.      Janusza Grzelaka, 5.      Jarosława Kaczyńskiego, […]
więcej
Zasady działania
Fakt apolityczności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i odpowiadający temu faktowi jej obraz w świadomości obywateli i wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej jest wypracowanym przez lata wspólnym dobrem i warunkiem dalszego skutecznego działania zgodnego ze statutem i naszymi zobowiązaniami. W trosce o ten fakt i obraz chcemy kontynuować i sformalizować dotychczasową strategię. Przypominamy więc członkom Rady  Helsińskiej […]
więcej
Byli z nami
Marek Edelman działacz społeczny, lekarz kardiolog (ur. 1919, zm. 2009) Działacz polityczny i społeczny żydowskiego pochodzenia, lekarz kardiolog, jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim, kawaler Orderu Orła Białego. W 1988 przewodniczył Komisji ds. Mniejszości Narodowych w ramach Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Uczestniczył w obradach podzespołu do spraw zdrowia w ramach rozmów Okrągłego Stołu. […]
więcej

Fundacja

Jesteśmy organizacją utworzoną w 1989 roku przez członków Komitetu Helsińskiego w Polsce. Nasza misja to rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granicą. Od 2007 r. mamy status konsultatywny przy Radzie Społeczno-Gospodarczej ONZ (ECOSOC).

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest również członkiem Human Rights Network, międzynarodowej koalicji tworzonej przez organizacje pozarządowe z m.in. Norwegii, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Azerbejdżanu, Kenii i Ugandy. Na stronie Human Rights Network, dwa razy w tygodniu eksperci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka publikują wiadomości z Polski na temat praw człowieka.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest również członkiem Grupy Zagranica – stowarzyszenia polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji i pomoc humanitarną. HFPC jest członkiem także European Council on Refugees and Exiles oraz Democracy and Human Rights Education in Europe.

 

W 2007r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka została odznaczona medalem “Zasłużony dla Tolerancji”. Fundacja Ekumeniczna “Tolerancja” nagrodziła nas za “wybitne osiągnięcia w krzewieniu idei tolerancji”.

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka dwukrotnie otrzymała również Tęczowy Laur – nagrodę przyznawaną za działalność na rzecz kształtowania otwartych postaw społecznych i szerzenia idei tolerancji.

 

W 2008 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała Nagrodę im. Sergio Vieira de Mello Wysokiego Komisarza ONZ ds. praw człowieka w latach 2002-2003 przyznaną przez Willę Decjusza. Kapituła nagrody w szczególności doceniła działalność Festiwalu Filmowego “Prawa Człowieka w Filmie”. Zdaniem kapituły “Jest on formą edukacji publicznej o podstawowych prawach i wolnościach jednostki przy użyciu atrakcyjnego medium, jakim jest film. W ten sposób Fundacja podejmuje skuteczne działania na rzecz tolerancji, starając się dotrzeć do wszystkich grup społeczeństwa ze swoją misją.”

We are an organization founded in 1989 by the members of the Helsinki Committee in Poland.  Our mission is to promote the development of a culture based on the respect of freedom and human rights in Poland and abroad.  Since 2007, we hold consultancy status with the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC).

 

The Helsinki Foundation for Human Rights is also a member of the Human Rights Network, an international coalition consisting of non-governmental organizations from Norway, the United Kingdom, Belarus, Azerbaijan, Kenya and Uganda, among other countries.  Experts from the Helsinki Foundation for Human Rights publish bi-weekly news updates on human rights in Poland.

The Helsinki Foundation for Human Rights also belongs to the Zagranica Group, an association of Polish non-governmental organizations cooperating to provide international development assistance and humanitarian aid, and to promote democratic institutions.  The HFHR is also a member of the [European Council on Refugees and Exiles], as well as of the [Democracy and Human Rights Education in Europe Network].

 

In 2007, the Helsinki Foundation for Human Rights was awarded the Medal for Accomplishment in Tolerance by the Tolerancja Ecumenical Foundation, for “outstanding achievement in nurturing the ideal of tolerance”.

In addition, the Helsinki Foundation for Human Rights was twice awarded the Rainbow Laurel, an award bestowed for activity aimed at developing an open society and propagating the ideal of tolerance.

 

In 2008, the Helsinki Foundation for Human Rights was granted the Sergio Vieira de Mello (UN High Commissioner for Human Rights, 2002-2003) Award, conferred by the Willa Decjusza Organization.  The chapter of the Organization that conferred the award particularly appreciated the Human Rights in Film Festival organized by the foundation.   In the words of the awarding chapter,

the Festival “is a form of public education on the fundamental rights and freedoms of the individual by way of the compelling medium of film.  In this way, the Foundation undertakes successful initiatives in favor of tolerance, while attempting to reach out to all groups in society with its mission.”

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi