AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Sąd Apelacyjny oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa w sprawie Mariusza Zielkego. Opinia przyjaciela sądu HFPC

♦ Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił postanowienie sądu pierwszej instancji i oddalił wniosek o zabezpieczenie w postaci zakazu publikacji o Krzysztofie Sadowskim przez Mariusza Zielkego.

♦ Zakaz rozpowszechniania przez rok informacji dotyczących zarzucanych czynów pedofilskich został nałożony na dziennikarza we wrześniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

♦ HFPC złożyła przed Sądem Apelacyjnym opinię przyjaciela sądu w tej sprawie. Orzeczenie jest prawomocne.

Wniosek o zabezpieczenie po serii publikacji

W sierpniu 2019 r. Mariusz Zielke opublikował cykl artykułów, w których zarzucał, że znany muzyk, Krzysztof Sadowski, miał dopuszczać się czynów pedofilskich. K. Sadowski zaprzeczył stawianym zarzutom oraz złożył do sądu wniosek o zabezpieczenie roszczenia o ochronę dóbr osobistych, żądając m.in. usunięcia dotychczasowych tekstów dziennikarza, jak również zakazania mu dalszego publikowania na ten temat. Sąd Okręgowy w Warszawie we wrześniu udzielił zabezpieczenia, zakazując red. Zielkemu rozpowszechniania informacji na temat czynów pedofilskich, których miał się dopuścić muzyk, przez jeden rok (czyli maksymalny jednorazowy okres dopuszczalny przez prawo). Sąd jednocześnie oddalił wniosek w pozostałym zakresie. Na skutek zażalenia wniesionego przez dziennikarza, sprawę rozpoznał Sąd Apelacyjny w Warszawie, który 5 grudnia zmienił zaskarżone postanowienie i oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia także w postaci zakazu dalszego rozpowszechniania informacji.

Opinia przyjaciela sądu HFPC

W listopadzie HFPC złożyła przed Sądem Apelacyjnym opinię przyjaciela sądu. Odwołując się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Fundacja przypomniała, że zakaz dalszego rozpowszechniania informacji  jest  formą prewencyjnego ograniczenia, stanowiącego szczególnie groźny typ ingerencji w swobodę wypowiedzi, który stosować trzeba z daleko posuniętą ostrożnością i  jedynie w wyjątkowych przypadkach. Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że jest on w szczególności dopuszczalny tylko wtedy, gdy jest odpowiednio wąsko sformułowany i nie pozbawia możliwości zabierania głosu w sprawie, która rodzi uzasadnione publiczne zainteresowanie.

Zabezpieczenie powództwa w postaci zakazu publikacji – powracający problem

HFPC od lat zwraca uwagę na zagrożenia dla wolności słowa, jakie niesie za sobą nadmiernie szerokie stosowanie instytucji zabezpieczenia powództwa w sprawach o ochronę dóbr osobistych. W 2014 r. Fundacja wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dr. Wojciecha Krysztofiaka (skarga czeka na rozpoznanie), a w zeszłym roku HFPC zabrała głos w sprawie wniosków o zabezpieczenie powództwa wokół afery korupcyjnej w KNF.

Opinia przyjaciela sądu w sprawie Mariusza Zielkego została przygotowana w ramach programu pomocy prawnej dla dziennikarzy i blogerów finansowanego przez Media Legal Defense Initiative.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi