AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

HFPC przyłącza się do postępowania ws. przedłużającej się detencji samotnego ojca z dwójką dzieci

♦ HFPC wzięła udział w charakterze organizacji społecznej w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Białej Podlaskiej. Chodzi o przedłużenie pobytu w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców samotnego ojca z dwójką dzieci.

♦ Zdaniem HFPC, strzeżone ośrodki dla cudzoziemców o opresyjnym, quasi-więziennym charakterze, nie są odpowiednim miejscem dla dzieci.

♦ Przedłużająca się detencja dzieci, stosowana w związku z toczącym się wobec rodziny postępowaniem administracyjnym, może prowadzić do naruszenia Konwencji o prawach dziecka i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Historia

Pan X, obywatel Rosji, przyjechał do Polski z dwójką dzieci, 4-letnią córką i 6-letnim synem. Powołując się na prześladowania doznane w kraju pochodzenia, złożył wniosek o objęcie go w Polsce ochroną międzynarodową. W toku trwającej procedury rodzina wyjechała do Niemiec, skąd została przekazana z powrotem do Polski na mocy tzw. Rozporządzenia Dublin III.

Po przekazaniu pana X wraz z dziećmi do Polski, Sąd Rejonowy w Słubicach postanowił o umieszczeniu ich w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców na czas trwającej procedury administracyjnej w przedmiocie udzielenia im ochrony międzynarodowej. Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej, w którym została umieszczona rodzina, to jeden z trzech ośrodków zamkniętych w Polsce przeznaczonych dla rodzin z dziećmi. Ośrodki te mają opresyjny, quasi-więzienny charakter i zdaniem HFPC nie są miejscem, w którym powinny być umieszczane dzieci.

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej dwukrotnie przedłużał pobyt rodziny w strzeżonym ośrodku, nie odnosząc się wcale do dobra dzieci pana X, lub czyniąc to w sposób bardzo pobieżny. Decydując o pozbawieniu rodziny wolności, sąd rejonowy opierał się wyłącznie o zaświadczenia Straży Granicznej, stwierdzające brak przeciwwskazań do dalszego pobytu dzieci w ośrodku. Tymczasem, w dokumentacji medycznej prowadzonej przez ośrodek znalazły się informacje o tym, że dzieci źle znoszą pobyt w warunkach izolacji. W wyniku konsultacji psychiatrycznej, u chłopca stwierdzono zaburzenia emocjonalne. W rezultacie, przepisano mu przyjmowanie leków o działaniu przeciwlękowym i uspokajającym. W międzyczasie pan X dołączył do dokumentacji zaświadczenie od lekarza, który sprawował nad rodziną opiekę medyczną podczas ich pobytu na terytorium Niemiec, wskazujące, że dzieci cierpią na zespół stresu pourazowego (PTSD) i powinny kontynuować leczenie rozpoczęte w Niemczech. Mimo powołania się na pogarszający się stan zdrowia dzieci i negatywny wpływ detencji na ich stan psychofizyczny, Straż Graniczna odmówiła zwolnienia rodziny z ośrodka strzeżonego, a Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej utrzymał to postanowienie w mocy.

Włączenie się HFPC w sprawę

  • W związku z wyznaczeniem na 4 lipca 2019 r. posiedzenia w sprawie ponownego przedłużenia pobytu rodziny w ośrodku strzeżonym, HFPC postanowiła wziąć udział w postępowaniu w charakterze organizacji społecznej i zaprezentować swoje stanowisko.
  • Przedstawicielka Fundacji odniosła się do standardów prawa międzynarodowego, nakazujących ochronę najlepszego interesu dziecka we wszystkich postępowaniach, które go dotyczą. Wskazała także na niedawne orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Bistieva przeciwko Polsce, w którym Trybunał uznał naruszenie przez Polskę art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z uwagi na przedłużający się pobyt rodziny cudzoziemców z trójką dzieci w strzeżonym ośrodku.
  • W niniejszej sprawie niepokojące zdaniem HFPC jest także to, że pobyt rodziny w ośrodku strzeżonym ma na celu zabezpieczenie postępowania toczącego się przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, które to postępowanie, bez winy cudzoziemca, uległo przedłużeniu. Urząd poinformował cudzoziemca, że z uwagi na dużą liczbę rozpoznawanych obecnie spraw, nie będzie możliwe rozpatrzenie złożonego przez niego odwołania w terminie określonym w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Termin załatwienia sprawy został w związku z tym przesunięty na wrzesień.

HFPC wniosła o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, bo zdaniem Fundacji w sprawie zaszła potrzeba ochrony niezwykle ważnych interesów w obszarze ochrony wolności i praw człowieka. Sąd uwzględnił wniosek i wysłuchał naszego stanowiska, ale ostatecznie przychylił się do wniosku Straży Granicznej i przedłużył pobyt pana X i jego dzieci w ośrodku strzeżonym o kolejne 3 miesiące. HFPC kontynuuje zaangażowanie w sprawę w dalszym toku postępowania

Kalendarium

⇒ 20 listopada 2018 r. – Sąd Rejonowy w Słubicach umieszcza cudzoziemca wraz z dwójką dzieci w ośrodku strzeżonym w Białej Podlaskiej na okres 30 dni
⇒ 7 grudnia 2018 r. – Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej przedłuża okres pobytu rodziny w ośrodku o 5 miesięcy
⇒ 21 stycznia 2019 r. – lekarz, który sprawował opiekę nad rodziną podczas ich pobytu w Niemczech wydaje zaświadczenie na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej, z którego wynika, że dzieci cierpią na PTSD i powinny kontynuować leczenie rozpoczęte w Niemczech
⇒ 29 stycznia 2019 r. – w dokumentacji medycznej prowadzonej przez ośrodek strzeżony pojawia się informacja, że dzieci źle znoszą pobyt w warunkach izolacji i zostają skierowane na konsultację psychologiczną
⇒ 28 lutego 2019 r. – psychiatra diagnozuje u 6-letniego chłopca zaburzenia emocjonalne i przepisuje mu leki o działaniu przeciwlękowym i uspakajającym
⇒ 8 marca 2019 r. – Straż Graniczna odmawia zwolnienia cudzoziemców z ośrodka strzeżonego
⇒ 28 marca 2019 r. – Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej utrzymuje postanowienie Straży Granicznej o odmowie zwolnienia z ośrodka
⇒ 15 kwietnia 2019 r. – Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej przedłuża okres pobytu rodziny w ośrodku o kolejne 3 miesiące
⇒ 4 lipca 2019 r. – HFPC bierze udział w posiedzeniu w przedmiocie ponownego przedłużenia pobytu rodziny w ośrodku zamkniętym, podczas którego Sąd Rejonowy postanawia przedłużyć stosowanie środków detencyjnych wobec rodziny o kolejne 3 miesiące.
⇒ 25 lipca 2019 – Sąd Okręgowy utrzymuje w mocy postanowienie Sądu Rejonowego o przedłużeniu pobytu cudzoziemca w ośrodku
⇒ 23 września 2019 – rodzina zostaje zwolniona z ośrodka strzeżonego z uwagi na zły stan zdrowia ojca
⇒ 27 listopada 2019 – prawnicy HFPC składają skargę do Komitetu Praw Człowieka na trwającą ponad 10 miesięcy detencję cudzoziemców (zarzut naruszenia art. 7, art. 9 ust. 1 i 4 oraz art. 24 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych)

Prawnik wyjaśnia

Do pobrania:

Zobacz powiązane:


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi