AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Stanowiska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. komentarzy Prezydenta RP formułowanych pod adresem Rzecznika Praw Obywatelskich

Komentarze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej formułowane pod adresem Rzecznika Praw Obywatelskich przyjęliśmy z oburzeniem i niesmakiem. Nie tylko ze względu na fakt, że dobrze znamy i cenimy urzędującego Rzecznika. Słowa te, niestety, odbieramy również jako atak na nas oraz na wszystkie organizacje i osoby zatroskane stanem przestrzegania w Polsce zasady rządów prawa.

Czytaj więcej


Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. postępowań dyscyplinarnych wobec lekarzy informujących opinię publiczną

Medycy apelujący do władz w imię dobra ogółu i poczucia odpowiedzialności społecznej, nie powinni być narażeni na negatywne konsekwencje informowania o zagrożeniach zdrowotnych. Krytyczna ocena polityki i decyzji władz w sprawie walki  z pandemią koronawirusa dokonywana przez medyków, w tym przez eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ws. walki z COVID-19, wpisuje się w szeroko pojętą debatę publiczną i nie może być odczytywana inaczej, niż poczyniona w interesie społecznym.

Czytaj więcej


Oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. wniosku do TK dot. konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

Z zaniepokojeniem przyjęliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. To kolejny w ostatnich dniach, po zmianach w kodeksie postępowania karnego oraz wprowadzeniu tajemnicy dyplomatycznej, zamach na podstawowe narzędzia obywatelskiej kontroli władz publicznych.

Czytaj więcej


HFPC solidarnie z przedstawicielami Stowarzyszenia Lex Super Omnia

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraża solidarność ze wszystkimi represjonowanymi przedstawicielami i przedstawicielkami zawodów prawniczych.

Decyzję o delegowaniu przedstawicieli i przedstawicielek Stowarzyszenia Lex Super Omnia do innych, często odległych jednostek prokuratury, przyjmujemy z oburzeniem.

Czytaj więcej


Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie zatrzymania Agaty Grzybowskiej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka z oburzeniem przyjęła informację o zatrzymaniu fotoreporterki Agaty Grzybowskiej w trakcie relacjonowania przez nią protestu pod siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do zatrzymania i przewiezienia na komendę doszło pomimo poinformowania, że reprezentuje media i przedstawienia legitymacji prasowej, co wprost potwierdzają nagrania z miejsca wydarzeń. Dziennikarka została zwolniona kilka godzin później po przedstawieniu zarzutów naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza Policji. Fotografka zaprzecza stawianym zarzutom.

Czytaj więcej


Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie aktów przemocy wobec dziennikarzy relacjonujących Marsz Niepodległości

Helsińska Fundacja Praw Człowieka stanowczo potępia akty agresji wobec dziennikarzy. Wyrażamy najgłębsze zaniepokojenie w związku z doniesieniami o przypadkach zastosowania przez funkcjonariuszy Policji przemocy w stosunku do dziennikarzy relacjonujących 11 listopada Marsz Niepodległości w Warszawie. Nasze szczególne oburzenie budzą działania funkcjonariuszy na stacji Stadion Narodowy.

Czytaj więcej


Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. zapowiadanych represji względem uczniów oraz nauczycieli

W całej Polsce od 22 października 2020 roku do chwili obecnej organizowane są protesty, które stanowią formę obywatelskiego sprzeciwu wobec tzw. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. W protestach biorą udział Polki i Polacy niezależnie od wieku czy przekonań politycznych. Na ulicach polskich miejscowości można spotkać przedstawicieli wielu zawodów i profesji, w tym wielu uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców akademickich.

Czytaj więcej


Oświadczenie Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

W związku z tekstem opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej jako wywiad red. R. Mazurka z prof. A. Rzeplińskim, Zarząd Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przypomina iż nasze stanowisko w odniesieniu do tzw. wyroku TK oraz trwających od 8 dni protestów nim wywołanych, zostało zaprezentowano na naszym profilu Facebookowym oraz stronie internetowej.
Czytaj więcej

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. tak zwanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Tak zwane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi bezprecedensowy atak na prawa kobiet, prawa rodziny i wolność jednostki od nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przypomina, że w świetle prawa decyzja podjęta przez Trybunał w tak ukształtowanym składzie nie jest w istocie orzeczeniem. Dlatego też wzywamy tych, którzy będą wydawać rzeczywiste orzeczenia – sędziów i lekarzy – o niebranie pod uwagę tego tzw. orzeczenia TK.

Czytaj więcej


Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie przeprowadzenia czynności z udziałem adw. Romana Giertycha

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraża głębokie zaniepokojenie w związku ze sposobem przeprowadzenia czynności z udziałem adw. Romana Giertycha w dniach 15 i 16 października 2020 r. przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuraturę.

Czytaj więcej


Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. sędzi Beaty Morawiec

Helsińska Fundacja Praw Człowieka z niepokojem przyjęła informację Prokuratury Krajowej o skierowaniu do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniosku o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi Sądu Okręgowego Beaty Morawiec.

Czytaj więcej


Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie zajść w Warszawie w nocy z 7 na 8 sierpnia 2020 r. po zatrzymaniu aktywistki LGBT+ – Margot

Apelujemy do władz państwowych o zaprzestanie działań szkalujących środowiska LGBT+ oraz wszelkich innych grup mniejszościowych, gdyż wywoływanie nienawiści w społeczeństwie i dzielenie go prowadzi do eskalacji przemocy i jest całkowicie sprzeczne z dobrem wspólnym. Wyrażamy solidarność z działaczami i aktywistami LGBT+ w ich sprzeciwie wobec rozprzestrzenianej przeciw nim propagandzie pogardy i zniesławiania, przestrzegając jednocześnie przed prowokacjami, które mogą spowodować pogorszenie ich wizerunku w społeczeństwie.

Czytaj więcej


Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. jawności postępowania sądowego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała stanowisko, w którym przypomina, że jawność postępowania sądowego jest nieodłącznym elementem prawa do sądu i stanowi jedną z gwarancji rzetelności postępowania.

Czytaj więcej


Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie przesłuchań studentów Uniwersytetu Śląskiego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała stanowisko, w którym wyraża zaniepokojenie doniesieniami o przesłuchaniach studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego, dotyczących zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez dr hab. Ewę Budzyńską.

Czytaj więcej


Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w związku z działaniami władz Programu Trzeciego Polskiego Radia

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie wyrazić zaniepokojenie w związku z sytuacją zaistniałą w Programie Trzecim Polskiego Radia, a w szczególności bezprecedensowym aktem cenzury. Zarząd rozgłośni zadecydował o unieważnieniu listy przebojów i ocenzurowaniu utworu Kazika pt. „Twój ból jest lepszy niż mój”.

Czytaj więcej


Apel w sprawie relacjonowania demonstracji przez dziennikarzy

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała apel w sprawie relacjonowania demonstracji przez dziennikarzy. Przypomina w nim, że przekazywanie informacji z demonstracji i protestów społecznych jest jednym z kluczowych zadań mediów w demokratycznym społeczeństwie i wymaga zapewnienia dziennikarzom szczególnej ochrony.

Czytaj więcej


Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie zmiany terminu wyborów Prezydenta RP

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przypomina, iż obecnie nie istnieje inny zgodny z prawem sposób przesunięcia terminu wyborów Prezydenta RP niż wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.

Czytaj więcej


Helsińska Fundacja Praw Człowieka wobec wyborów korespondencyjnych

Wybory prezydenckie, jeśli odbędą się w maju 2020 r. poprzez głosowanie korespondencyjnie, nie będą zgodne z prawem, powszechne, uczciwe, ani przeprowadzone w sposób gwarantujący tajność głosowania (stanowisko HFPC z dnia 7 kwietnia). Decyzję o udziale w głosowaniu pozostawiamy sumieniu wyborców.

Czytaj więcej


Stanowisko HFPC w sprawie projektu Ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała stanowisko w sprawie projektu Ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. Wyraża w nim stanowczy sprzeciw i podkreśla, że tryb procedowania nad projektem i wprowadzane przepisy stanowią fundamentalne zagrożenie dla uczciwości i rzetelności wyborów.

Czytaj więcej


Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie powszechnych wyborów korespondencyjnych

Przedłożona Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości autopoprawka do poselskiego projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. stanowi przykład bezwzględnego wykorzystania procesu stanowienia prawa dla realizacji bieżących celów politycznych.

Czytaj więcej


Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie nocnych zmian w Kodeksie wyborczym

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraża stanowczy sprzeciw wobec przyjętych przez Sejm zmian w Kodeksie wyborczym.

Czytaj więcej


Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do władz publicznych w sprawie sytuacji osób w kryzysie bezdomności w czasie pandemii koronawirusa

Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje do przedstawicieli władz publicznych o zapewnienie odpowiednich rozwiązań w zakresie zapobiegania i reagowania wobec pandemii koronawirusa uwzględniających sytuację osób w kryzysie bezdomności, a także pracowników służb, placówek i organizacji wspierających tę szczególnie narażoną grupę społeczną.

Czytaj więcej


Oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Wydarzenia ostatnich dni, w tym przede wszystkim w oczywisty sposób bezzasadny wniosek Marszałek Sejmu skierowany do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rzekomego sporu kompetencyjnego, liczne wystąpienia kluczowych polityków rządzącej większości parlamentarnej wykazujące niezrozumienie zasady trójpodziału władz i roli niezależnych sądów w państwie demokratycznym oraz zapowiedź wniosku Prezesa Rady Ministrów do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją uchwały Sądu Najwyższego, stanowią kolejny rażący przejaw instrumentalizacji prawa dla realizacji interesów partyjnych.

Czytaj więcej


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi