AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Wiem, że… | Mandaty

Elementarz naszych praw i obowiązków w kontakcie z Policją

Wiem, że funkcjonariusz Policji może wystawić mi mandat za naruszenie m.in. przepisów Kodeksu wykroczeń.

Wiem, że funkcjonariusz Policji może wystawić mandat do wysokości 500 zł.

Wiem, że karę grzywny w drodze mandatu funkcjonariusz Policji może nałożyć m.in. jeżeli złapano mnie na gorącym uczynku, gdy popełniałem wykroczenie lub bezpośrednio po jego popełnianiu.

Wiem, że funkcjonariusz Policji nakładając na mnie mandat powinien:

  • wskazać jego wysokość;
  • określić jakie moje zachowanie stanowiło wykroczenie;
  • określić czas i miejsce popełnienia wykroczenia;
  • wskazać mi kwalifikację prawną wykroczenia;
  • poinformować o prawie do odmowy przyjęcia mandatu oraz o skutkach mojej decyzji.

Wiem, że mogę nie przyjąć mandatu.

Wiem, że w przypadku nieprzyjęcia mandatu, funkcjonariusz Policji wystąpi do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku takim funkcjonariusz Policji musi wskazać, że odmówiłem przyjęcia mandatu oraz w miarę możliwości wskazać na przyczyny mojej odmowy.

Wiem, że w przypadku skierowania do sądu wniosku o ukaranie odbędzie się rozprawa przed sądem rejonowym.

Wiem, że o terminie pierwszej rozprawy poinformuje mnie sąd. Razem z zawiadomieniem sąd powinien doręczyć mi odpis wniosku o ukaranie.

Wiem, że w trakcie całego postępowania mogę posiadać obrońcę, którym może być adwokat lub radca prawny.

Wiem, że jeśli nie stać mnie na obrońcę, mogę wystąpić do sądu z wnioskiem o przydzieleniem obrońcy z urzędu.

Wiem, że sąd wydając wyrok może uniewinnić mnie od popełnienia zarzucanego wykroczenia albo – jeżeli przewiduje to dany przepis – wymierzyć karę nagany, karę grzywny do 5000 zł, karę ograniczenia wolności albo karę aresztu.

Wiem, że jeżeli za dane wykroczenie groziła mi kara grzywny nałożona mandatem, to sąd może orzec karę surowszą albo łagodniejszą.

Wiem, że jeżeli nie zgadzam się z wyrokiem sądu, mam prawo złożyć apelację. Aby otrzymać uzasadnienie wyroku powinienem w terminie 7 dni złożyć wniosek do sądu o sporządzenie pisemnego uzasadnienia.

Wiem, że apelacje składa się w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wyroku wraz z uzasadnieniem do sądu okręgowego, ale za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał wyrok.

Wiem, że w apelacji mogę zarzucić m.in.:

  • naruszenie przepisów prawa materialnego, czyli Kodeksu wykroczeń;
  • naruszenie przepisów postępowania, jeżeli miały wpływ na treść orzeczenia, czyli przepisów zawartych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
  • błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli miał wpływ na jego treść;
  • rażącą niewspółmierność kary.

Wiem, że sąd II instancji może m.in. uniewinnić mnie od zarzuconego wykroczenia, zmienić wymierzoną karę lub przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Chcesz wiedzieć więcej zapoznaj się z:

Pozostałe tematy akcji “Wiem, że”:

Przydatne informacje:

Fot. tenpoznan.pl


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi