AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Powszechny Przegląd Okresowy Praw Człowieka ONZ nt. Polski

W maju przyszłego roku Rada Praw Człowieka ONZ będzie oceniła Polskę pod kątem przestrzegania praw człowieka w ramach tzw. Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka (Universal Periodic Review, UPR). HFPC i Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy przedstawiły swój raport na temat wybranych zagadnień związanych z ochroną praw człowieka w Polsce.

Powszechny Okresowy Przegląd Rady Praw Człowieka ONZ  służy kontroli przestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach. Mechanizmowi temu podlegają wszystkie państwa członkowskie ONZ. Kraje poddane są przeglądowi raz na cztery lata. Polska przechodziła powszechny przegląd po raz pierwszy w 2008 r., a następnie w 2012 r. (więcej informacji dostępnych jest tutaj).
W przedstawionym Radzie Praw Człowieka ONZ raporcie organizacje skupiły się na zagadnieniach dotyczących kryzysu konstytucyjnego, niezależności sądownictwa i sytuacji w mediach publicznych.

„Naszym zdaniem trwający w Polsce kryzys konstytucyjny związany z procedurą wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz zmianami w prawie dotyczącymi funkcjonowania Trybunału stwarza poważne zagrożenie dla ochrony zasady praworządności i praw człowieka” – mówi Małgorzata Szuleka, prawniczka HFPC.Organizacje przedstawiając zakres kryzysu konstytucyjnego organizacje przedstawiają również rekomendacje na rozwiązanie trwającego kryzysu. „Naszym zdaniem krokiem w kierunku rozwiązania kryzysu byłoby zaprzysiężenie przez Prezydenta trzech sędziów Trybunału wybranych w październiku 2015 r., publikacja wszystkich wyroków TK i ich wykonanie” – mówi Dominika Bychawska-Siniarska, członkini zarządu HFPC.

Organizacje zwracają również uwagę na sytuację w mediach publicznych. Zdaniem organizacji wprowadzone w 2016 r. nowe przepisy powołujące Radę Mediów Narodowych nie zawierają dostatecznych gwarancji chroniących media publiczne przed politycznym wpływem na nie. „Naszym zdaniem  wprowadzone w 2016 r. nowe przepisy powołujące Radę Mediów Narodowych nie zawierają dostatecznych gwarancji chroniących media publiczne przed politycznym wpływem” – mówi Dominika Bychawska-Siniarska.

W swoim raporcie organizacje podnoszą również kwestie związane prawami uchodźców i migrantów. „Wciąż nierozwiązanym problemem pozostaje kwestia detencji cudzoziemców” – mówi Jacek Białas, prawnik HFPC. „Polskie prawo dopuszcza możliwość umieszczenia w strzeżonych ośrodkach rodzin wraz z małymi dziećmi oraz dzieci poniżej 15 roku życia pozostające w Polsce bez opieki” – dodaje Jacek Białas. W Polsce brakuje również skutecznego mechanizmu identyfikowania ofiar tortur przybywających z krajów, w których takie praktyki są stosowane. W ostatnim czasie wzrosła również liczba przypadków cudzoziemców, którym uniemożliwiono ubieganie się o nadanie statusu uchodźcy.

Raport HFPC i Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy dostępny jest tutaj.

HFPC jest również sygnatariuszem raportu dotyczącego równego traktowania i zakazu dyskryminacji w Polsce przygotowanego przez Koalicję Równych Szans.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi