AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Omówienie orzeczeń ETPCz

 

Orzeczenie w sprawie Nait-Liman przeciwko Szwajcarii

Odmowa sądów szwajcarskich rozpatrzenia powództwa o odszkodowanie w związku z torturami w Tunezji

26.03.2018
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Şahin przeciwko Turcji

Odmowa zagwarantowania prawa do nauki paraplegika z powodu uniemożliwienia mu dostępu do budynków uniwersyteckich

19.03.2018
pobierz
 

Decyzja o odrzuceniu skargi w sprawie Anchev przeciwko Bułgarii

Ujawnienie opinii publicznej o związkach osoby ze służbami specjalnymi w czasach komunizmu

12.03.2018
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Catalan przeciwko Rumunii

Zwolnienie pracownika z powodu ujawnienia prasie informacji bez zgody przełożonych

05.03.2018
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie López Ribalda przeciwko Hiszpanii

Ukryty wideomonitoring kasjerów w supermarkecie

26.02.2018
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Hentschel i Stark przeciwko Niemcom

Pobicie przez policjantów kibiców piłkarskich po meczu; brak odpowiedniego śledztwa w tej sprawie

19.02.2018
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Becker przeciwko Norwegii

Nakaz złożenia zeznań przez dziennikarkę w sprawie karnej przeciwko osobie będącej jednym z jej źródeł informacji

12.02.2018
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Enache przeciwko Rumunii

Zarzut dyskryminacji mężczyzny ze względu na płeć z powodu odmowy odroczenia odbywania przez niego kary pozbawienia wolności przed ukończeniem przez jego dziecko pierwszego roku życia, z której mogą korzystać matki; warunki odbywania kary więzienia

05.02.2018
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Regner przeciwko Czechom

Odebranie potwierdzenia bezpieczeństwa osobowego będącego warunkiem dalszej pracy na wysokim stanowisku w Ministerstwie Obrony; zarzut nierzetelności postępowania w związku z odwołaniem się od tej decyzji.

29.01.2018
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Károly Nagy przeciwko Węgrom

Brak dostępu do sądu w związku z roszczeniem finansowym pastora wobec Węgierskiego Kościoła Reformowanego

22.01.2018
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Orlandi i inni przeciwko Włochom

Odmowa uznania prawnego związków tej samej płci zawartych za granicą

08.01.2018
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Lopes de Sousa Fernandes przeciwko Portugalii

Śmierć pacjenta na skutek zaniedbań lekarzy po operacji usunięcia z nosa polipa

02.01.2018
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Merabishvili przeciwko Gruzji

Tymczasowe aresztowanie byłego premiera Gruzji

18.12.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Rooman przeciwko Belgii

Brak opieki psychiatrycznej w zakładzie opieki społecznej

11.12.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Khlebik przeciwko Ukrainie

Brak możliwości rozpatrzenia apelacji od wyroku skazującego z powodu pozostania akt sprawy na terytorium, które przestało znajdować się pod kontrolą rządu ukraińskiego

04.12.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie M. przeciwko Holandii

Ograniczenie treści rozmów między adwokatem i oskarżonym z powołaniem się na potrzebę ochrony tajemnicy państwowej

27.11.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Garib przeciwko Holandii

Ograniczenia osiedlania się w podupadłej części śródmieścia Rotterdamu – wyrok Wielkiej Izby

20.11.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Carvalho Pinto de Sousa Morais przeciwko Portugalii

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o obniżeniu kwoty zadośćuczynienia z powodu błędu lekarskiego zasądzonego 50-letniej kobiecie cierpiącej na problemy natury ginekologicznej

13.11.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Barnea i Caldararu przeciwko Włochom

Odebranie dziecka rodzicom i przygotowanie go do adopcji z powołaniem się na ubóstwo rodziców

06.11.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Gard i inni przeciwko Wielkiej Brytanii

Decyzja sądu o przerwaniu terapii utrzymującej życie noworodka cierpiącego na śmiertelną chorobę genetyczną

30.10.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Burmych i inni przeciwko Ukrainie

Przedłużające się niewykonywanie ostatecznych wyroków sądowych; kwestia odpowiedniego charakteru reakcji organów Konwencji i podział kompetencji między nimi w związku z długotrwałym niewykonywaniem wyroku pilotażowego.

23.10.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Moreira Ferreira przeciwko Portugalii

Odrzucenie przez Sąd Najwyższy wniosku skarżącego o rewizję wyroku sądu karnego w następstwie wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka

16.10.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Satakunnan Markkinaporssi Oy i Satamedia Oy przeciwko Finlandii

Zakaz przetwarzania i publikacji danych podatkowych

09.10.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Medžlis Islamske Zajednice Brčko i inni przeciwko Bośni i Hercegowinie

Uznanie przez sądy cywilne, że doszło do zniesławienia kandydatki na stanowisko dyrektora wieloetnicznej stacji telewizyjnej przez cztery organizacje w liście do władz dystryktu Brčko

02.10.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Bayev i inni przeciwko Rosji

Zarzuty wobec ustawodawstwa zakazującego promocji homoseksualizmu

25.09.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Bărbulescu przeciwko Rumunii

Zwolnienie z pracy w prywatnej firmie z powodu korzystania z jej Internetu w celach osobistych w godzinach pracy z naruszeniem obowiązujących w niej regulacji (wyrok Wielkiej Izby)

18.09.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Fábián przeciwko Węgrom

Zawieszenie emerytury ze względu na dalsze zatrudnienie w sektorze publicznym

11.09.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Kurt przeciwko Turcji

Dwie operacje chirurgiczne wysokiego ryzyka, które doprowadziły do poważnych uszkodzeń neurologicznych

04.09.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie National Turkish Union i Kungyun przeciwko Bułgarii

Odmowa władz bułgarskich zarejestrowania stowarzyszenia promującego prawa mniejszości muzułmańskiej

28.08.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Davydov i inni przeciwko Rosji

Zarzuty poważnych nadużyć przy liczeniu głosów w wyborach w Sankt Petersburgu w 2011 r.

21.08.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Van Wesenbeeck przeciwko Belgii

Użycie w toku śledztwa specjalnych metod przeszukania, obserwacji i infiltracji tajnych agentów

14.08.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Simeonov przeciwko Bułgarii

Brak pomocy prawnej w ciągu pierwszych trzech dni po aresztowaniu osoby skazanej następnie na karę dożywotniego więzienia; warunki pozbawienia wolności i stosowany wobec niej reżim więzienny

07.08.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie V.K. przeciwko Rosji

Maltretowanie czteroletniego chłopca w przedszkolu publicznym

31.07.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Nagmetov przeciwko Rosji

Kwestia, czy słuszne zadośćuczynienie można przyznać przy braku właściwie złożonego przez skarżącego roszczenia w tym zakresie

24.07.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Harkins przeciwko Wielkiej Brytanii

Ekstradycja do USA obywatela brytyjskiego oskarżonego w tym kraju o morderstwo

17.07.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Škorjanec przeciwko Chorwacji

Brak właściwego śledztwa w związku z zarzutem antyromskiego przestępstwa z nienawiści

10.07.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Talpis przeciwko Włochom

Brak odpowiednich działań władz dla ochrony matki i syna przed przemocą domową

03.07.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Tommaso przeciwko Włochom

Zastosowanie wobec osoby uznanej za niebezpieczną środka obejmującego specjalny nadzór policyjny połączony z dwuletnim obowiązkiem przymusowego osiedlenia w określonym miejscu

26.06.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Rubio Dosamantes przeciwko Hiszpanii

Zamach na honor i reputację piosenkarki muzyki pop przez komentarze w telewizji na temat jej życia prywatnego

19.06.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Selmani i inni przeciwko Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

Usunięcie grupy dziennikarzy z galerii izby parlamentu

12.06.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie A.H. i inni przeciwko Rosji

Dyskryminujący zakaz adopcji dzieci rosyjskich przez rodziny z USA

05.06.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Khamtokhu i Aksenchik przeciwko Rosji

Zarzut dyskryminujących ze względu na wiek i płeć kryteriów stosowania kary dożywotniego więzienia

29.05.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Király i Dömötör przeciwko Węgrom

Brak odpowiedniej ochrony policyjnej przed demonstracji antyromską i właściwego śledztwa w związku z rasistowskimi atakami

22.05.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Nowakowski przeciwko Polsce

Odmowa ułatwienia kontaktów między głuchoniemym ojcem i jego kilkuletnim synem mającym również problemy ze słuchem

15.05.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Gerasimenko i inni przeciwko Rosji

Oddanie strzałów przez umundurowanego policjanta w centrum handlowym w Moskwie

08.05.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Tagayeva i inni przeciwko Rosji

Poważne błędy i zaniedbania władz rosyjskich w reakcji na atak terrorystyczny na szkołę w Beslanie w Osetii Północnej

24.04.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Khlaifia i inni przeciwko Włochom

Przetrzymywanie w ośrodkach recepcyjnych na wyspie Lampedusa nielegalnych migrantów tunezyjskich a następnie odesłanie ich statkami do Tunezji

18.04.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Chowdury i inni przeciwko Grecji

Zmuszanie do pracy przymusowej 42 migrantów – obywateli Bangladeszu

10.04.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Béláné Nagy przeciwko Węgrom

Utrata uprawnienia do renty inwalidzkiej z powodu wprowadzenia nowego kryterium

03.04.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Ilias i Ahmed przeciwko Węgrom

Przetrzymywanie przez 23 dni w strefie granicznej dwóch obywateli Bangladeszu ubiegających się o azyl i ich usunięcie z Węgier do Serbii

27.03.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Paposhvili przeciwko Belgii

Zarządzenie o deportacji do Gruzji poważnie chorego skazanego połączone z zakazem wjazdu do Belgii przez dziesięć lat

20.03.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Lhermitte przeciwko Belgii

Zarzut braku uzasadnienia sądu przysięgłych, który orzekł o winie matki za zabicie swoich pięciorga dzieci

13.03.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie A. i B. przeciwko Norwegii

Skazanie za przestępstwa podatkowe dwóch podatników po wcześniejszym wymierzeniu im kary administracyjnej w postaci domiaru podatkowego

06.03.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Zybertowicz przeciwko Polsce

Postępowania cywilne przeciwko skarżącemu w następstwie wywiadów i komentarzy w mediach

27.02.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Karapetyan i inni przeciwko Armenii

Odwołanie dwóch wysokich urzędników MSZ z powodu ich publicznego oświadczenia krytycznego wobec władz

20.02.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Dubská i Krejzová przeciwko Czechom

Regulacje prawne uniemożliwiające w praktyce skorzystanie z pomocy położnej przy porodzie w domu

13.02.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Paradiso i Campanelli przeciwko Włochom

Objęcie opieką publiczną dziecka urodzonego zagranicą w drodze zastępczego macierzyństwa na podstawie umowy zawartej przez parę, która nie miała z tym dzieckiem biologicznej więzi i przywiezionego przez nią nielegalnie do Włoch

06.02.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Węgierski Komitet Helsiński przeciwko Węgrom

Odmowa dostępu organizacji pozarządowej do informacji dotyczących obrońców ustanowionych przez policję w ramach systemu pomocy prawnej

30.01.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Hutchinson przeciwko Wielkiej Brytanii

Zarzut nieludzkiego i poniżającego traktowania więźnia odbywającego karę dożywotniego więzienia z braku nadziei na zwolnienie

23.01.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Osmanoğlu i Kocabaş przeciwko Szwajcarii

Odmowa muzułmańskich rodziców wysłania córek, które nie osiągnęły jeszcze wieku dojrzałości, na obowiązkowe koedukacyjne lekcje pływania będące częścią ich nauki szkolnej oraz odmowa władz zwolnienia ich z tego obowiązku.

16.01.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Szanyi przeciwko Węgrom

Kary za zachowania posła w parlamencie uznane za niezgodne z jego regulaminem

09.01.2017
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Les Authentiks i Supras Auteuil 91 przeciwko Francji

Rozwiązanie dwóch stowarzyszeń kibicowskich klubu Paris Saint-Germain

27.12.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie parafia greckokatolicka w Lupeni i inni przeciwko Rumunii

Kwestia zwrotu miejsca modlitwy należącego do kościoła grekokatolickiego przekazanego w okresie reżimu totalitarnego cerkwi prawosławnej

19.12.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Otgon przeciwko Mołdowie

Zarzut zbyt niskiego odszkodowania w związku sprowadzeniem zagrożenia życia przez zanieczyszczenie wody pitnej w publicznej sieci wodociągowej

12.12.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Cindrić i Bešlić przeciwko Chorwacji

Zamordowanie rodziców skarżących podczas wojny w Chorwacji

05.12.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Vukota-Bojić przeciwko Szwajcarii

Nielegalna obserwacja ofiary wypadku drogowego przez firmę ubezpieczeniową przy wykorzystaniu prywatnego detektywa

28.11.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie V.M. i inni przeciwko Belgii

Warunki, w jakich zmuszona była żyć rodzina obywateli serbskich pochodzenia romskiego, która wystąpiła o azyl

21.11.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Jemeļjanovs przeciwko Łotwie

Zarzut braku pomocy prawnej przed sądem pierwszej instancji oskarżonemu o morderstwo

14.11.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Mikhno przeciwko Ukrainie

Katastrofa samolotu wojskowego podczas pokazu lotniczego 27 lipca 2002 r. na lotnisku Sknyliv we Lwowie

07.11.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Muršić przeciwko Chorwacji

Niewystarczająca powierzchnia do dyspozycji więźnia w celi

31.10.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie J.K. przeciwko Szwecji

Rodzina Irakijczyka – J.K. prowadziła własny biznes budowlany na terenie bazy wojskowej USA. Od października 2004 r. Al-Kaida wielokrotnie próbowała przeprowadzić zamach na rodzinę. Po licznych ucieczkach, J.K. wystąpił o azyl i zezwolenie na pobyt w Szwecji. W 2011 r. Komisja Migracyjna oddaliła jednak wniosek o azyl, uznając, że nie było podstaw do przyznania rodzinie zezwolenia […]

24.10.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Arlewin przeciwko Szwecji

Zmuszenie obywatela szwedzkiego do wniesienia pozwu o zniesławienie przed sądami brytyjskimi w związku z transgranicznym programem telewizyjnym wyłącznie przeznaczonym dla widzów w Szwecji

17.10.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Buzadji przeciwko Mołdowie

Zatrzymanie i aresztowanie biznesmena na czas procesu w związku z zarzutami defraudacji środków spółki państwowej

10.10.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Mustafić-Mujić i inni przeciwko Holandii

Odmowa wszczęcia śledztwa przeciwko holenderskim żołnierzom w ONZ za ich zachowanie w związku z masakrą w Srebrenicy

03.10.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Ibrahim i inni przeciwko Wielkiej Brytanii

Odłożenie w czasie dostępu do adwokata podczas przesłuchania przez policję podejrzanych o zamach bombowy i ich pomocnika w lipcu 2005 r. w Londynie

26.09.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie W.D. przeciwko Belgii

Przetrzymywanie sprawcy przestępstwa seksualnego z zaburzeniami psychicznymi w środowisku więziennym nieodpowiednim ze względów terapeutycznych

19.09.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Al-Dulimi i Montana Management Inc. przeciwko Szwajcarii

Zamrożenie kont w Szwajcarii w wykonaniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sankcji wobec reżimu irackiego

12.09.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Biao przeciwko Danii

Zarzut naturalizowanego obywatela Danii pochodzącego z Togo i jego żony z Ghany, iż nie mogli wspólnie osiedlić się w Danii.

05.09.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Karácsony i inni przeciwko Węgrom oraz Szél i inni

Ukaranie grzywnami posłów dwóch partii opozycyjnych za zachowanie uznane za poważne naruszenie porządku prac parlamentu polegające na odbiegającym od zwyczaju proteście przeciwko dwóm projektom ustaw.

29.08.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Frumkin przeciwko Rosji

Protest w Moskwie przeciwko nadużyciom w związku z wyborami do Dumy w 2011 r. i wyborami prezydenckimi w 2012 r.

22.08.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Versini-Campinchi i Crasnianski przeciwko Francji

Skarżący byli obrońcami przedsiębiorcy podejrzanego o dostarczenie do sieci restauracji zakażonego mięsa wołowego, w wyniku czego zmarło wiele osób. Sąd zdecydował o założeniu podsłuchu telefonu przedsiębiorcy, a nagrania z rozmów zostały poddane transkrypcji. Na podstawie zarejestrowanych nagrań wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko adwokatom i ostatecznie zostali ukarani w zawieszeniu pozbawieniem prawa wykonywania zawodu za złamanie tajemnicy […]

16.08.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Murray przeciwko Holandii

Skarżący został skazany na dożywocie na Antylach Holenderskich. Jednocześnie stwierdzono, że mężczyzna cierpi na poważne zaburzenia psychiczne, lecz nie było możliwości umieszczenia go w zamkniętym zakładzie leczniczym na Antylach, więc tylko dożywotni pobyt w więzieniu mógł zapewnić izolację skarżącego. Odwołanie do Sądu Najwyższego zostało oddalone. Po zmianie przepisów dotyczących okresowej kontroli wyroków Murray złożył skargę […]

08.08.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Mamatas i inni przeciwko Grecji

Skarżącymi było 6320 obywateli greckich, którzy posiadali greckie obligacje skarbowe wartości 10 000 – 1 510 000 euro. W wyniku poważnego kryzysu ekonomicznego, władze Grecji podjęły decyzję o redukcji długu  publicznego  przez  ich  zamianę  na  papiery wartościowe mniejszej wartości. Skarżący zarzucili, że te działania naruszyły ich prawo własności i do posiadania mienia oraz oznaczało faktyczne […]

01.08.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Sousa Goucha przeciwko Portugalii

Manuel Luís Sousa Goucha jest bardzo znanym gospodarzem programów telewizyjnych. Sousa Goucha wniósł do sądu sprawę o zniesławienie i zniewagę w programie komediowym twierdząc, że żart wpisujący go na listę najlepszych żeńskich gospodarzy programów zniszczył jego reputację przez pomieszanie jego płci z orientacją seksualną. Sądy portugalskie oddaliły oskarżenie. W skardze do ETPC skarżący zarzucił, że […]

25.07.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Jeronovičs przeciwko Łotwie

Viktors Jeronovičs, zatrzymany w 1998 r. za popełnienie kilku przestępstw, wniósł prywatne oskarżenia przeciwko policjantom za znęcanie się. Zostały one umorzone. Skarga w tej sprawie w 2001 r. trafiła do ETPC i rząd Łotwy złożył jednostronną deklarację przyznając się do naruszenia art. 3 i 13 Konwencji i sprawę skreślono z listy. Jednak z uwagi na […]

18.07.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Kurski przeciwko Polsce

Jacek Kurski, wówczas poseł na Sejm Prawa i Sprawiedliwości, w programie telewizyjnym „Warto rozmawiać” oskarżył wydawcę “Gazety Wyborczej” o to, że istniało porozumienie między reklamodawcą i wydawcą gazety. Stwierdził, że reklamodawca „finansował masową propagandę przeciwko Prawu i Sprawiedliwości”.  W postępowaniu krajowym sąd dwukrotnie przyznał rację wydawcy gazety. W skardze do Trybunału J. Kurski zarzucił, że […]

11.07.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Baka przeciwko Węgrom

András Baka, były sędzia ETPC został wybrany w 2009 r. przez parlament węgierski na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią  kadencję, która miała zakończyć się w czerwcu 2015 r. Po reformie konstytucyjnej Sąd Najwyższy został zastąpiony przez Kurię i skrócono mandat prezesa Sądu Najwyższego, a więc 3,5 roku przed upływem normalnej kadencji. Baka pozostał w […]

04.07.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Pilav przeciwko Bośni i Hercegowinie

Ilijaz Pilav jest członkiem Partii na Rzecz Bośni i Hercegowiny. W 2006 r. zgłosił swoją kandydaturę w wyborach do Prezydium Bośni i Hercegowiny. Centralna Komisja Wyborcza odrzuciła ją z tego powodu, że zadeklarował przynależność do narodu Bośniaków podczas, gdy na podstawie konstytucji i ustawy wyborczej kandydat z Republiki Serbskiej musi być Serbem. W skardze do […]

30.06.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie F.G. przeciwko Szwecji

F.G. to Irańczyk, który przybył do Szwecji w listopadzie 2009 r. i wystąpił o azyl. Dwukrotnie odmówiono mu udzielenia azylu. Wydalenie F.G. zostało jednak wstrzymane do czasu zakończenia postępowania przed ETPC na wniosek Trybunału. W skardze do Trybunału skarżący zarzucił, że w razie wydalenia do Iranu byłby narażony na rzeczywiste ryzyko prześladowania, ukarania lub skazania […]

20.06.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete i Index.hu Zrt przeciwko Węgrom

Skarżącymi w tej sprawie są dwie węgierskie spółki, które na swych stronach internetowych opublikowały artykuł krytykujący funkcjonowanie portali zajmujących się obrotem nieruchomościami. Właściciel jednego z nich wniósł pozew przeciwko skarżącym twierdząc, że komentarze do artykułu wyrządziły szkodę reputacji jego portalu. Mimo że skarżący zastrzegli na swoich stronach, że to autorzy są odpowiedzialni za publikowane komentarze […]

13.06.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Avotiņš przeciwko Łotwie

Peteris Avotiņš i spółka zarejestrowana na Cyprze, podpisali umowę o pożyczkę 100 tys. dolarów. W 2003 r. spółka  F.H. Ltd. wniosła powództwo przeciwko Avotiņšowi zarzucając, że nie spłacił długu. Avotiņš twierdził, że dopiero w 2006 r. dowiedział się od komornika zajmującego się wykonaniem wyroku cypryjskiego sądu o jego istnieniu. Skarżący zarzucił w skardze do ETPC, […]

06.06.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Nasr i Ghali przeciwko Włochom

Skarżącymi byli Osama Mustafa Hassan Nasr, znany również jako Abu Omar oraz jego żona Nabila Ghali – obywatele Egiptu. Nasr od 2000 r. mieszkał w Mediolanie i uzyskał azyl polityczny we Włoszech. W 2003 r. został porwany przez agentów CIA, którzy dokonali tajnego “pozasądowego przekazania” azylanta do Egiptu we współpracy z władzami włoskimi. W skardze […]

30.05.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Mozer przeciwko Republice Mołdowa i Rosji

Boris Mozer do 2010 r. mieszkał w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej, nieuznawanym tworze separatystycznym, który oddzielił się od Mołdowy we wrześniu 1990 r. W 2008 r. został aresztowany przez władze “MRT” i ostatecznie skazany na karę 6,5 roku więzienia. W skardze do Trybunału Mozer zarzucił m.in. że został bezprawnie aresztowany przez organy “MRT”, Poza tym nie […]

23.05.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Garib przeciwko Holandii

Rohiniedevie Garib zamieszkała w dzielnicy Tarwewijk w Rotterdamie. Po pewnym czasie właściciel mieszkania zaproponował jej zamianę na inne w tej okolicy. W tym czasie do dzielnicy Tarwewijk na podstawie ustawy o rozwiązywaniu problemów podupadłych dzielnic można się było przenieść tylko za specjalną zgodą. R. Garib otrzymała decyzję odmowną. Odwołania nie przyniosły rezultatu. W skardze do […]

16.05.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie İzzettin Doğan i inni przeciwko Turcji

Skarżącymi było 203 obywateli tureckich wyznania alawickiego. W 2005 r. złożyli do premiera petycję, twierdząc, że Departament Spraw Religijnych działał wyłącznie na rzecz jednej szkoły myśli islamskiej, pomijając wszystkie inne, przez co m.in. ich miejsca modlitwy były nieuznawane. Kancelaria Premiera odmówiła uwzględnienia wniosków skarżących, podobnie jak Sądy Administracyjne, które stwierdziły, że odmowa była zgodna z […]

09.05.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Rywin przeciwko Polsce

Sprawa dotyczy pozbawienia wolności i skazania znanego polskiego producenta filmowego. Po zakończonym postępowaniu w kraju, w skardze do ETPC Lew Rywin zarzucił, że był pozbawiony wolności mimo złego stanu zdrowia i nie był odpowiednio leczony w warunkach więziennych. Twierdził, że jego proces karny nie był rzetelny a ponadto nie była przestrzegana zasada domniemania niewinności.

02.05.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Sodan przeciwko Turcji

W 1998 r. przeprowadzono dochodzenie w sprawie zachowania w życiu osobistym Ramazana Sodana, zastępcy gubernatora Ankary. W efekcie dochodzenia przeniesiono Sodana do innego miasta, bo nie spełniał on kryterium „modelowego obywatela, noszącego się w sposób nowoczesny”. W skardze do Trybunału skarżący zarzucił, że Turcja naruszyła art. 8 EKPC. Wyrok zapadł 2 lutego 2016 r.

25.04.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Bédat przeciwko Szwajcarii

Arnaud Bédat, zawodowy dziennikarz, opublikował artykuł o toczącym się procesie karnym przeciwko kierowcy, który wjechał w grupę przechodniów. Prokurator wszczął przeciwko dziennikarzowi śledztwo o opublikowanie tajnych dokumentów z postępowania. Ostatecznie Bédat został skazany na grzywnę 4 tys. franków szwajcarskich. Wszystkie odwołania zostały oddalone. Skarżący zarzucił naruszenie art. 10 EKPC. Wyrok zapadł 29 marca 2016 r.

18.04.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Armani Da Silva przeciwko Wielkiej Brytanii

Skarżąca była kuzynką Jeana Charlesa de Menezes, który został zastrzelony na stacji londyńskiego metra po pomyłkowym zidentyfikowaniu go jako zamachowca samobójcę. Choć niezależna komisja stwierdziła, że de Menezes został zabity na skutek błędu, to postanowiono jednak nie oskarżać żadnej osoby. Rodzina zawarła w 2009 r. poufną ugodę z rządem. W skardze do Trybunału pani Armani […]

11.04.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Ivanovski przeciwko Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

Trendafil Ivanovski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, złożył w Komisji Lustracyjnej oświadczenie, że nie współpracował ze służbami bezpieczeństwa w latach 1944 – 2008. Współpraca taka uniemożliwiała pełnienie funkcji publicznych. Komisja  orzekła, że jego oświadczenie nie było zgodne z dowodami. Odwołania do sądów nie przyniosły rezultatu. W skardze do Trybunału Ivanovski zarzucił, że naruszono art. 6 ust. 1, […]

04.04.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Blokhin przeciwko Rosji

Ivan Błochin, 12-letni chłopiec cierpiący na nadpobudliwość psychoruchową (ADHD) został zatrzymany z zarzutem dokonania wymuszenia na dziewięcioletnim dziecku z sąsiedztwa. Sąd rejonowy zarządził umieszczenie go na 30 dni w areszcie tymczasowym dla nieletnich w celu „skorygowania jego zachowania”. W skardze do Trybunału Błochin zarzucił, że warunki w ośrodku były nieludzkie i nie miał tam właściwej […]

29.03.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie L.E. przeciwko Grecji

W czerwcu 2004 r. Nigeryjka L.E. wjechała na terytorium Grecji w towarzystwie K.A., który obiecał jej pomoc w zatrudnieniu w barach i klubach nocnych. Po przybyciu do Grecji K.A. zabrał jej paszport i zmuszał do prostytucji. W 2007 r. prokurator wszczął postępowanie karne przeciwko  K.A. W skardze do ETPC skarżąca twierdziła, że stała się ofiarą […]

21.03.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Görmüş i inni przeciwko Turcji

W kwietniu 2007 r. turecki tygodnik “Nokta” opublikował artykuł oparty na dokumentach uznanych za tajne przez Szefa Sztabu Sił Zbrojnych. W rezultacie doszło do przeszukania wszystkich pomieszczeń i komputerów tygodnika. W skardze do Trybunału skarżący zarzucili, że środki podjęte przez władze miały doprowadzić do identyfikacji ich źródeł informacji z naruszeniem w ten sposób prawa do […]

14.03.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Kalda przeciwko Estonii

Romeo Kalda odbywa karę dożywotniego więzienia. Zarzucił, że administracja więzienia odmówiła mu dostępu do oficjalnych stron internetowych instytucji krajowych i międzynarodowych zawierających informacje prawne. Sądy estońskie nie stwierdziły naruszenia prawa. W skardze do ETPC Kalda zarzucił, że naruszono jego prawo do otrzymywania informacji umożliwiających przygotowanie się do wszczętych przez niego spraw sądowych (art. 10 EKPC). Wyrok […]

07.03.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Bărbulescu przeciwko Rumunii

Bogdan Mihai Bărbulescu złożył skargę do ETPC twierdząc, że pracodawca naruszył jego prawo do tajemnicy korespondencji. Na żądanie firmy skarżący utworzył konto Yahoo Messenger, żeby kontaktować się z klientami spółki, ale też prowadził za jego pośrednictwem prywatną korespondencję. Po pewnym czasie pracodawca poinformował, że jego korespondencja była monitorowana i zwolnił go za korzystanie ze środków […]

29.02.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Dolopoulos przeciwko Grecji

Sotirios Dolopoulos był dyrektorem oddziału banku. Po wezwaniu przed komisję dyscyplinarną banku zemdlał, a w szpitalu stwierdzono u niego poważną depresję związaną z pracą. Dolopoulos złożył skargę do Inspekcji Pracy, jednak prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie na podstawie raportu Inspekcji. Skarżącego zwolniono z pracy. W skardze do Trybunału Dolopoulos zarzucił naruszenie art. 2 i 3 EKPC. Decyzja ETPC zapadła 17 […]

22.02.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Lopes de Sousa Fernandes przeciwko Portugalii

Mąż skarżącej w 1997 r. przeszedł zabieg usunięcia polipów z nosa. Operacja udała się, lecz z powodu nawracającego bólu pacjent był wielokrotnie hospitalizowany. Mężczyzna zmarł w marcu 1998 r. Wobec jednego z lekarzy wszczęto postępowanie dyscyplinarne, karne oraz cywilne. Sądy jednak umorzyły postępowanie karne i oddaliły pozew. W skardze do Trybunału skarżąca zarzuciła m.in., że […]

15.02.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Özel i inni przeciwko Turcji

Sprawa dotyczyła śmierci bliskich skarżących, którzy zginęli pod gruzami domów mieszkalnych, które zawaliły się w Çınarcık podczas trzęsienia ziemi 17 sierpnia 1999 r. Za tragedię odpowiedzialna miała być spółka V.G. Arsa Ofisi z powodu zastosowania przy budowie niewłaściwych materiałów oraz urzędnicy. W skardze do Trybunału skarżący zarzucili, że doszło do zamachu na prawo do życia […]

08.02.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Schatschaschwili przeciwko Niemcom

Swiadi Schatschaschwili został skazany przez sąd niemiecki za rozbój. Napadnięte kobiety z Łotwy czasowo przebywające w Niemczech nie zostały przesłuchane podczas procesu. Jedynie odczytano ich zeznania, bo sąd łotewski nie dopuścił do ich przesłuchania, ponieważ kobiety wciąż cierpiały z powodu stresu pourazowego. Apelacja i skarga konstytucyjna zostały oddalone. W skardze do ETPC Schatschaschwili zarzucił, że […]

01.02.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie M’Bala M’Bala przeciwko Francji

Aktor Dieudonné M’Bala M’Bala wystawił spektakl, w którym wziął udział m.in. Robert Faurisson, akademik wielokrotnie skazany za zaprzeczanie istnienia w obozach koncentracyjnych komór gazowych. W spektaklu przedstawiono skecz o antysemickim wydźwięku. M’Bala M’Bala został skazany, a kasację oddalono. W skardze do ETPC skarżący zarzucił naruszenie art. 10. Decyzja o odrzuceniu skargi zapadła 20 października 2015 […]

25.01.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Szabó i Vissy przeciwko Węgrom

W policji węgierskiej od 1 stycznia 2011 r. powołano Specjalną Jednostkę Antyterrorystyczną. Jej uprawnienia pozwalają na tajne przeszukania domów i inwigilację przez rejestrowanie rozmów, kontrolę korespondencji i komunikacji elektronicznej. W 2012 r. Máté Szabó i Beatrix Vissy wnieśli skargę konstytucyjną twierdząc, że daleko idące uprawnienia służb naruszają ich prawo do prywatności.W skardze do Trybunału, skarżący […]

18.01.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Bidart przeciwko Francji

Philippe Bidart był wielokrotnie skazany m.in. za planowanie zamachu terrorystycznego. W 2007 r. został zwolniony warunkowo na okres 7 lat. W 2007 r. Bidart uczestniczył w pokojowej demonstracji przed więzieniem. W rezultacie, sąd postanowił o nałożeniu na niego zakazu obecności przed jakimkolwiek więzieniem dla wyrażenia wsparcia dla osób uwięzionych za akty terrorystyczne. W skardze do […]

11.01.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Zakharov przeciwko Rosji

Roman Zakharov oskarżył operatorów telefonii komórkowej i Federalną Służbę Bezpieczeństwa zarzucając ingerencję w prywatność jego rozmów. Twierdził, że wskutek zarządzenia Ministerstwa Komunikacji operatorzy sieci musieli zainstalować sprzęt umożliwiający nieograniczone przechwytywanie przez FSB połączeń telefonicznych bez zezwolenia sądu. W skardze do ETPC Zakharov zarzucił naruszenie art. 8 Konwencji. Wyrok zapadł 8 grudnia 2015 r.

04.01.2016
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Vasiliauskas przeciwko Litwie

W 2003 r. na Litwie wszedł w życie nowy kodeks karny, który przewidywał odpowiedzialność karną za ludobójstwo. Vytautas Vasiliauskas, funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego LSRS w 1953 r. został na mocy nowych przepisów skazany na sześć lat za zbrodnię ludobójstwa.  W skardze do Trybunału skarżący zarzucił, że sądy litewskie przyjęły zbyt szeroką interpretację tego przestępstwa. Twierdził, […]

28.12.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Dvorski przeciwko Chorwacji

Ivan Dvorski został zatrzymany w związku z dokonaniem trzech morderstw, napadu i podpalenia. Adwokat Dvorskiego  nie został dopuszczony do swojego klienta. Dvorski wniósł sprzeciw od aktu oskarżenia, wskazując na naruszenia materialne i proceduralne. Dvorski został skazany na 40 lat więzienia. Odwołania i skarga do Trybunału Konstytucyjnego zostały oddalone. W skardze do ETPC zarzucił, że jego […]

21.12.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Pentikäinen przeciwko Finlandii

Skarżący był dziennikarzem i w 2006 r. robił zdjęcia z demonstracji. Pentikäinen mimo poleceń policji aby się rozejść pozostał na demonstracji. Zatrzymano go i przetrzymywano w areszcie. W 2007 r. został skazany za niepodporządkowanie się poleceniom policji. Sąd nie wymierzył mu jednak żadnej kary. W skardze do Trybunału dziennikarz zarzucił, że naruszono jego prawo do […]

14.12.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Kharlamov przeciwko Rosji

Profesor Charłamow zabrał głos na konferencji uczelnianej, podczas której był wybierany skład senatu. Wskazał na braki w procedurze wyborczej, stwierdzając w szczególności, że dziekani nie podjęli żadnej publicznej debaty na temat kandydatur. Politechnika w Orle pozwała następnie Charłamowa o zniesławienie, twierdząc, że jego wystąpienie godziło w reputację zawodową uczelni i jej senatu. W kwietniu 2007 […]

07.12.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Annen przeciwko Niemcom

Klaus Annen w 2005 r. rozpowszechniał ulotki w pobliżu kliniki aborcyjnej, w których zarzucał lekarzom dokonywanie nielegalnych aborcji. Do tego dodał wyjaśnienie napisane mniejszymi literami stwierdzające, że aborcje nie podlegają w Niemczech odpowiedzialności karnej. Sąd zakazał Annenowi dystrybucji przed kliniką ulotek zawierających nazwiska lekarzy. W skardze do ETPC Annen zarzucił, że naruszono art. 10 EKPC.

30.11.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Couderc i Hachette Filipacchi Associés przeciwko Francji

Gazeta „Paris Match” opublikowała artykuł, w którym podano, że panujący książę Monako ma nieślubne dziecko. Książę domagał się od magazynu zadośćuczynienia i opublikowania orzeczenia sądu w tygodniku. Sąd uznał szkodę księcia i zasądził zadośćuczynienie. W skardze do ETPC skarżący wydawcy zarzucili, że wyrok wydany na ich niekorzyść oznaczał nieusprawiedliwioną ingerencję w korzystanie z prawa do […]

23.11.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Gahramanli i inni przeciwko Azerbejdżanowi

Skarżący byli kandydatami partii opozycyjnych w wyborach parlamentarnych w 2010 r. W związku z przebiegiem wyborów złożyli skargę do Centralnej Komisji Wyborczej (CKW) zarzucając m.in. fałszowanie wyników głosowania. W skardze do Trybunału skarżący zarzucili wiele nieprawidłowości i naruszeń prawa wyborczego uniemożliwiających ustalenie prawdziwych opinii wyborców oraz odmowę ich zbadania przez CKW i sądy. Wyrok zapadł […]

16.11.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Nicklinson i Lamb przeciwko Wielkiej Brytanii

Jane Nicklinson na skutek udaru mózgu cierpiał na tzw. zespół zamknięcia. Drugi skarżący został sparaliżowany w rezultacie wypadku samochodowego. Obaj mężczyźni chcieli zakończyć życie, ale nie mogli tego uczynić bez pomocy innej osoby. Skarżący zarzucili naruszenie praw na tle art. 6, 8, 13 i 14 Konwencji przez brak zgody sądu na podanie śmiertelnej dawki trucizny.

09.11.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Khlaifia i inni przeciwko Włochom

Skarga została wniesiona przez trzech migrantów z Afryki, którzy trafili w połowie września 2011 r. do ośrodka dla cudzoziemców na wyspie Lampedusa. Według skarżących warunki higieniczne w ośrodku były zatrważające. Po kilku dniach migranci zostali odesłani na statek, na którym przebywali kilka dni, po czym zostali wydaleni do Tunezji. W skardze do ETPC skarżący zarzucili naruszenie […]

02.11.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Bataliny przeciwko Rosji

W 2005 r. Vladislav Batalin usiłował popełnić samobójstwo i został zabrany do szpitala psychiatrycznego. Vladislav Batalin zarzucił, że pewnej nocy został pobity przez pielęgniarzy i pacjentów. Skargę do Trybunału złożył Vladislav Batalin i jego rodzice zarzucając, że przymusowy pobyt mężczyzny w szpitalu psychiatrycznym oznaczał naruszenie art. 5 ust. 1 lit. e Konwencji. Ponadto, nie istniała […]

26.10.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Kudrevičius i inni przeciwko Litwie

Rolnicy Arūnas Kudrevičius, Bronius Markauskas i Artūras Pilota zostali skazani za przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu w związku z protestami z maja 2003 r. Protest, po zawarciu porozumienia z rządem, zakończył się 23 maja 2003 r. Mimo to we wrześniu 2004 r. za wywołanie ekscesów skarżący zostali skazani. Apelacje od wyroków zakończyły się niepowodzeniem.

19.10.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Rutkowski przeciwko Polsce

W 2004 r. w Polsce weszła w życie ustawa wprowadzająca środki prawne w sprawach dotyczących przewlekłości postępowań sądowych. Jednak praktyka stosowania tych przepisów wskazywała, że przyjęte rozwiązania były wadliwe.  Wszyscy trzej skarżący w tej sprawie zarzucili przewlekłość postępowań sądowych, w których byli stronami. W skargach do Trybunału skarżący zarzucili na podstawie art. 6 ust. 1 […]

12.10.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Bouyid przeciwko Polsce

Saïd i Mohamed Bouyid, dwaj bracia, mieszkali ze swoimi rodzinami obok lokalnego posterunku policji Saint-Josse-ten-Noode. Twierdzili, że w grudniu 2003 r. Said Bouyid został bezpodstawnie zatrzymany i spoliczkowany na posterunku policji. W skardze do Trybunału zarzucili naruszenie zakazu tortur i innego nieludzkiego lub poniżającego traktownia.

05.10.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Oliari przeciwko Włochom

Skarżącymi były trzy pary homoseksualne pozostające, które wystąpiły w lipcu 2008 r. do Urzędu Stanu Cywilnego w Trent o ogłoszenie ich zapowiedzi ślubnych. Urząd odmówił publikacji zapowiedzi. Sąd w Trent rozpatrując odwołanie stwierdził, że na podstawie kodeksu cywilnego małżeństwo może być zawarte jedynie przez osoby płci odmiennej. W skardze do Trybunału wszyscy skarżący zarzucili, że […]

28.09.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Chitos przeciwko Grecji

Georgios Chitos w 1986 r. został przyjęty do Korpusu Oficerów Akademii Wojskowej. Wypłacano mu pensję i świadczenia socjalne. Chitos odszedł z wojska 22 stycznia 2006 r. w stopniu pułkownika anestezjologa. We wrześniu 2006 r. został powiadomiony, że musi pozostać w służbie przez kolejnych dziewięć lat albo zapłacić państwu rekompensatę obliczoną przez Szefostwo Sztabu Armii w […]

21.09.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Parillo przeciwko Włochom

Adelina Parrillo wraz z partnerem postanowiła skorzystać z zapłodnienia in vitro. W rezultacie uzyskano pięć zarodków, jednak partner pani Parrillo zmarł przed momentem, kiedy zarodki mogły być wszczepione. W rezultacie pani Parrillo postanowiła, że nie będzie kontynuować przygotowań do zainicjowania ciąży, ale przekaże zarodki do badań naukowych nad leczeniem trudnych chorób. Prawo włoskie zakazuje eksperymentów […]

31.08.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Manole przeciwko Rumunii

Beneamin Manole oraz 48 innych rolników poskarżyli się do Trybunału w związku z odmowa zarejestrowania przez rumuńskie władze związku zawodowego rolników. Rolnicy zarzucali naruszenie prawa do stowarzyszenia się.

24.08.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Yakovenko przeciwko Ukrainie

Ruslan Yakovenko miał pozostać w areszcie tymczasowym aż do czasu uprawomocnienia się wyroku. 15 lipca 2010 r. upłynął okres wymierzonej kary, po zaliczeniu do niego długotrwałego tymczasowego aresztowania. Skarżący wystąpił do administracji aresztu śledczego o zwolnienie, ale jego wniosek został oddalony. Skarżący został zwolniony 29 lipca 2010 r. po tym, jak areszt śledczy otrzymał z […]

17.08.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Sidabras przeciwko Litwie

Juozas Sidabras był inspektorem podatkowym, Kęstutis Džiautas prokuratorem a Raimundas Rainys prawnikiem w prywatnej spółce telekomunikacyjnej. Na przełomie 1999 i 2000 r. zostali zwolnieni z powodu zaliczenia ich do kategorii “byłych funkcjonariuszy KGB”. W ponownych skargach do Trybunału wszyscy skarżący zarzucili odmowę uchylenia przez Litwę przepisów zakazujących byłym funkcjonariuszom KGB zatrudnienia w niektórych sferach sektora […]

10.08.2015

 

Orzeczenie w sprawie Y. przeciwko Słowenii

Skarżąca, gdy miała 14 lat, była wielokrotnie zmuszana do stosunków seksualnych z  X. – 55 letnim wtedy przyjacielem rodziny, który się nią czasami opiekował wraz z żoną. W skardze do Trybunału Y. zarzuciła na podstawie art. 3 Konwencji, że śledztwo w związku z zarzutem gwałtów na niej oraz proces sądowy trwały bezzasadnie długo – siedem […]

03.08.2015
pobierz
 

Orzecznie w sprawie François przeciwko Francji

Adwokat Daniel François został wezwany do komisariatu w celu udzielenia pomocy prawnej nieletniemu zatrzymanemu w areszcie. W wyniku prowadzonych czynności sam jednak został zatrzymany i umieszczony w areszcie. W skardze do Trybunału adwokat twierdził, że zatrzymanie go w areszcie nie miało żadnego uprawnionego uzasadnienia.

27.07.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Gogitidze i inni przeciwko Gruzji

W  rezultacie “Rewolucji Róż” w Gruzji do władzy w Adżarskiej Republice Autonomicznej (AAR) doszły nowe siły polityczne. W stosunku do skarżącego, Sergo Gogitidze wszczęto postępowanie w sprawie konfiskaty mienia. W skardze do Trybunału Sergo Gogitidze twierdził, że konfiskata jego mienia stanowiła naruszenie prawa do ochrony własności.

20.07.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Sargsyan przeciwko Azerbejdżanowi

Minas Sargsyan przez większość życia mieszkał  z rodziną we wsi Gulistan, w regionie Shahumyan w sowieckim Azerbejdżanie. Rodzina została zmuszona do ucieczki w 1992 r. w trakcie konfliktu armeńsko-azerbejdżańskiego. W rezultacie konfliktu po obu jego stronach setki tysięcy ludzi zostało wygnanych  z domów i zostało uchodźcami. W skardze do Trybunału Sargsyan zarzucił, że władze azerbejdżańskie […]

13.07.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Khoroshenko przeciwko Rosji

Sprawa dotyczyła warunków przetrzymywania Andreya Khoroshenki w kolonii poprawczej o zaostrzonym reżimie, a szczególnie faktu, że nie mógł korzystać z wizyt krewnych dłuższych niż cztery godziny. W skardze do Trybunału Khoroshenko zarzucił, że ograniczenia kontaktów z rodziną stanowiły naruszenie jego praw z art. 8 Konwencji.

06.07.2015
pobierz
 

Omówienie orzeczeń S.S. przeciwko Wielkiej Brytanii oraz F.A. inni przeciwko Wielkiej Brytanii

Skarżący byli skazanymi pozbawionymi wolności i odbywali część swoich kar w szpitalach psychiatrycznych na podstawie ustawy z 1983 r. o zdrowiu psychicznym. W skardze do Trybunału zarzucili, że pozbawienie ich świadczeń z ubezpieczeń społecznych wypłacanych wszystkim innym pacjentom w szpitalach psychiatrycznych oznaczało nieusprawiedliwioną dyskryminację.

29.06.2015
pobierz
 

Omówienie orzeczenia Delfi przeciwko Estonii

Spółka Delfi prowadziła jeden z największych portali w Estonii. Została uznana za odpowiedzialna za zniesławiające komentarze opublikowane przez internautów na portalu. W skardze do Trybunału Delfi zarzuciła, że estońskie sądy cywilne uznały ją za odpowiedzialną za komentarze pisane przez jej czytelników, co oznaczało naruszenie wolności wypowiedzi (art.10). W tej sprawie opinię „przyjaciela sądu” złożyła m.in. […]

22.06.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Tatar przeciwko Szwajcarii

W 1994 r. Mehmet Ali Tatar otrzymał status uchodźcy. W 2001 r. Mehmet Ali Tatar zabił żonę i został skazany na osiem lat więzienia. W toku postępowania zdiagnozowano u niego schizofrenię. W rezultacie, w marcu 2009 r. Urząd Federalny odebrał mu status azylowy. W skardze do Trybunału skarżący zarzucił, że wydalenie ze Szwajcarii naraziłoby go […]

15.06.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Wołkow i Adamskij przeciwko Rosji

Andriej Wołkow i Aleksandr Adamskij reklamowali swoje usługi w zakresie naprawy komputerów w Internecie i gazecie. W grudniu 2007 r. zwrócili się do nich tajni agenci prosząc o zainstalowanie oprogramowania w komputerach. W rezultacie obydwaj skarżący zostali skazani za kradzież praw autorskich.

01.06.2015
pobierz
 

Omówienie orzeczenie Morice przeciwko Francji

Sprawa dotyczy skazania adwokata za współudział w zniesławieniu sędziów śledczych w rezultacie jego wypowiedzi w prasie.

25.05.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Zaieţ przeciwko Rumunii

Parasca Zaieţ została adoptowana 25 lutego 1972 r. w wieku siedemnastu lat, przez kobietę, u której wcześniej przez wiele lat mieszkała. Matka adopcyjna miała inną córkę, również adoptowaną – H.M. Po śmierci matki w 1986 r. obie siostry wspólnie odziedziczyły dziesięć hektarów lasu. W toku postępowania spadkowego H.M. próbowała doprowadzić do unieważnienia adopcji skarżącej, twierdząc, […]

18.05.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Tunc przeciwko Turcji

Sprawa dotyczy śmierci żołnierza podczas służby wojskowej odbywanej na terenie należącym do prywatnej firmy naftowej ochranianym przez żandarmerię narodową.

11.05.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Cestaro przeciwko Włochom

Sprawa dotyczy zastosowania przemocy ze strony policji w trakcie demonstracji antyglobalistów, a także braku odpowiednich przepisów w prawie włoskim umożliwiających ściganie za tortury.

04.05.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Cestaro przeciwko Włochom

W chwili złożenia skargi Y.Y. był zarejestrowany jako osoba płci żeńskiej. W 2006r. sąd oddalił wniosek Y.Y. o zgodę na operację zmiany płci, ponieważ nie był on trwale bezpłodny i w rezultacie nie spełniał jednego z wymogów wynikających z kodeksu cywilnego. W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art. 8 Konwencji, skarżący zarzucił naruszenie […]

27.04.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie S.Z. przeciwko Bułgarii

Śledztwo w sprawie zgwałcenia i znęcania się nad S.Z. było czterokrotnie umarzane i czterokrotnie przekazywane do dalszego śledztwa z tego względu, że nie przeprowadzono koniecznych czynności  albo że doszło do błędów proceduralnych. W końcu po siedmiu latach procesu sąd umorzył sprawę jednego ze skazanych ze względu na przedawnienie a innym złagodził kary.

20.04.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Yuditskaya i inni przeciwko Rosji

Sprawa dotyczy przeszukania w kancelarii adwokackiej. W skardze do Trybunału adwokaci zarzucili, że przeszukania ich biura naruszyło ich prawa  do rzetelnego procesu i prawo do prywatności.

13.04.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Bochan przeciwko Ukrainie

W sprawie pani Bochan ETPC wydał w 2007 roku  wyrok w którym orzekł naruszenie art. 6. Pani Bochan złożyła specjalną apelację przewidzianą w ukraińskim prawie. W drugiej skardze do Trybunału, z powołaniem się na art.  6 skarżąca zarzuciła w szczególności, że w postępowaniu po wniesieniu przez nią apelacji Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosków Trybunału z […]

07.04.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Haldimann i inni przeciwko Szwajcarii

Skarżącymi była grupa szwajcarskich dziennikarzy, która przygotowała dokument na temat praktyk stosowanych przez maklerów ubezpieczeniowych sprzedających ubezpieczenia na życie. W ramach tych prac nagrano ukrytą kamerą dwie rozmowy z maklerami. Zostali za to ukarani przez sąd karą grzywny. W skardze do Trybunału skarżący zarzucili, że wymierzone kary oznaczały nieproporcjonalną ingerencję w prawo do wolności wypowiedzi […]

30.03.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Bohlen przeciwko Niemcom

Dieter Bohlen toczył z British American Tobacco spór o wykorzystanie jego wizerunku w kampanii spółki.  Federalny Trybunał Sprawiedliwości (FTS) stwierdził, że niezależnie od natury handlowej reklama mogła mieć wpływ na kształtowanie opinii publicznej. W skardze do Trybunału, z powołaniem się w szczególności na art.8, Dieter Bohlen zarzucił, że wyrok FTS naruszył jego prawo do prywatności […]

23.03.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Rohlena przeciwko Czechom

Petr Rohlena w maju 2006 r. został oskarżony m.in. o systematyczne znęcanie się  pod wpływem alkoholu nad swoją żoną. W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art.7 Konwencji, skarżący zarzucił, że w jego sprawie kodeks karny został zastosowany z mocą wsteczną.

16.03.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Genç przeciwko Trucji

Dziecko Asiye Genç urodziło się przedwcześnie. Zaraz potem wystąpiły kłopoty z oddychaniem. Lekarze z szpitala publicznego skierowali rodzinę do oddalonego o 110 km innego szpitala. Jednak po tym, gdy rodzina dojechała do tego szpitala, okazało się, że nie ma w nim miejsc. W rezultacie dziecko zmarło w karetce. W skardze do Trybunału skarżąca zarzuciła brak […]

09.03.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Klausecker przeciwko Niemcom

Skarga dotyczy braku dostępu do sądu w sprawie z zakresu zatrudnienia w organizacji międzynarodowej.

02.03.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Paradiso i Campanelli przeciwko Włochom

23Skarga została wniesiona w związku z objęciem opieką publiczną dziecka urodzonego za granicą w drodze macierzyństwa zastępczego.

23.02.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Elberte przeciwko Łotwie

Skarga została wniesiona w związku z naruszeniem art. 8 Konwencji. Skarżąca Elberte zarzucała łotewskim władzom pobranie bez jej zgody tkanek z ciała jej zmarłego męża.

16.02.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Ibrahim i inni przeciwko Wielkiej Brytanii

W londyńskich zamachach 21 lipca 2005 r. bomby umieszczone w systemie transportu publicznego w Londynie nie eksplodowały. Muktar Said Ibrahim, Ramzi Mohammed i Yassin Omar uciekli z miejsca zdarzenia, ale wkrótce zostali zatrzymani. Po zatrzymaniu byli czasowo pozbawieni pomocy prawnej. W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art. 6 Konwencji, skarżący zarzucili brak dostępu […]

09.02.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Boyraz przeciwko Turcji

Emel Boyraz w 1999 r. zdała egzaminy i miała podjąć pracę jako pracowniczka ochrony w oddziale państwowej spółki energetycznej (TEDAŞ). Odmówiono jej jednak przyjęcia do pracy ponieważ nie była mężczyzną i nie odbyła służby wojskowej. W skardze do Trybunału, pani Boyraz zarzuciła, że decyzje wydane przeciwko niej w postępowaniu krajowym oznaczały dyskryminację ze względu na […]

02.02.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Konovalova przeciwko Rosji

Jevgeniya Konovalova w szpitalu publicznym urodziła dziecko w obecności studentów medycyny, którzy śledzili stan jej zdrowia i sposób leczenia. W skardze do Trybunału Konowałowa zarzuciła, że studenci medycyny byli obecni podczas narodzin jej dziecka bez jej zgody.

26.01.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Gough przeciwko Wielkiej Brytanii

Stephen Peter Gough w 2003 r. postanowił przejść nago z miejscowości Land’s End w Anglii do John O’Groats w Szkocji, uzyskując przydomek “nagi wędrowiec”. W latach 2003-2012 był ponad 30 razy aresztowany. W skardze do Trybunału Gough zarzucił w szczególności, że był ofiarą represji stosowanych wobec niego z powodu wyrażania swoich poglądów na nagość przez […]

19.01.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Vural przeciwko Turcji

Murat Vural z Ankary w październiku 2005 r. został skazany za oblanie farbą  kilka pomników Mustafy Kemala Atatürka stojących w miejscach publicznych. W skardze do Trybunału Vural zarzucił, że został ukarany za wyrażanie swoich opinii (art. 10 Konwencji).

12.01.2015
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Dzhurayev przeciwko Rosji

Skarga dotyczyła nielegalnego przekazania do Tadżykistanu osoby korzystającej z czasowego azylu. W tej sprawie Trybunał wskazał środek tymczasowy w postaci zatrzymania ekstradycji.

15.12.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Sharifi i inni przeciwko Włochom i Grecji

Skarżącymi było trzydziestu dwóch uchodźców (w tym Afgańczycy, dwóch Sudańczyków i jeden Erytrejczyk), którzy potajemnie przedostali się do Włoch z Grecji. Według władz greckich jedynie dziesięciu skarżących dotarło na terytorium tego państwa. Wobec wszystkich z nich zostały wydane nakazy deportacji. W skardze do Trybunału skarżący twierdzili, że zostali narażeni na ryzyko śmierci, tortur oraz nieludzkiego […]

08.12.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Mocanu i inni przeciwko Rumunii

Ze skargą wystąpili Anca Mocanu i Marin Stoica z Bukaresztu oraz Stowarzyszenie „21 Grudnia 1989” – zrzeszające osoby pokrzywdzone podczas demonstracji antyrządowych w grudniu 1989 r. oraz krewnych osób, które zmarły w rezultacie tych wydarzeń. W skardze do Trybunału zarzucili, że Rumunia nie zapewniła skutecznego, bezstronnego i szczegółowego śledztwa umożliwiającego doprowadzenie do ustalenia i ukarania […]

01.12.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Statileo przeciwko Chorwacji

Statileo był właścicielem mieszkania w Splicie zajmowanego od 1955 r. przez najemcę P.A., a następnie od 1973 r. przez innego najemcę – I.T., którzy uzyskali uprawnienie do zamieszkania w nim od władz komunistycznych w trybie szczególnie  chronionego najmu. W skardze do Trybunału Sergej Statileo zarzucił, że nie mógł korzystać ze swojego mieszkania, swobodnie go wynająć […]

22.11.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Karimov przeciwko Azerbejdżanowi

Hasan Huseyn oglu Karimov, zastępca przewodniczącego Partii Front Ludowy, który przegrał w wyborach parlamentarnych w listopadzie 2005 r., zaskarżył sposób, w jaki władze Azerbejdżanu oddaliły jego zarzuty dotyczące bezprawnego utworzenia specjalnych lokali wyborczych dla personelu wojskowego w jego okręgu. W skardze do Trybunału zarzucił naruszenie art. 3 Protokołu 1.

17.11.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Braun przeciwko Polsce

Grzegorz Braun w debacie radiowej na temat lustracji w kwietniu 2007 r. stwierdził, że profesor J.M. był w epoce komunizmu informatorem tajnej policji politycznej. Sądy uwzględniły powództwo cywilne wniesione przez profesora J.M. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Grzegorza Brauna i ograniczył obowiązek opublikowania przeprosin, początkowo zarządzony w kilku mediach, do jednego krajowego dziennika i jednej […]

10.11.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Gross przeciwko Szwajcarii

Alda Gross przez wiele lat chciała zakończyć swoje życie. Nie cierpiała na żadną chorobę kliniczną, twierdziła jednak, że mając ponad 80 lat nie chciała doznawać udręki pogarszania się jej zdolności fizycznych i psychicznych. W skardze do Trybunału pani Gross zarzuciła, że władze szwajcarskie, pozbawiając ją możliwości uzyskania śmiertelnej dawki sodium pentobarbital naruszyły jej prawo do […]

03.11.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Hassan przeciwko Wielkiej Brytanii

Brat Khadima Hassana został pojmany w trakcie inwazji na Irak w 2003 r.  Hassan twierdził, że Tarek pozostawał pod kontrolą sił brytyjskich. Ciało Tareka zostało znalezione kilka miesięcy po zatrzymaniu ze śladami tortur i egzekucji. W skardze do Trybunału Hassan zarzucił, że jego brat został zatrzymany i aresztowany przez siły brytyjskie w Iraku, a następnie […]

27.10.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Ataykaya przeciwko Turcji

Tarik Ataykaya przypadkowo znalazł się w środku demonstracji. Jeden z wystrzelonych przez policję w kierunku demonstrantów granatów gazowych trafił go w głowę. Zmarł kilka minut później. Śledztwo nie doprowadziło do ustalenia sprawcy śmiertelnego strzału. W skardze do ETPC rodzice Ataykaya zarzucili naruszenie art. 2 Konwencji.

20.10.2014

 

Orzeczenie w sprawie Gerasimov i inni przeciwko Rosji

Skarga dotyczyła nadmiernej zwłoki z wykonaniem wyroków sądowych nakazujących państwu wykonanie rozmaitych świadczeń w naturze.

06.10.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Jelić przeciwko Chorwacji

W listopadzie 1991 r. mąż Any Jelić, pochodzenia serbskiego, został porwany ze swego domu, a następnie znaleziony martwy. W skardze do ETPC jego żona zarzuciła, że śledztwo w sprawie zabicia jej męża oraz brak właściwego śledztwa naruszyło art. 2 Konwencji.

29.09.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Baka przeciwko Węgrom

András Baka, były sędzia ETPC, w 2009r. został wybrany przez parlament węgierski na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego. W 2011 r. Krytykował niektóre reformy prawne. W skardze do ETPC Baka zarzucił w szczególności, że został pozbawiony dostępu do sądu i twierdził również, że odwołanie było rezultatem publicznie wyrażanej przez niego krytyki polityki rządu dot. reformy sądowej […]

25.09.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Centre for Legal Resources przeciwko Rumunii

Skarga została wniesiona przez Ośrodek Działań Prawnych działający w imieniu Valentina Câmpeanu, który został porzucony tuż po urodzeniu, następnie umieszczony w domu opieki i jako małe dziecko został zdiagnozowany jako nosiciel wirusa HIV.  W skardze do Trybunału CLR zarzucił naruszenie całego szeregu praw Valentina Câmpeanu wynikających z m.in. artykułów 2, 3 i 14  Konwencji.

15.09.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Trabelsi przeciwko Belgii

Tunezyjczyk Nizar Trabelsi został skazany przez Sąd Okręgowy w Brukseli m.in. za usiłowanie wysadzenia belgijskiej bazy wojskowej oraz przez tunezyjski sąd wojskowy za przynależność do organizacji terrorystycznej zagranicą. Została przeprowadzona jego ekstradycja do Stanów Zjednoczonych. W skardze do Trybunału Trabelsi zarzucił, że to naraziło go na traktowanie niezgodne z art. 3 Konwencji.

08.09.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Heli Hämäläinen przeciwko Finlandii

Heli Hämäläinen urodziła się jako chłopiec i ożeniła się z kobietą w 1996 r. Z tego związku urodziło się w 2002 r. dziecko. We wrześniu 2009 r. pani Hämäläinen poddała się operacji zmiany płci. W skardze do ETPC twierdziła, że uzależnienie pełnego uznania  jej nowej płci od przekształcenia małżeństwa w związek partnerski oznaczało naruszenie jej […]

01.09.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Ališić i inni przeciwko Byłej Republice Jugosławii

Skarżący twierdzili, że nie mogli odzyskać swoich oszczędności walutowych złożonych w bankach przed rozwiązaniem Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii w dwóch bankach w Bośni i Hercegowinie.W skardze do ETPC skarżący zarzucili zwlekanie przez państwa sukcesyjne z osiągnięciem porozumienia w sprawie oszczędności walutowych (art. 1 Protokołu nr 1).

25.08.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Svinarenko i Slyadnev przeciwko Rosji

Aleksandr Svinarenko i Valentin Slyadnev zostali oskarżeni w latach 2002-2003 o przestępstwa z użyciem przemocy, w tym napad rabunkowy. Podczas rozpraw musieli siedzieć w metalowych klatkach na ławie oskarżonych.W skardze do Trybunału obaj zarzucili, że sytuacja taka oznaczała poniżające traktowanie z naruszeniem art.3 Konwencji. Twierdzili również, że postępowania karne przeciwko nim toczyły się nazbyt długo (art.6 […]

18.08.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Stichting Ostade Blade przeciwko Holandii

Decyzja wydana przez Trybunał dotyczy przeszukania redakcji czasopisma po tym, jak wydawana przez nie gazeta opublikowała ważną informację z zakresu bezpieczeństwa państwa.W skardze do Trybunału wydawca zarzucił w szczególności, że przeszukanie w redakcji oznaczało naruszenie prawa do ochrony źródeł dziennikarskich (art. 10 Konwencji).

11.08.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Roşiianu przeciwko Rumunii

Ioan Romeo Roşiianu prowadził program dotyczący gospodarowania funduszami publicznymi przez merostwo. Jako dziennikarz zwrócił się do mera o przekazanie mu informacji o charakterze publicznym. W trzech odrębnych orzeczeniach Sąd Apelacyjny nakazał merowi przekazanie znacznej większości żądanych informacji. Do dzisiaj pozostały jednak niewykonane. W skardze do ETPC dziennikarz zarzucił, że nastąpiło naruszenie art. 6 ust. 1 i […]

04.08.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Al Nashiri przeciwko Polsce

Sprawa dotyczyła domniemanych więzień CIA na terytorium Polski. Skarżący twierdzi, że był przetrzymywany w tajnym ośrodku CIA w Polsce, gdzie był torturowany i poddawany wzmacnianym technikom przesłuchań. Zarzucił m.in. naruszenie art. 3 (zakaz tortur), art. 5 (prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego).

28.07.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Gruzja przeciwko Rosji

Sprawa ta dotyczyła zatrzymań, aresztowań i wydaleń z Rosji dużej liczby obywateli gruzińskich w okresie od końca września 2006 r. do końca stycznia 2007 r. W skardze międzypaństwowej do Trybunału rząd Gruzji zarzucił naruszenia szeregu artykułów Konwencji, w tym art. 3, art. 5, art. 8.

21.07.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie S.A.S. przeciwko Francji

Sprawa dotyczyła ustawowego zakazu noszenia burek i nikabów  w miejscach publicznych. Skarżąca do Trybunału zarzuciła, że nie mogła mieć w miejscach publicznych całkowicie zasłoniętej twarzy (art. 8, 9 i 10 Konwencji). Z powołaniem się na art. 14 twierdziła, że zakaz ten oznaczał dyskryminację ze względu na płeć, religię i pochodzenie etniczne kobiet.

14.07.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Marguš przeciwko Chorwacji

Pierwsze postępowanie karne przeciwko Fredowi Margušowi zostało wszczęte przez prokuratora wojskowego w 1993 r. pod zarzutem wielu przestępstw na ludności cywilnej. W 2006 r. Marguš został oskarżony o zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. W skardze do ETPC Marguš zarzucił, że ten sam sędzia brał udział w obu postępowaniach i że został pozbawiony w procesie prawa do ostatniego słowa.

07.07.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Marić przeciwko Chorwacji

Żona Miodraga Marića w 2003 r. urodziła w dziewiątym miesiącu ciąży martwe dziecko w publicznym szpitalu w Splicie. W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art. 8 Konwencji, Marić zarzucił, że zwłoki jego martwo urodzonego dziecka zostały w sposób niedozwolony zutylizowane przez szpital i w rezultacie nie miał możliwości uzyskania informacji o miejscu jego […]

30.06.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Velev przeciwko Bułgarii

Velyo Velev został aresztowany w 2004 r. w związku z podejrzeniem o nielegalne posiadanie broni palnej. Był przetrzymywany przez 29 miesięcy w areszcie śledczym. Sąd administracyjny oddalił jego prośby o możliwość uczęszczania do szkoły, bo prawo do nauki nie przysługiwało tymczasowo aresztowanym. W skardze do ETPC Velev zarzucił, że w okresie pobytu w więzieniu nie mógł […]

23.06.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Fernández Martínez przeciwko Hiszpanii

Fernández Martínez był księdzem. W 1984 r. wystąpił do Watykanu o zwolnienie go z celibatu. Władze watykańskie uwzględniły wniosek, podkreśliły jednak, że nie może on nauczać religii katolickiej w instytucjach publicznych. W skardze do ETPC Martínez zarzucił, że odmowa przedłużenia umowy na nauczanie religii ze względu na jego sytuację osobistą i rodzinną oznaczała naruszenie art. […]

16.06.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Brosa przeciwko Niemcom

Ulrich Brosa w trakcie odbywających się wyborów burmistrza przygotował i rozpowszechniał ulotkę, w której twierdził, że w mieście działa szereg organizacji neonazistowskich i wzywał do niegłosowania na jednego z kandydatów na burmistrza.W skardze do Trybunału Brosa zarzucił, że środek tymczasowy zakazujący mu rozpowszechniania ulotki naruszył jego prawa, a w szczególności art. 10 Konwencji.

09.06.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Grande Stevens i inni przeciwko Włochom

Skarżącymi były dwie spółki włoskie. W lutym 2006 r. Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (CONSOB) zarzucił skarżącym naruszenie dekretu w sprawie manipulacji na rynku. W lutym 2007 r. CONSOB wymierzyła skarżącym kary administracyjne w wysokości od 3 do 5 mln euro. W skardze do Trybunału skarżący zarzucili, że postępowanie przed CONSOB było nierzetelne z […]

02.06.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Mammadov przeciwko Azerbejdżanowi

Ilgar Mammadov, lider partii REAL, po opisaniu na swoim blogu masowych protestów robotniczych w mieście został zatrzymany. Trybunał uznał, że w postępowaniu przeciwko Mammadovowi naruszono prawo do rzetelnego procesu, a zwłaszcza prawo do domniemania niewinności. Trybunał uznał również, że aresztowanie i ściganie skarżącego miało ukryty cel inny niż deklarowany przez władze.

26.05.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Cypr przeciwko Turcji

Sprawa dotyczyła sytuacji istniejącej na północnym Cyprze po tureckiej operacji wojskowej na tej wyspie w lipcu i sierpniu 1974 r. oraz utrzymującego się podziału Cypru. W skardze Cypr zarzucił Turcji naruszenia art. 1 (obowiązek poszanowania praw człowieka) oraz prawie wszystkich innych artykułów Konwencji.

19.05.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Jelševar i inni przeciwko Słowenii

Pisarka B. M. Z. opublikowała nowelę opisującą życie kobiety ze słoweńskiej prowincji. Główna postać została opisana jako kobieta ambitna i zaradna, ale bohaterka m.in. sprzedawała nielegalnie alkohol oraz uważała, że pieniądze liczyły się dla niej bardziej niż własne dzieci. Skarżące rozpoznały historię opisaną w książce jako dotyczącą ich rodziny i wniosły pozew przeciwko B.M.Z o […]

12.05.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Pentikäinen przeciwko Finlandii

Skarżący był dziennikarzem i w 2006 r. robił zdjęcia z demonstracji. Pentikäinen mimo poleceń policji aby się rozejść pozostał na demonstracji. Został zatrzymany i pozostał w areszcie do następnego dnia. W 2007 r. został skazany za niepodporządkowanie się poleceniom policji. Sąd nie wymierzył mu jednak żadnej kary. W skardze do Trybunału dziennikarz zarzucił, że jego […]

05.05.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Tali przeciwko Estonii

Andrei Tali odbywa karę dożywotniego więzienia za morderstwo. W tym czasie został również skazany za atak na funkcjonariuszy więziennych. Twierdził, że znęcali się nad nim z powodu odmowy podporządkowania się ich poleceniom. W 2010 r. śledczy umorzył postępowanie uznając, że siła użyta przez strażników była zgodna z prawem. W skardze do Trybunału Tali zarzucił, że […]

28.04.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie O’Keeffe przeciwko Irlandii

Louise O’Keeffe uczęszczała do państwowej Szkoły Krajowej. Od stycznia do połowy 1973 r.skarżąca była ofiarą wielu napaści na tle seksualnym z strony nauczyciela.W skardze do Trybunału Louise O’Keeffe zarzuciła, że państwo irlandzkie nie zbudowało  systemu edukacji podstawowej w sposób umożliwiający ochronę przed nadużyciami seksualnymi oraz badanie takich przypadków i odpowiednią reakcję sądową na złe traktowanie.

21.04.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Jones i inni przeciwko Wielkiej Brytanii

Skarżący twierdzili, że zostali zatrzymani w Rijadzie i byli tam torturowani. Potwierdzały to wyniki badań lekarskich. W 2002 r. Jones, jeden ze skarżących, wniósł pozew o odszkodowanie od  Arabii Saudyjskiej. Pozew został odrzucony z uzasadnieniem, że kraj ten i jego funkcjonariusze korzystali z immunitetu państwowego. W skardze do Trybunału skarżący zarzucili, że doszło do naruszenia […]

14.04.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Irodalom i Ungváry przeciwko Węgrom

Tygodnik opublikował artykuł z informacją, że wymieniony z nazwiska sędzia  był w okresie komunistycznym kontaktem urzędowym służby bezpieczeństwa, pisał dla niej raporty i zalecał prowadzenie twardej polityki. Sędzia wniósł pozew o zniesławienie przeciwko autorowi i wydawcy. Sąd zasądził od obu pozwanych odszkodowanie. W skardze do ETPC zarzucono, że doszło do naruszenia wolności wypowiedzi.

07.04.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Vuckovic i inni przeciwko Serbii

Skarżącymi było 30 obywateli Serbii – rezerwistów zmobilizowanych przez Armię Jugosławii. Mieli oni prawo do diet dziennych, lecz po demobilizacji rząd serbski odmówił spełnienia tego zobowiązania. W rezultacie długich negocjacji rząd zgodził się w drodze specjalnego porozumienia na wypłatę świadczeń niektórym z nich. Skarżący, którzy nie mieszkali w tych gminach, wnieśli pozwy cywilne domagając się […]

31.03.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Donohoe przeciwko Irlandii

Donohoe został zatrzymany i oskarżony o udział w nielegalnej organizacji. Jednym z dowodów były złożone pod przysięgą zeznania policjanta, który stwierdził, że Donohoe był członkiem IRA. Były one oparte na poufnej informacji, policjant odmówił jednak wskazania jej źródła, bo ujawnienie go zagrażałoby bezpieczeństwu państwa. W skardze do ETPC Donohoe zarzucił, że ograniczono jego możliwości obrony.

24.03.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie X przeciwko Łotwie

Skarżąca X., obywatelka łotewska mieszkając w Australii urodziła córkę. Po trzech latach skarżąca opuściła Australię przenosząc się na Łotwę z dzieckiem. Po skardze ojca do australijskiego sądu wystąpiono do włądz łotewskich z żądaniem spowodowania powrotu dziecka do Australii na podstawie konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.W skardze do Trybunału X. zarzuciła, że […]

17.03.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung przeciwko Austrii

Skarżącym jest organizacja pozarządowa z siedzibą w Wiedniu badającą wpływ obrotu gruntami rolnymi i leśnymi na społeczeństwo oraz opiniującą projekty ustaw. W 2005 r. stowarzyszenie zwracało się do Tyrolskiej Komisji ds. Obrotu Nieruchomościami o udostępnienie wydanych przez nią decyzji z okresu 5 lat. Wnioski zostały oddalone. Komisja stwierdziła, że przedmiot wniosku nie mieścił się w […]

10.03.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Kudrevičius i inni przeciwko Litwie

Skarżący zostali skazani za zorganizowanie i prowadzenie blokad głównych dróg litewskich przy pomocy maszyn rolniczych w związku ze spadkiem cen produktów rolnych. Spowodowały one duże zakłócenia w ruchu. Skarżący zostali skazani za wywołanie ekscesów na kary więzienia po 60 dni z zawieszeniem na jeden rok. W tym okresie nie mogli opuszczać miejsca zamieszkania na dłużej […]

03.03.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Kasparov i inni przeciwko Rosji

Garri Kasparow wraz z siedmiorgiem pozostałych skarżących został zatrzymany 14 kwietnia 2007 r. przed demonstracją antyrządową, która miała się odbyć tego dnia w Moskwie. Tego samego dnia piątka skarżących została skazana na grzywny za wykroczenie polegające na naruszeniu przepisów o demonstracjach. Sędzia stwierdził, że usiłowali oni wziąć udział w nielegalnej demonstracji na ulicy, na której […]

24.02.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Gahramanow przeciwko Azerbejdżanowi

Adil Soltan Oglu Gahramanow został skazany na 10 lat więzienia, a po trzech latach został ułaskawiony przez prezydenta. W lipcu 2006 r. został zatrzymany na lotnisku w Baku po kontroli paszportowej, bo jego nazwisko znajdowało się w bazie danych adnotacją “do zatrzymania”. Gahramanow był zatrzymany przez ok. 4 godziny w placówce Straży Granicznej. Gahramanow wniósł […]

17.02.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Söderman przeciwko Szwecji

Eliza Söderman gdy miała 14 lat odkryła, że jej ojczym usiłował z ukrycia filmować ją nagą. Ojczym został oskarżony o molestowanie seksualne, a skarżąca dołączyła do oskarżenia pozew o odszkodowanie z powodu naruszenia jej integralności osobistej.Ojczym został początkowo skazany, a następnie uniewinniony przez sąd apelacyjny. W skardze do ETPC skarżąca zarzuciła, że Szwecja naruszyła art. […]

10.02.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Vallianatos i inni przeciwko Grecji

W 2006 r. w Grecji weszły w życie przepisy o związkach partnerskich. Zgodnie z jej art. 1 związek partnerski może być zawarty wyłącznie przez osoby płci odmiennej.W skardze do ETPC ośmioro skarżących zarzuciło, że taki przepis naruszał ich prawo do życia prywatnego i rodzinnego oraz oznaczało nieusprawiedliwioną dyskryminację par homoseksualnych (art. 14 w połączeniu z […]

04.02.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Mateus i Januário przeciwko Portugalii

Skarżący otrzymują emeryturę państwową od rządu portugalskiego, która obejmuje m.in. dodatki wakacyjne i bożonarodzeniowe.W 2011 r. Portugalia negocjowała Program Dostosowań Ekonomicznych z UE. Przewidziane cięcia w wydatkach budżetowych zakładały m.in. obniżkę wysokości świadczeń emerytalnych. W skardze do Trybunału skarżący zarzucili, że obniżenie im dodatków świątecznych miało negatywny wpływ na ich sytuację finansową i warunki życiowe […]

27.01.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Ricci przeciwko Włochom

Antonio Ricci, prezenter satyrycznego programu, zarejestrował nagranie kłótni między pisarzem Aldo Busi a filozofem Gianni Vattimo w trakcie innego programu telweizyjnego. Materiał nie został jednak wykorzystany z uwagi na brak zgody filozofa na publikację. Telewizja RAI oskarżyła Ricciego o nielegalne przechwycenie i ujawnienie poufnej korespondencji. Sądy nakazywały Ricciemu zapłatę grzywny. W skardze do Trybunału Ricci […]

20.01.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Perinçek przeciwko Szwajcarii

Turek Doğu Perinçek brał udział w kilku konferencjach w Szwajcarii w 2005 r. W trakcie tych spotkań publicznie zaprzeczał, iż Imperium Otomanów dopuściło się ludobójstwa Ormian. Sąd w Lozannie uznał go winnym przestępstwa dyskryminacji rasowej w rozumieniu szwajcarskiego kodeksu karnego stwierdzając, że jego motywy były rasistowskie i nie przyczyniały się do debaty historycznej. W skardze […]

13.01.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie I.B. przeciwko Grecji

I.B. był nosicielem wirusa HIV. Jego współpracownicy z tego powodu domagali si e jego zwolnienia. I.B. został zwolniony i otrzymał odprawę przewidzianą prawem i Wniósł pozew do sądu w Atenach argumentując, że zwolniono go wyłącznie ze względu na stan zdrowia. Sąd pierwszej i drugiej instancji zgodził się ze skarżącym, ale sąd kasacyjny zmienił wyrok i […]

07.01.2014
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie D.F. przeciwko Łotwie

D.F. przez rok przebywał w więzieniu. Według jego relacji był w tym okresie atakowany przez innych więźniów, którzy wiedzieli, że był informatorem policji i przestępcą seksualnym. D.F. wielokrotnie domagał się przeniesienia do więzienia specjalnego, ale bez powodzenia. Dopiero po interwencji u prokuratora generalnego uzyskał zgodę na przeniesienie. W skardze do Trybunału D.F. zarzucił naruszenie art. […]

16.12.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Rio Prada przeciwko Hiszpanii

ETPC rozpatrzył skargę Inés del Río Prada, skazaną na 3 tysiące lat więzienia za przestępstwa związane z atakami terrorystycznymi ETA w latach 1982 – 1987. Maksymalnym czasem kary do odbycia w tamtym okresie było 30 lat. W międzyczasie skarżącej złagodzono wyrok o prawie 9 lat, ale w świetle nowego podejścia Sądu Najwyższego o łagodzneiu kar […]

09.12.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Glien przeciwko Niemcom

Christian Glien został skazany na 4 lata więzienia za 11 przestępstw seksualnego wykorzystywania dzieci. Równocześnie sąd zarządził jego prewencyjne pozbawienie wolności. Po odbyciu całości kary w 2001 r. Glien został umieszczony w miejscu odbywania prewencyjnego pozbawienia wolności. W skardze do Trybunału Glien zarzucił, że jest nieproporcjonalnie długo przetrzymywany prewencyjnie.

02.12.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie De Luca przeciwko Włochom

De Luca wniósł pozwy odszkodowawcze przeciwko gminie Benevento w Włoszech. Jednak krótko potem gmina ogłosiła swoją niewypłacalność. Ostatecznie przyznano, że gmina była winna De Luce ok. 40 tys. euro i w 2006 r. zaproponowała mu ugodę przewidującą wypłatę 80 proc. tej kwoty. Skarżący odrzucił jednak tę propozycję. W skardze do ETPC De Luca zarzucił, że […]

25.11.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Robineau przeciwko Francji

Dr Michel Robineau, zmarł 18 października 2003 r., po tym jak wyskoczył przez okno sali w sądzie w Pontoise, do którego został doprowadzony. Dr Robineau był oskarżony o molestowanie seksualne. Umorzono jednak postępowanie w sprawie jego śmierci. W skardze do Trybunału skarżący zarzucili, że państwo nie przestrzegało obowiązku ochrony zatrzymanego.

18.11.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Cumhuriyet i inni przeciwko Turcji

İlhan Selçuk i Güray Tekin Öz, pracowali jako dziennikarze w gazecie “Cumhuriyet”. W artykule użyto sformułowania kandydata na prezydenta Turcji, który uznał go za zniesławiający i pozwał gazetę. Sądy tureckie wstrzymały wszelką dalszą publikację cytatu przypisanego A. Gülowi aż do wycofania sprawy przez polityka. W skardze do ETPC zarzucono narusznie art. 10 Konwencji.

12.11.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Altınay przeciwko Turcji

Sprawa dotyczy zmiany w regułach wstępu na studia uniwersyteckie, która została wprowadzona bez przepisów przejściowych.Zmodyfikowano reguły egzaminów wstępnych na uniwersytety i premiowani byli absolwenci liceów ogólnokształcących. W skardze do Trybunału skarżący zarzucił, iż stał się podwójną ofiarą dyskryminacji związanej z prawem do nauki.

04.11.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Janowiec przeciwko Rosji

Skarżący to krewni ofiar zbrodni katyńskiej. Śledztwo w sprawie masowych morderstw w Katyniu toczyło się w latach 1990 – 2004 i zostało zakończone postanowieniem o umorzeniu, którego treść pozostaje tajna. Odrzucono wszystkie wnioski o udostępnienie treści postanowienia i zdjęcie z niego klauzuli tajności. Skarżący zarzucili, że władze rosyjskie nie przeprowadziły skutecznego śledztwa w sprawie śmierci […]

28.10.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Vinter i inni przeciwko Wielkiej Brytanii

Skarżący odbywają kary dożywotniego więzienia za morderstwa. Od czasu wejścia w życie ustawy o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych w 2003 r. minister spraw wewnętrznych utracił możliwość wydania decyzji o przedterminowym zwolnieniu skazanych po odbyciu 25 lat kary. W skardze do Trybunału skarżący zarzucili, że ich uwięzienie bez nadziei na zwolnienie oznaczało nieludzkie i poniżające traktowanie […]

21.10.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Delfi przeciwko Estonii

Sprawa dotyczy odpowiedzialności portalu internetowego za zniesławiające komentarze jego czytelników. Właściciel firmy SLK pozwał Delfi i dwa lata później uzyskał korzystny dla siebie wyrok. Sąd orzekł, że komentarze były zniesławiające i Delfi była za nie odpowiedzialna. Apelacja Delfi została oddalona przez Sąd Najwyższy. W skardze do ETPC portal zarzucił, że naruszono ich prawo do wolności wypowiedzi […]

14.10.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Allen przeciwko Wielkiej Brytanii

Sprawa dotyczy odmowy przyznania odszkodowania matce uniewinnionej w sprawie o zabójstwo czteromiesięcznego syna. Lorraine Allen 7 września 2000 r. została skazana za zabójstwo swego czteromiesięcznego syna i skazana na trzy lata więzienia. Wyrok skazujący był oparty na zeznaniach złożonych podczas procesu przez świadków – biegłych z dziedziny medycyny, którzy twierdzili, ze obrażenia u jej syna […]

07.10.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Przemyk przeciwko Polsce

Skarżącym był Leopold Przemyk z Warszawy. Sprawa dotyczyła postępowania karnego wszczętego przeciwko grupie policjantów, którzy zostali uniewinnieni w 1984 r. od zarzutu śmiertelnego pobicia w 1983 r. jego syna Grzegorza. W 1990 r. proces został wznowiony. W maju 2008 r. jeden z policjantów został skazany za pobicie, ale sąd odwoławczy w grudniu 2009 r. uchylił […]

30.09.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Berisha przeciwko Szwajcarii

Sprawa dotyczy odmowy zgody na pobyt stały trojga dzieci z Kosowa przebywających nielegalnie na terytorium Szwajcarii. Skarżący, małżeństwo S. i S. Berisha, pochodzą z Kosowa i mieszkają w Szwajcarii. S. przyjechał tam w czerwcu 1997 r. i po zawarciu małżeństwa z obywatelką Szwajcarii otrzymał w marcu 2005 r. zgodę na pobyt stały w tym kraju. […]

16.09.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Radu przeciwko Niemcom

Sprawa dotyczy Fredy’ego Radu, który w 1995 r. został skazany za zabójstwo na osiem i pół roku więzienia. Równocześnie sąd nakazał umieszczenie go w szpitalu psychiatrycznym, do którego został przeniesiony w 1998 r. W postępowaniu kontrolnym toczącym się w 2006 r. po tym, jak odbył całośćwymierzonej kary, Sąd Okręgowy w Gießen, a następnie Sąd Apelacyjny […]

09.09.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Shindler przeciwko Wielkiej Brytanii

Sprawa dotyczy Harry’ego Shindlera, który opuścił Wielką Brytanię w 1982 r. po tym, jak przeszedł na emeryturę i osiadł we Włoszech wraz z żoną, która jest Włoszką. Po 15 latach zamieszkiwania poza Wielką Brytanią zgodnie z obowiązującymi przepisami przestał być uprawniony do głosowania w wyborach parlamentarnych w tym kraju, mimo że nadal był jego obywatelem […]

02.09.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Nedelcheva przeciwko Bułgarii

Sprawa dotyczy grupy mieszkańców miasta portowego Burgas i miejscowości wypoczynkowej Sozopol nad Morzem Czarnym. Przodkowie skarżących byli właścicielami gruntów rolnych w rejonie Sozopola i zostali wywłaszczeni przez władze komunistyczne. W latach 80. XX wieku grunty te znalazły się w granicach budowanego ośrodka wypoczynkowego. Ośrodek był początkowo zarządzany przez przedsiębiorstwo państwowe, przekształcone najpierw w spółkę państwową, […]

26.08.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Eremia przeciwko Mołdowie

Sprawa dotyczy Lilii Eremii, żony A., oficera policji, który często przychodził do domu pijany i bił ją w obecności córek. Po wymierzeniu grzywny i formalnym ostrzeżeniu przez władze, A. stał się jeszcze bardziej agresywny. Lilia Eremia bez skutku domagała się pilnego rozpatrzenia jej pozwu o rozwód. W grudniu 2010 r. został wydany zakaz zbliżania się […]

19.08.2013
pobierz
 

Orzeczenie Koufaki przeciwko Grecji

Sprawa dotyczy obniżenia wysokości wynagrodzeń, premii i innych świadczeń dla funkcjonariuszy świadczeń w 2010 r. w Grecji, mających na celu ograniczenie wydatków publicznych i przeciwdziałanie dalszemu pogłębianiu się kryzysu gospodarczego. Skarżący w tej sprawie Ioanna Koufaki oraz Konfederacja Związków Zawodowych Funkcjonariuszy Publicznych (ADEDY) zarzucili Grecji, że przez obniżenie wynagrodzeń i emerytur naruszyła art. 1 Protokołu […]

12.08.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Nencheva przeciwko Bułgarii

Sprawa dotyczy śmierci piętnaściorga niepełnosprawnych dzieci w domu opieki w Dzhurkovie (Bułgaria) podczas zimy 1996/97 z powodu braku żywności, ogrzewania i leków. W latach 1996–1997 Bułgaria przeżywała poważny kryzys gospodarczy, finansowy i społeczny. Budżet przeznaczony na dom opieki w Dzhurkovie, który był w gestii władz lokalnych, w tamtym okresie znacznie się zmniejszył. Brakowało środków na […]

05.08.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Remuszko przeciwko Polsce

Dziennikarz Stanisław Remuszko w 1999 r. opublikował książkę „Gazeta Wyborcza. Początki i okolice” (kolejne wydanie w 2003 r.) na temat historii powstania jednego z najbardziej znanych polskich dzienników, jego dziennikarzy i spraw finansowych jego wydawcy. Autor zwrócił się do siedmiu gazet codziennych i tygodników o opublikowanie identycznych płatnych reklam książki. Wszystkie gazety („Nasz Dziennik”, „Wprost”, […]

29.07.2013
pobierz
 

w sprawie Sindicatul „Păstorul cel Bun” (związek zawodowy „Najlepszy Pasterz”) przeciwko Rumunii

Sprawa dotyczy związku zawodowego „Păstorul cel Bun” utworzonego w kwietniu 2008 r. przez 35 duchownych i pracowników świeckich Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej. Związek wystąpił do sądu rejonowego o przyznanie mu osobowości prawnej i wpisanie do rejestru związków zawodowych. Archidiecezja przeciwstawiła się tej decyzji, powołując się na wewnętrzne regulacje Cerkwi zakazujące wszelkiego rodzaju stowarzyszeń bez uprzedniej zgody […]

22.07.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie de Souza przeciwko Francji

Sprawa dotyczy Brazylijczyka De Souza Ribeiro, który od dziecka mieszkał z rodziną w Gujanie Francuskiej. W styczniu 2007 r., został zatrzymany podczas rutynowej kontroli drogowej. Ponieważ nie potrafił przedstawić dowodów, iż przebywa na terytorium francuskim legalnie, został zatrzymany, po czym wydano wobec niego administracyjny nakaz wydalenia i aresztowano. Następnego dnia po południu wystąpił o sądową […]

15.07.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Neij i Sunde Kolmisoppi przeciwko Szwecji

Sprawa dotyczy skazania współtwórców strony internetowej „The Pirate Bay”, umożliwiającej wymianę plików w Internecie, za współudział w naruszaniu prawa własności intelektualnej. Fredrik Neij oraz Peter Sunde Kolmisoppi w latach 2005 – 2006 prowadzili stronę internetową “The Pirate Bay” (TBP), jeden z największych serwisów współdzielenia plików w Internecie umożliwiający użytkownikom wymianę plików z muzyką, filmów i […]

08.07.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Cichopek i inni przeciwko Polsce

Sprawa dotyczy utraty przez osoby zatrudnione w organach bezpieczeństwa byłego reżimu komunistycznego uprzywilejowania w sferze praw emerytalnych. Na podstawie ustawy przyjętej w 2009 r. funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa w okresie reżimu komunistycznego ograniczono prawa emerytalne. Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zostało wniesionych 1628 skarg osób, które uznały się z tego powodu za pokrzywdzone. Skarżący uważali, […]

01.07.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Maskhadova i inni przeciwko Rosji

Sprawa dotyczy zastrzelenia prezydenta separatystycznej republiki Czeczenii Maschadowa i odmowy władz wydania jego zwłok. Ze skargą do Trybunału wystąpiła Kusama Maschadowa i jej dwoje dzieci – Fatima i Anzor. Aslan Maschadow był jednym z wojskowych i politycznych przywódców separatystycznego ruchu czeczeńskiego podczas i po zakończeniu konfliktu zbrojnego w latach 1994-96. Został oskarżony o wiele przestępstw […]

24.06.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Animals Defenders International przeciwko Wielkiej Brytanii

Sprawa dotyczy zarzutu organizacji pozarządowej, że została pozbawiona możliwości emisji uznanego za polityczny płatnego postu w radiu i telewizji. Organizacja pozarządowa Animal Defenders International (Międzynarodówka Obrońców Zwierząt) z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzi m.in. kampanie przeciwko wykorzystywaniu zwierząt w handlu oraz nauce. Ze względu na swoje cele organizacja ta nie mogła być zarejestrowana jako organizacja […]

17.06.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie N.K.M. przeciwko Węgrom

Sprawa dotyczy wprowadzenia wysokiego podatku od części odpraw wypłacanych pracownikom sektora publicznego. Pani N.K.M. z Budapesztu – urzędniczka ministerstwa, została w 2011 r. zwolniona  po 30 latach z pracy i była ustawowo uprawniona do odprawy w wysokości odpowiadającej jej ośmiomiesięcznym zarobkom. W 2010 r. parlament węgierski w obliczu kryzysu ekonomicznego przyjął ustawę o nowym podatku […]

10.06.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Aswat przeciwko Wielkiej Brytanii

Sprawa dotyczy zagrożenia ekstradycją do USA więźnia cierpiącego na schizofrenię. Haroon Aswat przebywa w Szpitalu Psychiatrycznym o zaostrzonym rygorze w Broadmoor w Wielkiej Brytanii. Został aresztowany w 2005 r. na wniosek o zatrzymanie i ekstradycję złożony przez władze amerykańskie, które oskarżyły go o udział w zakładaniu obozu szkoleniowego dżihadu w stanie Oregon. Odwołania wystosowane przez […]

03.06.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Eon przeciwko Francji

Sprawa dotyczy skazania działacza politycznego za obrazę prezydenta Francji. Podczas wizyty prezydenta Francji w mieście Laval, w sierpniu 2008 roku, działacz polityczny Hervé Eon podniósł transparent z napisem “Casse toi pov’con” (“Wynoś się cholerny kretynie”), nawiązujący do szeroko komentowanego zdania, użytego przez prezydenta kilka miesięcy wcześniej. Zdanie padło podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej, kiedy to jeden […]

27.05.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie I.K. przeciwko Austrii

Sprawa dotyczy odmowy udzielenia azylu Czeczenowi zagrożonemu prześladowaniami w przypadku deportacji z Austrii do Rosji. Czeczen I.K. w 2004 r. wyjechał wraz z matką do Austrii, gdzie oboje wystąpili o azyl. I.K. twierdził, że wraz z rodziną był prześladowany w Czeczenii, ponieważ jego ojciec – zastrzelony na jego oczach – pracował w strukturach bezpieczeństwa byłego […]

20.05.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Vojnity przeciwko Węgrom

Sprawa dotyczy całkowitego zakazu kontaktów pomiędzy ojcem a dzieckiem. Powodem zakazu były próby ojca do przekazania dziecku swojej wiary. Péro Vojnity z Szegedu należy do zgromadzenia religijnego Hit Gyülekezete (Kongregacja Wiary). W 2000 r. po rozwodzie, sąd postanowił, że syn skarżącego zamieszka z matką. Dwukrotnie sądy węgierskie oddaliły jego wnioski o zmianę zasad kontaktów z […]

13.05.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Tarantino i inni przeciwko Włochom

Sprawa dotyczy prawnego ograniczenia wstępu na studia dentystyczne i medyczne. We Włoszech na niektórych studiach zawodowych takich jak medycyna i stomatologia – na uczelniach publicznych i prywatnych – obowiązuje limit przyjęć. W latach 2007 – 2009, Claudia Tarantino nie zdała kolejnych egzaminów wstępnych na Wydział Lekarski w Palermo. W związku z tym dwukrotnie wystąpiła ze […]

06.05.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Jovanović przeciwko Serbii

Sprawa dotyczy zaginięcia noworodka w państwowym szpitalu. Zorica Jovanović z Batočiny urodziła w 1983 r. zdrowego chłopca, w państwowym szpitalu w Ćuprija. Trzy dni później, kiedy miała być wypisana wraz z dzieckiem ze szpitala, poinformowano ją, że jej syn nie żyje. Usiłowała dostać się do szpitalnego żłobka, w którym syn miał spędzić noc, ale nie […]

29.04.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie B. przeciwko Rumunii

Sprawa dotyczy odmowy zapewnienia wzmocnionej ochrony prawnej dla pacjenta szpitala psychiatrycznego, przebywającego w zakładzie zamkniętym. B. cierpiała na chorobę psychiczną i wielokrotnie przebywała w zakładach zamkniętych. Była tam umieszczana przeważnie na żądanie policji ze względu na jej zachowania wobec bliskich i sąsiadów uważane za niebezpieczne i gwałtowne. W 2006 r. B. sama zwróciła się o […]

22.04.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Ostendorf przeciwko Niemcom

Sprawa dotyczy przetrzymywania kibica piłkarskiego w areszcie policyjnym, aby uniemożliwić mu udział w walkach między grupami chuliganów przy okazji meczu. W kwietniu 2004 r. Henrik Ostendorf z Bremy wybrał się z grupą osób do Frankfurtu nad Menem na mecz piłki nożnej. Został zatrzymany przez policję frankfurcką. Zabrano mu telefon komórkowy. Był przetrzymywany w areszcie policyjnym […]

15.04.2013
pobierz
 

w sprawie Bucur i Toma przeciwko Rumunii

Skarżącymi w tej sprawie byli Constantin Bucur i Mircea Toma oraz jego córka Sorana Toma. W 1996 r. Bucur pracował w Departamencie Monitoringu Połączeń Telefonicznych Jednostki Wojskowej Rumuńskiej Służby Bezpieczeństwa (SRI) w Bukareszcie. Został skazany za ujawnienie informacji uznanych za ściśle tajne. Podczas konferencji prasowej odtworzył zapisy z kaset magnetofonowych z zarejestrowanymi połączeniami telefonicznymi wielu […]

08.04.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie X. i inni przeciwko Austrii

Sprawa dotyczy odmowy zgody na adopcję dziecka partnerki homoseksualnej. Skarżącymi były dwie kobiety żyjące w ustabilizowanym związku homoseksualnym oraz syn jednej z nich. Urodził się on poza małżeństwem i matka sprawowała nad nim wyłączną opiekę. Mieszkali razem, a obie kobiety wspólnie opiekowały się dzieckiem. Chcąc stworzyć więź prawną między partnerką matki i dzieckiem, bez zerwania […]

01.04.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Fabris przeciwko Francji

Sprawa dotyczy zanegowania praw spadkowych dziecka pozamałżeńskiego. Matka Henry’ego Fabrisa w okresie jego poczęcia była żoną M., z którym miała dwoje dzieci. W 1970 r. państwo M. podpisali akt podziału majątku między żyjącymi (instrument prawny podziału własności za życia między wszystkich spadkobierców) dzieląc własność między dwoje prawowitych dzieci. Pan M. zmarł w 1981 r., a […]

25.03.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Mosendz przeciwko Ukrainie

W kwietniu 1999 r. D. M. – syn Tetyany Mosendz z Sewastopola – odbywający zasadniczą służbę wojskową, został znaleziony martwy z ranami od kul w głowie po tym, jak o 5 rano zgłoszono jego zejście z warty i zaginięcie. Broń, z którą pełnił wartę została znaleziona blisko jego ciała na ziemi wraz z trzema łuskami […]

18.03.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Volkow przeciwko Ukrainie

Oleksandr Volkov był od czerwca 2003 r. sędzią Sądu Najwyższego. W grudniu 2007 r. został wybrany do Najwyższej Rady Sądownictwa (NRS), ale nie przyjął obowiązków, bo przewodniczący komisji parlamentarnej ds. wymiaru sprawiedliwości nie pozwolił mu złożyć wiążącego się z tym przyrzeczenia. W grudniu 2008 r. i w marcu 2009 r. członkowie NRS prowadzili wstępne dochodzenie […]

11.03.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie X. przeciwko Turcji

Sprawa dotyczy przetrzymywania w izolacji homoseksualnego więźnia. Skarżący X. został dwukrotnie skazany. W 2008 r. znalazł się w Areszcie Śledczym Buca w Izmirze. Mimo, że był homoseksualistą, został umieszczony w celi z więźniami heteroseksualnymi. Z powodu zastraszania i nękania przez nich zwrócił się do administracji więziennej o przeniesienie go ze względów bezpieczeństwa do celi, którą […]

04.03.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Yildirim przeciwko Turcji

Ahmet Yildirim z Istambułu jest właścicielem i użytkownikiem strony internetowej w serwisie Google Sites, na której publikuje swoje prace akademickie oraz opinie na różne tematy. W 2009 r. Sąd Karny Pierwszej Instancji w Denizli zarządził blokadę strony, której właściciel został oskarżony o obrazę pamięci Atatürka. Nakaz  został wydany jako środek prewencyjny w kontekście postępowania karnego […]

25.02.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Redfearn przeciwko Wielkiej Brytanii

Sprawa dotyczy zezwolenia na zwolnienie pracownika wyłącznie z powodu jego członkostwa w partii politycznej.

18.02.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Aslakhanova i inni przeciwko Rosji

Sprawa dotyczyła zaginięcia ośmiu mężczyzn w Czeczenii po aresztowaniu ich w operacji wskazującej na działanie sił bezpieczeństwa. Jest to niezwykle ważny wyrok, który stanowi podsumowanie kilku lat orzecznictwa Trybunału w tzw. sprawach czeczeńskich dotyczących „wymuszonych zaginięć”. Skarżącymi było 16 obywateli rosyjskich należących do pięciu rodzin, mieszkających w Czeczenii. Ich ośmiu krewnych – mężczyzn – zaginęło […]

11.02.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie R.R. i inni przeciwko Węgrom

W 2007 r. R.R., działający w serbskiej mafii narkotykowej, został ujęty przez policję. Przyznał się do wielu przestępstw i otrzymał możliwość łagodniejszego potraktowania w zamian za informacje o działalności mafijnej. Ze względu na obowiązek złożenia zeznań przed sądem na publicznej rozprawie i narażenie w związku z tym na ryzyko zemsty mafii serbskiej, został wraz z […]

04.02.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. i inni przeciwko Holandii

Sprawa dotyczy odmowy wydania przez dziennikarzy tajnych dokumentów z obawy o ujawnienie ich źródeł informacji. W styczniu 2006 r. gazeta De Telegraaf opublikowała artykuły autorstwa dziennikarzy Joosta de Haasa i Barta Mosa dotyczące śledztw prowadzonych przez holenderskie tajne służby AIVD. Artykuły sugerowały wyciek z służb ściśle tajnych informacji do kręgów przestępczych w Amsterdamie. Departament Kontroli […]

28.01.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Eweida i inni przeciwko Wielkiej Brytanii

Sprawa dotyczy ograniczenia noszenia w pracy w sposób widoczny krzyży chrześcijańskich oraz zwolnienia pracowników z pracy z powodu odmowy wykonania niektórych obowiązków, które mogłyby sugerować, iż oznaczają wspieranie homoseksualizmu. Shirley Chaplin i Nadia Eweida były przekonane, że noszenie w sposób widoczny krzyżyka jest ważnym elementem manifestowania swojej religii. Shirley Chaplin pracowała od kwietnia 1989 r. […]

21.01.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Djokaba Lambi Longa przeciwko Holandii

Sprawa dotyczy przetrzymywania w areszcie Międzynarodowego Trybunału Karnego mającego siedzibę na terytorium państwa Konwencji. Kongijczyk Bède Djokaba Lambi Longa był przetrzymywany w areszcie ONZ znajdującym się na terenie więzienia Scheveningen w Holandii. Był ważnym członkiem Unii Patriotów Kongijskich (UPC) – ruchu politycznego utworzonego w regionie Ituri w Demokratycznej Republice Kongo (DRK). Skrzydło wojskowe UPC – […]

14.01.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie El-Masri przeciwko Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

Sprawa dotyczy aresztowania obywatela niemieckiego pochodzenia libańskiego, a następnie przekazania go agentom CIA, którzy przewieźli go do tajnego ośrodka w Afganistanie, w którym maltretowano go przez kolejnych kilka miesięcy. Khaled El-Masri twierdził, że przyjechał 31 grudnia 2003 r. autobusem do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, gdzie na granicy został aresztowany przez policję, po czym był przez […]

07.01.2013
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Mago i inni przeciwko Bośni i Hercegowinie

Skarżący, sześcioro obywateli różnych państw powstałych z rozpadu Jugosławii oraz ich małżonkowie, którzy pełnili rozmaite funkcje w Jugosłowiańskiej Armii Narodowej (JNA), otrzymali w latach 1978 – 1988 mieszkania w Sarajewie lub w Mostarze. W tym czasie, wraz z otrzymaniem mieszkania otrzymywało się “prawa lokatorskie” uprawniające  do stałego dożywotniego korzystania z mieszkania za zapłatą określonego czynszu. […]

17.12.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Vistiņš i Perepjolkins przeciwko Łotwie

Jānis Vistiņš i Genādijs Perepjolkins otrzymali w drodze darowizny w 1994 r. grunty na wyspie Kundziņsala, która jest częścią Rygi i głównie składa się z urządzeń portowych. Grunty te zostały bezprawnie zabrane przez Związek Sowiecki po 1940 r. Osoby, które przekazały je Vistiņšowi i Perepjolkinsowi (za świadczone usługi) odzyskały swoją własność w ramach “denacjonalizacji” na […]

10.12.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Ališić i inni przeciwko Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Serbii, Słowenii i Byłej Macedońskiej Republice Jugosławii

Sprawa dotyczy niemożność odzyskania “starych” oszczędności walutowych zdeponowanych w bankach. Emina Ališić, Aziz Sadžak, i Sakib Šahdanović twierdzili, że nie mogli odzyskać swoich oszczędności walutowych złożonych przed rozwiązaniem Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii w dwóch bankach w Bośni i Hercegowinie: Ljubljanska Banka Oddział Sarajevo (bank słoweński) oraz w Investbanka Oddział Tuzla (bank serbski). Do lat 1989-90 […]

03.12.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Catan i inni przeciwko Republice Mołdowa i Rosji

Sprawa dotyczy zakazu posługiwania się alfabetem łacińskim w szkołach w Naddniestrzu. Ze skargami wystąpiło 170 obywateli mołdowskich mieszkających w separatystycznej Mołdowskiej Republice Naddniestrza (MRT). We wrześniu 1992 r. MRT przyjęła “ustawę o językach”, która przewidywała, że mołdawski (mołdowski/rumuński) – jeden z języków urzędowych MRT (inne to rosyjski i ukraiński) – musi być pisany cyrylicą a […]

26.11.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Smolorz przeciwko Polsce

Sprawa dotyczy skazania dziennikarza za krytykę architekta z czasów rządów komunistycznych. Michał Smolorz, dziennikarz z Katowic, prowadzący cotygodniową kolumnę w śląskim wydaniu regionalnym dziennika „Gazeta Wyborcza”, opublikował w maju 2004 r. artykuł zatytułowany „Architekt i mistrz samozadowolenia” na temat różnych budynków zaprojektowanych w Katowicach w epoce komunistycznej przez Juranda Jareckiego i innych architektów. Artykuł był […]

19.11.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Alkaya przeciwko Turcji

Sprawa dotyczy ujawnienia przez prasę prywatnego adresu celebrytki. Yasemin Alkaya jest dobrze znaną w Turcji aktorką filmową i teatralną. W 2002 r. ktoś włamał się do jej domu. Zawiadomiła o tym policję. Trzy dni później gazeta „Akşam” opublikowała artykuł na temat tego włamania wraz ze zdjęciem skarżącej. Gazeta podała również dokładny adres aktorki. W reakcji […]

12.11.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Đorđević przeciwko Chorwacji

Sprawa dotyczy braku ochrony osoby niepełnosprawnej przed napaściami grupy dzieci. Dalibor Đorđević, chory psychicznie i niepełnosprawny fizycznie mieszkał ze swoją matką Radmiłą  Đorđević w bloku na parterze. Oboje twierdzili, że w okresie od lipca 2008 r. do lutego 2011 r. byli ciągle nękani  przez uczniów pobliskiej szkoły podstawowej, a władze nie zapewniły im odpowiedniej ochrony. […]

05.11.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Veselov i inni przeciwko Rosji

Sprawa dotyczy udziału „agentów prowokatorów” w tajnych operacjach policji przeciwko handlarzom narkotyków. W stosunku do Viktora Veselova, Maksima Zolotukhina i Igora Druzhinina policja prowadziła tajne operacje w formie zakupu kontrolowanego narkotyków. Wyniki tych działań doprowadziły do ich skazania. Wszyscy odbywają obecnie kary więzienia. W skardze do Trybunału wszyscy skarżący zarzucili, że zostali skazani w rezultacie […]

29.10.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Godelli przeciwko Włochom

Sprawa dotyczy utrzymywania w tajemnicy informacji dotyczących pochodzenia dziecka. Anita Godelli z Triestu została porzucona przy urodzeniu przez jej matkę, która nie zgodziła się na ujawnienie swojej tożsamości. Dziewczynka najpierw przebywała w domu dziecka, a następnie została adoptowana przez rodzinę Godelli. O tym, że została adoptowana dowiedziała się w wieku 10 lat. Domagała się od […]

22.10.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Nada przeciwko Szwajcarii

Sprawa dotyczy uniemożliwienia wjazdu i przejazdu przez Szwajcarię i umieszczenie nazwiska podróżującego w specjalnym rejestrze w rezultacie implementacji rezolucji ONZ o zwalczaniu terroryzmu. Youssef Moustafa Nada, obywatel Włoch i Egiptu, mieszka w Campione d’Italia, włoskiej enklawie w szwajcarskim kantonie Ticino. W październiku 1999 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 1267 (1999) przewidującą sankcje przeciwko Talibom. […]

15.10.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie M. i inni przeciwko Włochom i Bułgarii

Sprawa dotyczy braku skutecznego śledztwa w sprawie zarzutu znęcania się nad dziewczyną pochodzenia romskiego przez osoby prywatne. Skarżącymi byli L.M., S.M., I.I. i K.L. – romska rodzina z Bułgarii: córka, rodzice i szwagierka. Twierdzili, że 12 maja 2003 r. przyjechali do Mediolanu w związku z obietnicą zatrudnienia przy pracach domowych w willi Roma pochodzącego z […]

08.10.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Frăsilă i Ciocîrlan przeciwko Rumunii

Sprawa dotyczy braku skutecznych działań władz pozwalających wykonać postanowienie sądu nakazujące umożliwienie dziennikarzom dostępu do stacji radiowej. Frăsilă kierował dwiema spółkami „Radio M Plus” i „Tele M”, które dzieliły ze sobą działalność nadawczą radiowo-telewizyjną. W sierpniu 2002 r. z powodu dwóch reportaży nadanych przez „Tele M” na temat wpływowego lokalnego polityka – na skutek presji […]

01.10.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Costa i Pavan przeciwko Włochom

Sprawa dotyczy zakazu uniemożliwiającego parze zdrowych nosicieli choroby genetycznej zbadanie pod względem genetycznym embrionów przeznaczonych do zapłodnienia in vitro. Córka Rosetty Costa i Waltera Pavana z Rzymu urodziła się w 2006 r. z chorobą pod nazwą zwłóknienie torbielowate. Rodzice dowiedzieli się wtedy, że chociaż sami są zdrowi, są nosicielami tej choroby. Kiedy pani Costa zaszła […]

24.09.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Fáber przeciwko Węgrom

Sprawa dotyczy ukarania grzywną za rozwinięcie w pobliżu miejsca demonstracji przeciwko rasizmowi i nienawiści historycznie kontrowersyjnej flagi z pasami Arpadów. W dniu 9 maja 2007 r. Węgierska Partia Socjalistyczna zorganizowała w miejscu eksterminacji Żydów w czasach istniejącego w latach 1944-45 reżimu Strzałokrzyżowców (węgierski odpowiednik partii narodowo – socjalistycznej) demonstrację przeciwko rasizmowi i nienawiści. Tego samego […]

17.09.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Tatár przeciwko Węgrom

Sprawa dotyczy zawieszenia brudnej bielizny wokół gmachu parlamentu w Budapeszcie w proteście przeciwko kryzysowi politycznemu w kraju. József Tatár oraz Károly Fáber 27 lutego 2007r., zawiesili wokół ogrodzenia parlamentu w Budapeszcie brudną bieliznę mającą symbolizować “narodowe brudy oczekujące na wypranie”. Akcję wieszania jej nazwali „pokazem”. Przybyło tam kilku dziennikarzy, którzy dowiedzieli się o wydarzeniu za […]

10.09.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Communist Party of Russia przeciwko Rosji

Sprawa dotyczy zarzutu nierównego dostępu partii i polityków opozycyjnych w trakcie kampanii wyborczej do pięciu głównych stacji telewizyjnych. Dwie partie polityczne “Komunistyczna Partia Rosji” i partia demokratyczna “Jabłoko” oraz sześciu obywateli rosyjskich wzięło udział w grudniu 2003r., w wyborach parlamentarnych. Indywidualni skarżący uczestniczyli w nich również jako wyborcy. Wszyscy byli w opozycji do rządu. Siły […]

03.09.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Mouvement Raëlien Suisse przeciwko Szwajcarii

Sprawa dotyczy zakazu prowadzenia kampanii plakatowej. Stowarzyszenie pod nazwą „Mouvement Raëlien Suisse” zostało utworzone w 1977r. i zarejestrowane w Rennaz (kanton Vaud). Jest krajową sekcją Ruchu Raëliańskiego – organizacji z siedzibą w Genewie powstałej w 1976 r., której deklarowanym celem jest nawiązywanie kontaktów i rozwijanie dobrych stosunków z kosmitami. W 2001 r. Stowarzyszenie zwróciło się […]

27.08.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Kurić i inni przeciwko Słowenii

Sprawa dotyczy niewykonania przez władze słoweńskie wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących osób „usuniętych” z rejestru stałych mieszkańców. Jedenastu skarżących – bezpaństwowców albo obywateli Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii – należących do grupy osób znanych jako “usuniętych”, którzy wcześniej w większości byli obywatelami Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii zamieszkującymi na stałe w Słowenii, w okresie ogłoszenia przez […]

20.08.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Koky przeciwko Słowacji

Sprawa dotyczy braku właściwego śledztwa w sprawie ataku na osiedle romskie. Skarżącymi była grupa dziesięciu obywateli słowackich pochodzenia romskiego. Wieczorem 28 lutego 2002r. doszło do sprzeczki w barze we wsi Gánovce-Filice, w którym kelnerka odmówiła podania drinka Romowi. Niedługo potem grupa kilku mężczyzn – niektórzy uzbrojeni w kije bejsbolowe i z maskami na twarzy – […]

13.08.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Centro Europa 7 S.R.L. i Di Stefano przeciwko Włochom

Sprawa dotyczy braku możliwości nadawania przez spółkę telewizyjną mimo posiadanej licencji z powodu odmowy przyznania jej wymaganych w tym celu częstotliwości. Ze skargą w tej sprawie wystąpiła włoska spółka nadawcza Centro Europa 7 S.R.L. z siedzibą w Rzymie oraz jej przedstawiciel ustawowy Francescantonio Di Stefano. W 1999r. władze włoskie przyznały spółce licencję na telewizję o […]

06.08.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Colon przeciwko Holandii

Sprawa dotyczy wyznaczenia w Amsterdamie stref  ryzyka dla bezpieczeństwa, w których policja może dokonywać prewencyjnych przeszukań w poszukiwaniu broni. W listopadzie 2002 r., w reakcji na wzrost przestępczości burmistrz Amsterdamu wydał zarządzenie, w świetle którego na okres sześciu miesięcy większość centrum starego miasta stała się strefą ryzyka dla bezpieczeństwa. Na tej podstawie prokurator mógł polecić, […]

30.07.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Scoppola przeciwko Włochom

Sprawa dotyczy uniemożliwienia więźniowi głosowania w wyborach. Franco Scoppola z Parmy w 1999r. zabił swoją żonę i zranił jednego z synów. W 2002r. został skazany  na karę dożywotniego więzienia w szczególności za morderstwo, usiłowanie morderstwa i znęcanie się nad rodziną. Zgodnie z włoskim kodeksem karnym kara ta oznaczała również dożywotni zakaz sprawowania urzędów publicznych i […]

23.07.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Martínez przeciwko Hiszpanii

José Antonio Fernández Martínez był księdzem od 1961r. W 1984r. wystąpił do Watykanu o zwolnienie go z celibatu. Rok później wziął ślub cywilny, ma ze swoją żoną pięcioro dzieci. Od października 1991r. uczył religii i moralności katolickiej w państwowej szkole średniej. Jego umowa o pracę była co roku przedłużana przez biskupa diecezji Cartageny. W listopadzie […]

16.07.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Sessa przeciwko Włochom

Sprawa dotyczy odmowy odroczenia rozprawy wyznaczonej w dniu żydowskiego święta religijnego. Francesco Sessa, wyznania mojżeszowego, adwokat, jako pełnomocnik jednego z pokrzywdzonych stawił się przed sędzią śledczym na rozprawie w celu przesłuchania świadków. Sędzia jednak nie przybył, a jego zastępca zaproponował do wyboru dwa nowe terminy rozprawy – 13 i 18 października  2005 r. – zgodnie […]

09.07.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Güneş przeciwko Turcji

Orzeczenie dotyczy  sposobu obliczania terminu 6 miesięcy do złożenia skargi w sytuacji, gdy jego data końcowa przypada na dzień wolny od pracy. Podczas odbywania służby wojskowej Sabri Güneş doznał obrażeń, na skutek których stał się inwalidą. Przyznano mu w związku z tym odszkodowanie.  Wystąpił następnie o dodatkowe odszkodowanie ze względu na stały charakter inwalidztwa.  Władze […]

02.07.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Kinský przeciwko Czechom

Obywatel Austrii František Oldřich Kinský wniósł w Czechach ponad sto spraw cywilnych przeciwko państwu domagając się – zwykle bez powodzenia – zwrotu mienia, którego rzekomo był właścicielem, skonfiskowanego przez Czechosłowację po II wojnie światowej. Według niego wartość tego mienia wynosiła ponad 2 miliardy euro. W postępowaniu będącym przedmiotem skargi sąd rejonowy w październiku 2003r. oddalił […]

25.06.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Konstantin Markin przeciwko Rosji

Sprawa dotyczy dyskryminacji żołnierza zawodowego z powodu odmowy przyznania mu urlopu wychowawczego. Konstantin Markin – żołnierz zawodowy – rozwiódł się z żoną. W wrześniu 2005r. urodziło się jego trzecie dziecko.  Kilka dni później umówił się z byłą już żoną, że troje ich  dzieci pozostanie z nim, a ona będzie płacić alimenty. Zwrócił się potem do […]

18.06.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Gas i Dubois przeciwko Francji

Sprawa dotyczy odmowy przez sądy zgody na zwykłą adopcję przez kobietę dziecka jej życiowej partnerki. Valérie Gas i Nathalie Dubois żyły ze sobą razem jako para od 1989 r. We wrześniu 2000 r. Nathalie Dubois urodziła we Francji córkę A., poczętą w Belgii w drodze medycznie wspomaganego zapłodnienia spermą anonimowego dawcy. Zgodnie z prawem belgijskim […]

11.06.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Yordanova i inni przeciwko Bułgarii

Sprawa dotyczy zagrożenia eksmisją Romów z osiedla w stolicy Bułgarii. Skarżącymi była grupa 23 obywateli bułgarskich mieszkających w osiedlu Batalova Vodenitsa pod Sofią. Żyje w nim również około 250 innych Romów. Przybyli tam i osiedlili się w latach 60. i 70. XX w. , często wraz całymi dużymi rodzinami. Ostatni z nich zamieszkali tam w […]

04.06.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Kotov przeciwko Rosji

Sprawa dotyczy niemożności odzyskania wierzytelności od syndyka banku postawionego przez sąd w stan upadłości. Vladimir Mikhaylovich Kotov z Krasnodaru w kwietniu 1994r. złożył w depozycie oszczędnościowym w banku handlowym pewną kwotę pieniędzy. W sierpniu tego samego roku chciał ją wycofać, bo bank obniżył oprocentowanie. Bank poinformował go jednak, że ze względu na brak środków nie […]

28.05.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie van der Heijden przeciwko Holandii

Sprawa dotyczy odmowy zwolnienia skarżącej z obowiązku składania zeznań w sprawie przeciwko jej partnerowi życiowemu oskarżonemu o zabójstwo. Gina Gerdina van der Heijden w maju 2004 r. została wezwana w charakterze świadka w postępowaniu karnym przeciwko jej wieloletniemu partnerowi – A. – oskarżonemu o zastrzelenie mężczyzny w kawiarni w Hertogenbosch. Stawiła się przed sędzią śledczym, […]

21.05.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Panaitescu przeciwko Rumunii

Sprawa dotyczy odmowy władz rumuńskich zapewnienia skarżącemu bezpłatnych leków antyrakowych. W czerwcu 2002r, sądy rumuńskie orzekły, że Ştefan Panaitescu był uprawniony na podstawie specjalnej ustawy do pierwszeństwa w otrzymywaniu bezpłatnych leków i pomocy medycznej. W kwietniu 2005r. stwierdzono u niego nowotwór, a miesiąc później usunięto guza na nerce. Z braku niezbędnego leczenia antyrakowego zwrócił się […]

14.05.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Gillberg przeciwko Szwecji

Skargę do Trybunału wniósł szwedzki profesor, który został skazany za odmowę udostępnienia materiałów z badań.

07.05.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Thomas Boulois przeciwko Luksemburgowi

Thomas Boulois w 2001r. został skazany na 15 lat więzienia za napaść, gwałt i bezprawne pozbawienia wolności oraz tortury. Podczas pobytu w więzieniu występował o warunkowe zwolnienie, przeniesienie do więzienia półwolnościowego w Givenich i przepustki. W październiku 2003r. Boulois złożył pierwszy wniosek do prokuratora generalnego o jednodniową przepustkę, aby móc wyrobić sobie rozmaite dokumenty administracyjne […]

30.04.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Creangă przeciwko Rumunii

Sorin Creangă był policjantem. W lipcu 2003r. jego przełożeni poinformowali go, że musi udać się na przesłuchanie do siedziby Krajowej Służby Antykorupcyjnej (NAP). Creangă i jego dwudziestu pięciu kolegów zostało przesłuchanych przez prokuratora wojskowego na temat kradzieży ropy naftowej z rurociągu na obrzeżach Bukaresztu. Około północy Creangă dowiedział się, że jest zatrzymany na trzy dni […]

23.04.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Sitaropoulos i Giakoumopoulos przeciwko Grecji

Nikolaos Sitaropoulos i Christos Giakoumopoulos są greckimi obywatelami, którzy mieszkają w Strasburgu i są urzędnikami Rady Europy. W liście do ambasadora Grecji we Francji 10 września 2007r. wyrazili wolę skorzystania na terenie Francji ze swoich praw wyborczych w greckich wyborach parlamentarnych. Ambasador odpowiedział im, iż wniosek nie może być uwzględniony “ze względów obiektywnych”, bo nie […]

16.04.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Austin i inni przeciwko Wielkiej Brytanii

Policja otrzymała wiadomość, że 1 maja 2001r. w Londynie działacze grup ekologicznych, anarchistycznych i lewicowych  mają zamiar zorganizować różne protesty. Organizatorzy nie skontaktowali się z policją ani nie próbowali uzyskać zgody na demonstracje. Do drugiej popołudniu tego dnia w rejonie Oxford Circus zgromadziło się ponad 1,5 tys. osób i tłum systematycznie rósł. Z obawy, iż […]

09.04.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Hirsi Jamaa i inni przeciwko Włochom

Skarżącymi było 11 Somalijczyków i 13 Erytrejczyków. Stanowili oni część grupy około 200 osób, które opuściły Libię w 2009r. na pokładzie trzech łodzi kierując się do Włoch. 6 maja 2009r., kiedy łodzie te były 35 mil na południe od wyspy Lampedusa (Agrigento), w strefie, za którą odpowiedzialna jest Malta, zostały przechwycone przez jednostki włoskich Służb […]

02.04.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Harkins i Edwards przeciwko Wielkiej Brytanii

Phillip Harkins i Joshua Daniel Edwards zostali oskarżeni w USA odpowiednio w latach 2000 i 2006  m.in. za morderstwa. Obaj zostali zatrzymani w Wielkiej Brytanii: jeden z w 2003r., a drugi w 2007r. Rząd USA zwrócił się o ich ekstradycję i udzielił zapewnień, że w ich sprawach sądy nie wymierzą kary śmierci, a grożąca im […]

26.03.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Axel Springer przeciwko Niemcom

Spółka Axel Springer AG, zarejestrowana w Niemczech, jest wydawcą wielkonakładowego dziennika “Bild”. We wrześniu 2004r. gazeta ta opublikowała na pierwszej stronie artykuł na temat X. – dobrze znanego aktora telewizyjnego zatrzymanego za posiadanie kokainy. Artykuł był opatrzony jego trzema zdjęciami oraz uzupełniony bardziej szczegółowym tekstem na jego temat wewnątrz gazety. Wspomniano w nim, że X., […]

19.03.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Ananyev i inni przeciwko Rosji

Sergey Ananyev, Gennadiy Bashirov i Gulnara Bashirova byli przetrzymywani na czas procesu w różnych okresach w latach 2005 – 2008 w rozmaitych aresztach śledczych w Rosji. W 2007r. Ananyev przebywał przez ok. 2 miesiące w celi o powierzchni 15 m. kw. z 13 miejscami do spania, które dzielił z 20 innymi aresztowanymi. Bashirov i Bashirova […]

12.03.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Othman przeciwko Wielkiej Brytanii.

Jordańczyk Omar Othman (Abu Qatada) przebywający w więzieniu Long Lartin w Anglii jest podejrzany o związki z al – Kaidą. Przybył we wrześniu 1993 r. do Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymał azyl w szczególności dlatego, że w latach 1988 i 1990 był w Jordanii aresztowany i torturowany. W 1994 r. uzyskał status uchodźcy i zgodę na […]

05.03.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Sindicatul “Păstorul cel Bun” przeciwko Rumunii

Duchowni i pracownicy świeccy utworzyli w kwietniu 2008 r. związek zawodowy “Păstorul cel Bun”. Celem związku, zgodnie ze statutem, była obrona interesów zawodowych, ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych jego członków, duchownych i świeckich, w ich kontaktach z hierarchią cerkiewną i Ministerstwem ds. Spraw Kultury i Religii. Związek wystąpił do sądu rejonowego o przyznanie mu osobowości prawnej […]

27.02.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Stanev przeciwko Bułgarii

Sprawa dotyczy przetrzymywania przez lata w poniżających warunkach w domu opieki dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi. Rusi Kosev Stanev w latach 2000-2001 został częściowo ubezwłasnowolniony. W 2002 r. został oddany pod częściową opiekę pracownika socjalnego. Opiekunka, o niczym go nie informując, umieściła go domu opieki społecznej. Warunki panujące w domu opieki społecznej były złe. Komitet […]

20.02.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Szerdahelyi przeciwko Węgrom

Szabolcs Szerdahelyi planował zorganizować w 2006r. demonstracje na placu Kossutha w Budapeszcie, przed gmachem Parlamentu. Departament Policji odmówił rozpatrzenia wniosku o zgodę stwierdzając, że teren ten został uznany za „operacyjną strefę bezpieczeństwa”, a więc był wyłączony spod jego jurysdykcji w sprawach związanych z demonstracjami. Skarżący odwoływał się od decyzji do sądów krajowych, lecz postępowanie w […]

13.02.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Sargsyan przeciwko Azerbejdżanowi

Sprawa dotyczy zmuszenia w 1992 r. skarżącego Minasa Sargsyana do opuszczenia domu podczas konfliktu armeńsko – azerbejdżańskiego o Górski Karabach („NKAO”), który w momencie rozpadu ZSRR w grudniu 1991r. był autonomiczną prowincją w granicach Socjalistycznej Radzieckiej Republiki Azerbejdżanu. W skardze do Trybunału skarżący zarzucił, że władze Azerbejdżanu odmówiły mu dostępu do jego mienia i domu […]

06.02.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie di Sarno i inni przeciwko Włochom

Sprawa dotyczy przedłużającego się kryzysu “śmieciowego” w regionie Kampania w Włoszech. Ze skargą do ETPCz wystąpiło 18 Włochów, z których 13 mieszkało, a 5 pracowało w gminie Somma Vesuviana w Kampanii. W skardze do Trybunału znalazł się w szczególności zarzut, że przez niepodejmowanie koniecznych działań dla zapewnienia właściwego funkcjonowania publicznych służb oczyszczania oraz przez prowadzenie […]

30.01.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Emre przeciwko Szwajcarii

Emre, Turek mieszkający aktualnie w Stuttgarcie, przybył do Szwajcarii ze swoimi rodzicami w 1986r. Później był wielokrotnie skazany za przestępstwa popełnione w latach 1994 – 2000 (m.in. poważne uszkodzenia ciała, kradzież, napad rabunkowy, paserstwo). W rezultacie Urząd ds. Cudzoziemców Kantonu Neuchâtel w 2003 r. nakazał jego deportację i zakazał powrotu do tego kraju na zawsze. […]

23.01.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Al-Khawaja i Tahery przeciwko Wielkiej Brytanii

Imad Al-Khawaja, lekarz konsultant, został oskarżony o napaść seksualną na dwie pacjentki rzekomo po poddaniu ich hipnozie. Jedna z pokrzywdzonych – S.T. – jeszcze przed procesem popełniła samobójstwo (uznane za nie mające związku z napaścią). Przed śmiercią złożyła zeznania na policji. Podczas procesu sędzia uznał, że należy je odczytać ławie przysięgłych. Uważał, że ich treść […]

16.01.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Finogenov i inni przeciwko Rosji

Ze skargą do Trybunału wystąpiło 64 byłych zakładników i krewnych osób wziętych jako zakładnicy 23 października 2002r. w teatrze w Moskwie znanym pod nazwą „Nord-Ost” albo “Dubrowka” przez grupę ponad 40 terrorystów należących do ruchu czeczeńskich separatystów. Przez następne trzy dni ponad 900 osób było trzymanych na muszce w tym teatrze. W teatrze zainstalowano również […]

09.01.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Auad przeciwko Bułgarii

Ahmed Jamal Auad, palestyński bezpaństwowiec urodzony w obozie uchodźców w  Ain al-Hilweh w pobliżu Saidy w Libanie przybył do Bułgarii w maju 2009r. i zaraz potem wystąpił o azyl. Został oskarżony o terroryzm (w szczególności o udział w ponad dziesięciu zabójstwach), a w listopadzie 2009r. wydano wobec niego nakaz deportacji do Libanu ze względu na […]

02.01.2012
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Akçam przeciwko Turcji

Altuğ Taner Akçam, profesor historii z Ankary, intensywnie bada wydarzenia 1915r. dotyczących ludności ormiańskiej w Imperium Ottomanów i pisze na ten temat. Turcja, jedno z państw powstałych na gruzach tego imperium, odrzuca określanie tamtych wydarzeń jako “ludobójstwa”. Stanowi to w ocenie niektórych (zwłaszcza ekstremistycznych grup ultranacjonalistycznych) oczernianie “tureckości” (Türklük), a więc przestępstwo zagrożone na podstawie […]

26.12.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Graziani-Weiss przeciwko Austrii

Adwokat Wolfgang Graziani-Weiss z Linzu został w lipcu 2005 r. poinformowany, że sądy austriackie planują ustanowić go kuratorem K. – osoby psychicznie chorej.  Według sądów ani stowarzyszenie kuratorów ani żaden znany krewny nie mógł podjąć się kurateli K. Graziani-Weiss twierdził, że odmówił, bo zakłóciłoby to jego życie rodzinne a także dlatego, że ze względu na […]

19.12.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Valkov i inni przeciwko Bułgarii

Skarżący przeszli na emeryturę w różnych okresach w latach 1979 –  2002. Ośmiu z nich przed emeryturą było pilotami wojskowymi albo saperami w policji granicznej. Jeden  nich wykonywał ciężkie prace fizyczne. Zgodnie z obowiązującym prawem kwota miesięcznej emerytury nie mogła przekroczyć określonego ustawowego maksimum. Do końca 1999 r. kwestie te były uregulowane ustawą z 1957 […]

12.12.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie V.C. przeciwko Słowacji

Młoda kobieta – Romka – V.C. 23 sierpnia 2000r. została wysterylizowana w publicznym szpitalu  w Prešovie we wschodniej Słowacji, w którym przebywała w związku z urodzeniem w drodze cesarskiego cięcia drugiego dziecka. Twierdziła, że w końcowych stadiach porodu pytano ją, czy chciałaby mieć więcej dzieci i powiedziano, że gdyby miała kolejne to zmarłaby ona albo […]

05.12.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie S.H. i inni przeciwko Austrii

Skarżący małżonkowie, obywatele Austrii, cierpiący na bezpłodność, chcieli posłużyć się technikami sztucznego zapłodnienia, na które prawo austriackie jednak nie zezwala. W maju 1998r.  S.H i H.E.-G. wnieśli skargę do Trybunału Konstytucyjnego z żądaniem oceny wchodzących w grę przepisów ustawy o sztucznej prokreacji. W październiku 1999r.Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, w którym stwierdził, iż ingerencja w prawo […]

28.11.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Soros przeciwko Francji

George Soros, obywatel USA, w 1988 r.,po utworzeniu wielkiego funduszu hedgingowego, Q.F., zwołał w Nowym Jorku 12 września spotkanie z wieloma inwestorami. W jego rezultacie  szwajcarski bankier zwrócił się do niego, aby spotkał się z P., który miał zamiar, wraz z innymi inwestorami, zakupić akcje w S., dużym banku francuskim, aby dokonać jego przejęcia. 19 […]

23.11.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Agrokompleks przeciwko Ukrainie

Prywatna spółka ukraińska “Agrokompleks” JSC, prowadziła interesy z firmami rosyjskimi i była zaangażowana w handlowe operacje barterowe takie, jak wymiana ukraińskiej surowej żywności na rosyjską ropę oraz sprzedaż gotowych produktów naftowych. Na początku lat 90. spółka „Agrokompleks” dostarczyła 375 tys. ton ropy naftowej do największej w owym czasie (z większościowym udziałem państwa) rafinerii na Ukrainie […]

21.11.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Şahin przeciwko Turcji

Syn Nejdeta i Perihany Şahinów był pilotem wojskowym, który w maju 2001r. zginął w katastrofie lotniczej. Po śmierci syna wystąpili oni – bez powodzenia – do Tureckiego Urzędu ds. Rent i Emerytur o przyznanie im renty specjalnej przysługującej na podstawie ustawy o zwalczaniu terroryzmu. Odwołali się następnie do Sądu Administracyjnego w Ankarze, który w kwietniu […]

07.11.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Ashendon i Jones przeciwko Wielkiej Brytanii

Joe Anthony Ashendon i Marilyn Jones byli sądzeni w niezwiązanych ze sobą sprawach karnych i oboje zostali uniewinnieni w 2007r. – Ashendon od zarzutu gwałtu i napaści seksualnej, a pani Jones – utrudniania  postępowania karnego i zmowy w celu dokonania kradzieży ze spółki, w której pracowała jako księgowa. Sądy odmówiły zwolnienia ich z obowiązku zwrotu […]

31.10.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Dojan i inni przeciwko Niemcom

Willi i Anna Dojan, Theodor  Lydia Fröhlich, Artur i Anna Wiens, Eduard i Rita Wiens oraz  Heinrich i Irene Wiens są członkami Chrześcijańskiego Ewangelicznego Kościoła Baptystów.  Każde z tych małżeństw ma kilkoro dzieci, które uczęszczały do publicznej szkoły podstawowej w Salzkotten w Północnej Nadrenii – Westfalii w Niemczech. W czerwcu 2005r. państwo Dojanowie i Fröhlichowie […]

17.10.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Khelili przeciwko Szwajcarii

Podczas kontroli policyjnej w Genewie w 1993 r. u obywatelki francuskiej Sabriny Khelili,  znaleziono wizytówki z następującym tekstem: “Miła, piękna kobieta, pod trzydziestkę, chciałaby poznać mężczyznę, aby się z nim od czasu do czasu umówić albo pójść na drinka. Tel. nr…” Pani Khelili zarzuciła, że policja genewska wprowadziła jej nazwisko do swojej bazy danych o […]

14.10.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Palomo Sánchez przeciwko Hiszpanii

Juan Manuel Palomo Sánchez i trzej inni mieszkańcy Barcelony  pracowali jako doręczyciele w spółce P. W 2001r. założyli związek zawodowy i weszli w skład jego zarządu. Związek wydawał gazetkę, w której w marcu 2002r., znalazły się materiały o wyroku sądu pracy w Barcelonie w jednej z ich spraw.  Na okładce gazetki była wydrukowana karykatura pokazująca […]

10.10.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Ullens de Schooten i Ivan Rezabek przeciwko Belgii

Fernand Ullens de Schooten i Ivan Rezabek byli dyrektorami licencjonowanego laboratorium pod nazwą “Biorim”, które przeprowadzało testy kliniczne, których koszt podlega zwrotowi w ramach systemu ubezpieczeń na wypadek choroby i inwalidztwa. W pierwszej sprawie wniesionej przez Ullensa de Schootena i Rezabeka chodzilo o to, że ich laboratorium zostało przeszukane 21 listopada 1989r. w rezultacie skargi […]

03.10.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Sufi i Elmi przeciwko Wielkiej Brytanii

Somalijczycy Abdisamad Adow Sufi i Abdiaziz Ibrahim Elmi przebywają obecnie w ośrodkach deportacyjnych na terenie Wielkiej Brytanii. Sufi przybył tam w 2003r. i wystąpił o azyl twierdząc, że jest z klanu należącego do prześladowanej mniejszości. Zabito jego ojca i siostrę a on sam był poważnie ranny. Wniosek o azyl oddalono, bo uznano opis represji za […]

26.09.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Chodorkowski przeciwko Rosji

Michaił Chodorkowski został aresztowany w 2003 r. Postawiono mu zarzuty popełnienia licznych przestępstw gospodarczych. W toku procesu Chodorkowski był przetrzymywany w dwóch różnych aresztach w Moskwie i skarżył się na panujące w nich warunki. W szczególności uważał, że cele były przepełnione, czasami było w nich zbyt zimno, czasami za gorąco. Nie miał nigdy dostępu do […]

19.09.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Uj przeciwko Węgrom

Dziennikarz Péter Uj został skazany w listopadzie 2009 r. za zniesławienie z powodu ostrej krytyki w codziennej gazecie dobrze znanej odmiany wina węgierskiego produkowanego przez państwową spółkę. W swoim artykule napisał w szczególności: „setki tysięcy Węgrów piją z dumą to gówno”. Sądy uznały, że chociaż dziennikarz był uprawniony do wyrażenia opinii na temat wina, określenie […]

12.09.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Lautsi przeciwko Włochom

W skardze do Trybunału pani Lautsi zarzuciła w imieniu własnym i swoich dzieci, że obecności krucyfiksu w szkole nie można było pogodzić z prawem żądania, aby edukacja i nauczanie odbywało się zgodnie z ich przekonaniami religijnymi i filozoficznymi (prawo do nauki – art.2 Protokołu nr 1). Obecność krucyfiksu naruszała, jej zdaniem, również wolność przekonań i […]

05.09.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Georgel i Georgeta Stoicescu przeciwko Rumunii

Georgeta Stoicescu została zaatakowana przed swoim domem w dzielnicy Pajura w Bukareszcie przez sforę około siedmiu bezpańskich psów. W owym czasie liczba bezpańskich psów w miastach rumuńskich stała się tak wielka, że zaczęła stanowić problem zdrowia publicznego i bezpieczeństwa. Media międzynarodowe pisały o tym już od połowy lat 90. W 2000r. żyło w Bukareszcie ok. […]

29.08.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Heinisch przeciwko Niemcom

Brigitte Heinisch była od stycznia 2002 r. zatrudniona jako pielęgniarka geriatryczna w domu opieki dla pacjentów wymagających specjalnej opieki prowadzonym przez Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH – spółkę z większościowym udziałem landu Berlin. W grudniu 2004 r. pani Heinisch złożyła zawiadomienie karne zarzucając spółce kwalifikowane oszustwo. Stwierdziła, że spółka świadomie nie zapewniała wysokiej jakości opieki […]

22.08.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Bayatyan przeciwko Armenii

Vahan Bayatyan został uznany za zdolnego do służby wojskowej i miał się stawić do jej odbycia wiosną 2001r. W pismach wysyłanych do różnych urzędów twierdził, że odmawia jej ze względów sumienia, ale jest gotów odbyć alternatywną służbę cywilną. Komisja Parlamentarna ds. Państwowych i Prawnych poinformowała go następnie, że nie ma w Armenii przepisów zezwalających na […]

15.08.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Stummer przeciwko Austrii

Ernst Stummer z Wiednia spędził długie lata w więzieniu. Jego wniosek o wcześniejszą emeryturę został oddalony przez Urząd Pracowniczych Ubezpieczeń Emerytalnych w marcu 1999 r. z tego powodu, że nie zebrał minimum 240 miesięcy objętych ubezpieczeniem wymaganych do uzyskania emerytury. Wniósł następnie pozew przeciwko urzędowi twierdząc, że pracował jako więzień przez 28 lat i przepracowany […]

08.08.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Al-Jedda przeciwko Wielkiej Brytanii

Irakijczyk Hilal Abdul-Razzaq Ali Al-Jedda przyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymał azyl, a następnie obywatelstwo. We wrześniu 2004r. pojechał z Londynu do Iraku. W październiku został tam zatrzymany przez żołnierzy amerykańskich, którym towarzyszyła iracka gwardia narodowa i żołnierze brytyjscy. Podejrzewano go o udział w grupie terrorystycznej przemycającej broń i o ataki bombowe w Iraku. Został […]

01.08.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Al-Skeini i inni przeciwko Wielkiej Brytanii

Sześciu Irakijczyków, bliskich krewnych skarżących, zostało zabitych w Basrze pozostającej w okresie od 1 maja 2003 r. do 28 czerwca 2004 r. pod okupacją Wielkiej Brytanii. Trzy ofiary zostały zastrzelone albo śmiertelnie postrzelone przez żołnierzy brytyjskich. W marcu 2004r. sekretarz obrony postanowił, iż nie będzie niezależnego dochodzenia, przyznania odpowiedzialności za opisane przypadki śmierci ani wypłaty […]

25.07.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Krušković przeciwko Chorwacji

W lutym 2003 r. Branko Krušković, cierpiący na zaburzenia osobowości w rezultacie długotrwałego nadużywania narkotyków, został ubezwłasnowolniony na podstawie opinii psychiatry. W sierpniu 2007 skarżący złożył oświadczenie w biurze Rejestracji Urodzeń w Rijece, że jest ojcem urodzonej w czerwcu tego roku dziewczynki – K. Uczynił to za zgodą matki dziecka. W rezultacie został wpisany do […]

18.07.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Movsayevy przeciwko Rosji

Europejski Trybunał Praw Człowieka 14 czerwca w sprawie Movsayevy przeciwko Rosji (skarga nr 20303/07) uznał jednogłośnie, że Rosja naruszyła art.2 Konwencji (prawo do życia) w jego części proceduralnej z powodu braku skutecznego śledztwa w sprawie porwania i morderstwa w Czeczenii Salambeka Movsayeva, męża i brata skarżących. Zdaniem Trybunału, w tym przypadku, w odróżnieniu od wielu […]

11.07.2011
pobierz
 

Orzeczenie w sprawie Osman przeciwko Danii

W dniu 14 czerwca Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Osman przeciwko Danii (skarga nr 38058/09) uznał jednogłośnie, że Dania naruszyła art. 8 Konwencji odmawiając przywrócenia ważności zezwolenia na pobyt w tym kraju młodej Somalijce, która wcześniej spędziła dzieciństwo z rodziną w Danii, a następnie została wysłana przez rodziców do Kenii, gdzie przez ponad dwa […]

04.07.2011
pobierz

Marek A. Nowicki

Co tydzień, w tej sekcji publikujemy omówienia orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przygotowane przez Marka Antoniego Nowickiego.
Marek Antoni  Nowicki – adwokat, były sędzia w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu. Jest autorem licznych książek i artykułów o prawach człowieka publikowanych w Polsce i zagranicą, w tym m.in. komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka pt.: "Wokół Konwencji Europejskiej". Od 24 lat promuje w Polsce w drodze rozmaitych publikacji orzecznictwo strasburskie.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi