AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Opinia HFPC do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Zdaniem HFPC nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, nad którą pracuje obecnie parlament, może doprowadzić do znacznego pogłębienia upolitycznienia mediów publicznych i tym samym stanowi zagrożenie dla swobody wypowiedzi.

W związku z tym HFPC zdecydowała się przedstawić opinię co do zgodności ze standardami praw człowieka proponowanej ustawy.

Projekt ustawy przewiduje zmianę zasad powoływania i odwoływania członków zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych. W szczególności projekt zakłada:

•    powoływanie oraz odwoływanie członków rad nadzorczych i zarządów mediów publicznych przez  ministra właściwego ds. Skarbu Państwa
•    likwidację otwartych i jawnych konkursów na stanowiska we władzach w mediach publicznych
•    likwidację kadencyjności władz mediów publicznych
•    ograniczenie roli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
•    pozbawienie funkcji z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowego kierownictwa TVP SA oraz Polskiego Radia SA.

W ocenie HFPC projektowana ustawa wzmacnia zależność władz mediów publicznych od rządu oraz zagraża pluralizmowi mediów publicznych. W konsekwencji może doprowadzić do zwiększenia wpływu władzy wykonawczej na przekaz prezentowany w mediach publicznych, tak aby odpowiadał on poglądom rządzącej większości. „Proponowane regulacje stoją w sprzeczności z podstawowym europejskim standardem, który zakłada, że media publiczne muszą być w jak największym stopniu wolne od wpływów politycznych” – czytamy w opinii.

„W naszym stanowisku zwracamy uwagę, że wbrew zapowiedziom, proponowana ustawa nie przyczynia się do poprawy funkcjonowania mediów publicznych, a jedynie może prowadzić do pogłębienia istniejących już patologii w funkcjonowaniu tych instytucji” – mówi Dorota Głowacka, prawniczka HFPC.  – „Projekt spowoduje ograniczenie przejrzystości procedury powoływania władz mediów publicznych, która utrudni jakąkolwiek możliwość społecznej kontroli tego procesu. W efekcie projekt sprzyja temu, aby media publiczne pełniły funkcję narzędzia politycznego w debacie publicznej” – dodaje Dorota Głowacka.

HFPC zwraca również uwagę, że pomimo znacznego ciężaru gatunkowego i znaczenia dla demokratycznego społeczeństwa, planowana reforma nie została poddana jakimkolwiek konsultacjom społecznym, a prace nad nią prowadzone są w trybie, który uniemożliwia rzetelne zapoznanie się z nią zainteresowanym środowiskom i przedstawienie do niej uwag. Wątpliwość HFPC budzi także fakt, że projektowana regulacja wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Opinia dostępna jest tutaj.

***

HFPC od dłuższego czasu bierze udział w debacie publicznej na temat zmian w mediach publicznych. Od 2008 r. HFPC prowadzi program prawny “Obserwatorium wolności mediów w Polsce”.

Zobacz również:

List otwarty Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczący polityki kadrowej w mediach publicznych (tutaj),

Apel o wzmocnienie działów zagranicznych w mediach publicznych (tutaj),

Niezależność redakcyjna w mediach publicznych (tutaj),

Stanowisko HFPC ws. nacisków wywieranych na dziennikarzy RDC (tutaj).

Strona internetowa Obserwatorium wolności mediów w Polsce: http://www.obserwatorium.org/

 


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi