AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Komitet Obrony Sprawiedliwości

 

Opinia KOS ws. podjęcia działań przez Prokuraturę Krajową wobec Prezeski Lex Super Omnia

Opinie KOS (38(2)/2021)

26.02.2021
pobierz
 

Opinie KOS (37(1)/2021)

Opinie KOS (37(1)/2021)

19.01.2021
pobierz
 

Opinia KOS ws. pogarszającej się sytuacji w wymiarze sprawiedliwości spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2

Opinie KOS (35(11)/2020)

12.11.2020
pobierz
 

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości na temat wypowiedzi Michała Wosia

Opinie KOS (34(10)/2020)  

02.11.2020
pobierz
 

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS wz. z działaniami wobec sędzi Beaty Morawiec

Opinie KOS (32(8)/2020)  

18.09.2020
pobierz
 

Opinia KOS ws. działania sędziego Przemysława Radzika

Opinie KOS (31(7)/2020)

06.08.2020
pobierz
 

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości w sprawie działań podejmowanych wobec Józefa Gacka

Opinie KOS (30(6)/2020)

24.07.2020
pobierz
 

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS nt kampanii wyborczej

Opinie KOS (29(5)/2020)

26.06.2020
pobierz
 

Podziękowania Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS dla Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzaty Gersdorf

Podziękowania Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS dla Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzaty Gersdorf

30.04.2020
pobierz
 

Opinia KOS na temat postępowania dyscyplinarnego wobec prok. Ewy Wrzosek

Opinie KOS (28(4)/2020)

30.04.2020
pobierz
 

Opinia KOS wz. wyciekiem danych osobowych z platformy administrowanej przez Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury

Opinia KOS wz. wyciekiem danych osobowych z platformy administrowanej przez Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury

24.04.2020
pobierz
 

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości do tzw. ustawy represyjnej

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości do tzw. ustawy represyjnej

14.02.2020
pobierz
 

STANOWISKO Komitetu Obrony Sprawiedliwości – KOS dotyczące przedmiotu obrad „Forum dla praworządności”

STANOWISKO Komitetu Obrony Sprawiedliwości – KOS dotyczące przedmiotu obrad „Forum dla praworządności”

31.01.2020
pobierz
 

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS 22(9)/2019

Opinia KOS ws. odwołania delegacji sędziego Pawła Juszczyszyna.

27.11.2019
pobierz
 

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS 23(10)/2019

Opinia KOS ws. zawieszenia w czynnościach służbowych sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek.

27.11.2019
pobierz
 

Oświadczenie Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS 24(11)/2019

Opinia KOS w związku z działaniami podjętymi wobec Sędziów Krystiana Markiewicza, Moniki Ciemięgi, Katarzyny Kałwak, Moniki Frąckowiak i Bartłomieja Starosty.

27.11.2019
pobierz
 

Opinia KOS w sprawie niedopuszczalnych działań w Ministerstwie Sprawiedliwości

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z niedowierzaniem i niepokojem śledzi publikacje medialne dotyczące grupy skupionej wokół byłego Wiceministra Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, której prawdopodobnym celem było systemowe atakowanie sędziów i innych osób wyrażających sprzeciw wobec niszczenia podstaw państwa prawa, ich kompromitowanie, zastraszanie i nękanie.

23.08.2019
pobierz
 

Apel KOS ws. odmowy wykonania prawomocnego wyroku sądu przez Kancelarię Sejmu

“Biorąc pod uwagę odmowę wykonania prawomocnego wyroku sądu przez Kancelarię Sejmu RP, zwracamy się z apelem do sędziów, którzy weszli w skład nKRS, a także sędziów którzy podpisali listy poparcia dla kandydatów do nKRS, o niezwłoczne ujawnienie opinii publicznej danych, o których mowa w prawomocnym wyrok NSA” – czytamy.

09.08.2019
pobierz
 

KOS ws. prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie – Mariusza Krasonia

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo sprzeciwia się działaniom podejmowanym przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego wobec prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie Mariusza Krasonia, oddelegowanego z dniem 8 lipca 2019 r. do pełnienia obowiązków służbowych w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód we Wrocławiu.

08.07.2019
pobierz
 

Oświadczenie KOS ws. ataków na Rzecznika Praw Obywatelskich

Jako organizacje społeczne, którym bliskie są wartości demokratycznego państwa prawnego oraz prawa i wolności człowieka i obywatela, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec ataków władz i mediów publicznych na Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Adama Bodnara, w związku z jego interwencją dotyczącą ochrony godności podczas zatrzymania człowieka podejrzanego o dokonanie zbrodni w Mrowinach.

01.07.2019
pobierz
 

Opinia KOS [18(5)/2019] ws. wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszonej w Waszyngtonie 13 czerwca 2019 r.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo protestuje przeciwko nieprawdziwej wypowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, która miała miejsce podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie w dniu 13 czerwca 2019 r.

18.06.2019
pobierz
#KOS #opinia KOS  

Opinia KOS [17( 4)/2019] ws. działań podjętych przez Rzecznika Dyscyplinarnego w stosunku do sędziów Marka Celeja, Piotra Gąciarka i Małgorzaty Kluziak

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża sprzeciw wobec działań podjętych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Michała Lasotę w stosunku do sędziów Marka Celeja, Piotra Gąciarka i Małgorzaty Kluziak w związku z ich wypowiedziami wyemitowanymi w programie telewizyjnym „Czarno na białym”, dotyczącymi funkcjonowania Sądu Okręgowego w Warszawie i sposobu wykonywania obowiązków przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusza Drajewicza.

07.06.2019
pobierz
 

Opinia KOS [16( 3)/2019] ws. oblanych czerwoną farbą drzwi do siedziby ORA

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z zaniepokojeniem przyjął wiadomość o akcie wandalizmu polegającym na oblaniu czerwoną farbą drzwi do siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

05.06.2019
pobierz
 

Pomoc psychologiczna dla prawników

KOS we współpracy ze specjalistami organizuje pomoc psychologiczną dla osób wykonujących zawody prawnicze.

29.05.2019
pobierz
 

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości [15(2)/2019]

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża głębokie zaniepokojenie i stanowczo sprzeciwia się kolejnym rażącym działaniom prokuratury wymierzonym przeciwko sędziom, niezawisłości sędziowskiej i zasadom demokratycznego państwa prawa.

19.04.2019
pobierz
 

Opinia [14(1)/2019] ws. działań podejmowanych przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Bogdana Święczkowskiego w stosunku do adwokata Jacka Dubois

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Bogdana Święczkowskiego w stosunku do adwokata Jacka Dubois, obrońcy sędziów w postępowaniach dyscyplinarnych w sprawach objętych patronatem KOS.

27.02.2019
pobierz
 

„Państwo, które karze. Naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów” – raport KOS

W raporcie Komitetu Obrony Sprawiedliwości pt. „Państwo, które karze. Naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów” opisane zostały zmiany w prawie polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów.

18.02.2019
pobierz
 

Opinia KOS (13/2018) ws. działań Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego wobec członków Pierwszego Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia“

Opinia KOS (13/2018) Komitet Obrony Sprawiedliwości potępiając działania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla łódzkiego okręgu Regionalnego zdecydowanie sprzeciwia się tego rodzaju praktykom uznając, że zmierzają one do zwalczania Stowarzyszenia aktywnie wspierającego trójpodział władzy oraz ideę niezależnego sądownictwa.

22.12.2018
pobierz
 

Opinia KOS (12/2018) ws. działań Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych skierowanych przeciwko Sędziom Ewie Maciejewskiej i Igorowi Tulei

Opinia KOS (12/2018) Komitet Obrony Sprawiedliwości wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych skierowanych przeciwko Sędziom Ewie Maciejewskiej i Igorowi Tulei.

13.12.2018
pobierz
 

Opinia KOS (11/2018) dot. działań dyscyplinarnych podejmowanych wobec prokuratorów

Opinia KOS (11/2018) Inicjowanie i prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec prokuratorów aktywnie działających w ramach stowarzyszenia może być dodatkowo postrzegane jako uzurpowanie sobie przez kierownictwo prokuratury prawa do nadzoru nad tymże stowarzyszeniem. Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS uznaje prowadzenie postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora Piotra Wójtowicza za niedopuszczalną formą wywierania nacisku na prokuratorów i ograniczenia ich podstawowych praw […]

12.12.2018
pobierz
 

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych Sędziego Piotra Schaba ws. SSO Igora Tulei

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS pyta Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Sędziego Piotra Schaba o działania Zastępców Rzecznika wobec SSO Igora Tulei i wskazuje na nieprawidłowości: uporczywość działania wobec SSO Igora Tulei, bezpodstawna zmiana przedmiotu przesłuchania, bezprawne przeprowadzenie czynności, tj. przesłuchanie sędziego w charakterze świadka na etapie postępowania wyjaśniającego, odmowa dopuszczenia pełnomocnika sędziego – mec. Jacka Dubois, do udziału […]

05.12.2018
pobierz
 

Apel KOS do organów władzy publicznej o powstrzymanie się od wszelkich działań (…) do czasu rozstrzygnięcia sprawy zawisłej przed TSUE w związku z pytaniami prawnymi NSA

Opinia KOS (10/2018) Apel Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do organów władzy publicznej o powstrzymanie się od wszelkich działań mających na celu powoływanie, dopuszczanie do orzekania i wskazywanie kandydatów na sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych oraz sądach administracyjnych, do czasu rozstrzygnięcia sprawy zawisłej przed TSUE w związku z pytaniami prawnymi NSA.

28.11.2018
pobierz
 

Opinia KOS (9/2018) ws. narastających nacisków na sędziów, w związku z ich działalnością publiczną i orzeczniczą

Opinia KOS (9/2018) Ataki posłów i wysokich urzędników państwowych na osobę sędziego, ale także atak mediów sprzyjających władzy, dotyczą symbolicznego uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości, w której wraz ze współpracownikami sądu udział wzięła Sędzia Weronika Klawonn. To groźne zjawisko, które przekracza granicę osobistych wolności sędziego oraz stanowi ingerencję w jego niezawisłość. Krytyka sędziego, która nie dotyczy merytorycznej […]

26.11.2018
pobierz
 

Opinia KOS (8/2018) ws. przesłuchania sędziego Igora Tulei

Opinia KOS (8/2018) Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS) wyraża głęboki niepokój w związku z naruszeniem podstawowych praw procesowych Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tulei, podczas przesłuchania prowadzonego przez Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława Radzika i Michała Lasotę, w dniu 10 października 2018 roku.

23.10.2018
pobierz
 

Opinia KOS (7/2018) ws. przekazania Prezydentowi RP uchwał nowej KRS z rekomendacjami kandydatów do Sądu Najwyższego

Opinia KOS (7/2018) Komitet Obrony Sprawiedliwości – KOS stanowczo sprzeciwia się działaniu nowej Krajowej Rady Sądownictwa i jej kierownictwa, które w rzeczywistości podważa treść orzeczeń NSA, a przez to jest sprzeczne z zasadą rządów prawa. Nie tylko neguje to zagwarantowaną w Konstytucji zasadę trójpodziału władzy – zignorowanie postanowień NSA narusza również konstytucyjne prawo kandydatów do Sądu […]

09.10.2018
pobierz
 

Opinia KOS (6/2018) ws. zastraszania sędziów i prokuratorów aktywnych społecznie

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo potępia nasilające się wobec sędziów i prokuratorów aktywnych społecznie i medialnie próby zastraszenia w postaci: wzywania sędziów i prokuratorów do złożenia wyjaśnień i zeznań w postępowaniach dyscyplinarnych; dokonywana całościowego przeglądu spraw prowadzonych przez tych sędziów za okres kilku lat wstecz bez wskazania podstawy faktycznej i prawnej oraz bez żadnego uzasadnienia; grożenia wszczęciem […]

20.09.2018
pobierz
 

Komunikat KOS (2/2018) ws. złożenia pisma do Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa ENCJ

W ocenie członków KOS, sposób powołania nowej polskiej Krajowej Rady Sądownictwa, jej bezkrytyczny stosunek do działań i wypowiedzi władzy politycznej względem sądów oraz pełnia legitymizacja ustaw, które naruszają niezależność Sądu Najwyższego i arbitralnie obniżają wiek przejścia w stan spoczynku sędziów SN, w tym Pierwszego Prezesa SN, wskazują, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia kryterium niezależności […]

17.09.2018
pobierz
 

Komunikat KOS (1/2018) dotyczący przeniesienia sędziego Waldemara Żurka do innego wydziału wbrew jego woli

Komitet Obrony Sprawiedliwości wyraża stanowczy sprzeciw wobec przeniesienia sędziego Waldemara Żurka do innego wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie wbrew jego woli. Decyzja Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej, podjęta bez zasięgnięcia opinii Kolegium sądu, jest kolejną formą represji w stosunku do sędziego, który postępując zgodnie ze złożonym ślubowaniem występuje w obronie fundamentów praworządnego Państwa.

08.09.2018
pobierz
 

Opinia KOS (5/2018) ws. powoływania sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Opinia KOS (5/2018) Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stwierdza, że procedura wyboru sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie spełnia standardów wyboru sędziów w demokratycznym państwie prawa. KOS przypomina, że wybierający kandydatów do Izby Dyscyplinarnej SN sędziowie – członkowie nowej KRS, zostali powołani z naruszeniem Konstytucji RP (niezgodne z Konstytucją przerwanie kadencji poprzednich członków oraz wybór […]

06.09.2018
pobierz
 

Oświadczenie KOS

Opinia KOS (4/2018) Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z najwyższym zaniepokojeniem, kierując się troską o zachowanie porządku konstytucyjnego państwa, pragnie odnieść się do licznych wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej oraz prokuratury na temat postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2018 roku o zadaniu 5 pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz o zastosowaniu zabezpieczenia w postaci […]

13.08.2018
pobierz
 

Opinia KOS (3/2018) ws. odmowy przekazania przez Przewodniczącego nowej KRS odwołań złożonych przez sędziów Sądu Najwyższego

Opinia KOS (3/2018) Odmowa nadania biegu pismom złożonym przez sędziów SN uniemożliwia sądową kontrolę uchwał nowej KRS, i w rzeczywistości odbiera tym osobom prawo do sądu – wynikające z przepisów Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Karty Praw Podstawowych UE. Nosi również znamiona przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez przewodniczącego nowej KRS. Wzywamy nową Krajową […]

03.08.2018
pobierz
 

Opinia KOS (2/2018) ws. sytuacji Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

Opinia KOS (2/2018) Próba skrócenia ustawą kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest sprzeczna z Konstytucją. Nie wywołuje także oczekiwanych przez ustawodawcę skutków prawnych. Zgodnie z zasadami „najwyższej mocy prawnej Konstytucji” i obowiązkiem jej „bezpośredniego stosowania” (art. 8 Konstytucji), w przypadku oczywistej niezgodności normy ustawowej i konstytucyjnej – a z taką kolizją mamy w tym przypadku […]

25.07.2018
pobierz
 

Opinia KOS (1/2018) ws. negatywnej opinii KRS wobec Sędzi Marty Kożuchowskiej-Warywody

Opinia KOS (1/2018) Uważamy, że Krajowa Rada Sądownictwa, która podczas posiedzenia 12 lipca 2018 r. negatywnie zaopiniowała kandydaturę Sędzi Marty Kożuchowskiej-Warywody na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, naruszyła konstytucyjną zasadę niezależności sądownictwa związaną także z zasadą trójpodziału władzy, uniemożliwiając awans sędzi wyłącznie z powodu jej zaangażowania w obronie państwa prawa na forum Unii Europejskiej.

22.07.2018
pobierz
4 czerwca 2018 roku powołano Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS. Porozumienie podpisali przedstawiciele organizacji zrzeszających sędziów, prokuratorów, organizacji obywatelskich oraz inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce.
Partnerami-założycielami porozumienia są:
 • Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy,
 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,
 • Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”,
 • Stowarzyszenie Prokuratorów „LEX super omnia”,
 • Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”,
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
 • Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS,
 • Archiwum Osiatyńskiego.
Partnerami KOS są także:
 • Amnesty International,
 • Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju),
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych oraz
 • Forum Współpracy Sędziów.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi