AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Orzeczenie w sprawie Konstantin Markin przeciwko Rosji

Sprawa dotyczy dyskryminacji żołnierza zawodowego z powodu odmowy przyznania mu urlopu wychowawczego.

Konstantin Markin – żołnierz zawodowy – rozwiódł się z żoną. W wrześniu 2005r. urodziło się jego trzecie dziecko.  Kilka dni później umówił się z byłą już żoną, że troje ich  dzieci pozostanie z nim, a ona będzie płacić alimenty. Zwrócił się potem do dowódcy jednostki o zgodę na trzyletni urlop wychowawczy. Wniosek został oddalony, bo tak długi urlop wychowawczy mógł być przyznany wyłącznie kobietom. Na początku otrzymał trzy miesiące urlopu, ale kilka tygodni później – w listopadzie 2005r. – został z powrotem wezwany do służby.

Markin zakwestionował ten rozkaz, ale sądy wojskowe uznały, że nie miał racji. Równocześnie wniósł sprawę przeciwko jednostce wojskowej domagając się trzyletniego urlopu wychowawczego. W marcu i kwietniu 2006r. sądy wojskowe oddaliły pozew z braku podstawy prawnej. W październiku dowódca jednostki udzielił mu urlopu wychowawczego do września 2008r., a więc do ukończenia przez najmłodszego syna trzech lat. Otrzymał też równowartość 5900 euro pomocy finansowej ze względu na trudną sytuację rodzinną i brak innych źródeł dochodu. Sąd wojskowy w grudniu 2006r. wydał orzeczenie, w którym skrytykował jednostkę za to, że pomagając Markinowi zlekceważyła wcześniejsze wyroki.

W sierpniu 2008r. Markin wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego zarzucając, że przepisy ustawy o służbie wojskowej dotyczące trzyletniego urlopu wychowawczego są niezgodne z zasadą równości.  Trybunał Konstytucyjny oddalił skargę stwierdzając, że przez podjęcie służby w wojsku mężczyzna będący żołnierzem zaakceptował pewne ograniczenia jego praw cywilnych, jako warunek skutecznej służby zawodowej w obronie kraju.

W skardze do Trybunału Markin zarzucił, że odmowa przyznania mu urlopu wychowawczego oznaczała dyskryminację ze względu na płeć (art.14 w połączeniu z art.8 Konwencji). Izba (Sekcja I) 7 października 2010r. orzekła głosami sześć do jednego, że rzeczywiście doszło do dyskryminacji.  Sprawa została przyjęta do rozpatrzenia przez Wielką Izbę na wniosek rządu.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi