AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

„Być albo nie być” – raport HFPC na temat mobbingu i molestowania w instytucjach artystycznych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opracowała raport pt. „Być albo nie być” – pracowniczki i pracownicy polskich instytucji artystycznych wobec zagrożenia mobbingiem, molestowaniem i molestowaniem seksualnym”. Data publikacji nie jest przypadkowa, bo łączy się z przypadającym 25 listopada Dniem Walki z Przemocą Wobec Kobiet.   Pobierz raport

18.12.2020
więcej

„Children’s rights behind bars 2.0″ – raport krajowy z wykonywania projektu

Niniejszy raport stanowi podsumowanie ponad dwuletniej pracy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w ramach, finansowanego przez Unię Europejską, projektu „Children’s Rights Behind Bars 2.0”. Pobierz

21.12.2018
więcej

„Do Luksemburga zamiast do Strasburga?” – Raport na temat roli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ochronie praw człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport „Do Luksemburga zamiast do Strasburga?” autorstwa dr. Piotra Kładocznego, Marcina Szweda i Katarzyny Wiśniewskiej, w którym omówiono unijny system ochrony praw jednostki. W publikacji zaprezentowano wiele wyroków TSUE z ostatnich lat, które dotyczą spraw istotnych dla wolności i praw człowieka, w tym wolności wyznania, prawa do ochrony życia rodzinnego, ochrony godności, prawa […]

08.10.2018
więcej

„Pracuje tak, jak powinien”? – raport o działaniach Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku

Spadek zaufania do Trybunału Konstytucyjnego, znaczne zmniejszenie liczby rozpoznawanych i wpływających spraw, nieuzasadnione ograniczenie jawności postępowań przed TK, a także kolejne wątpliwości dotyczące prawidłowości powołania Julii Przyłębskiej na stanowisko Prezesa TK – to najważniejsze wnioski z raportu HFPC dotyczącego działalności Trybunału Konstytucyjnego w ostatnim roku.  

10.04.2018
więcej

„Wyrok w Strasburgu to nie koniec!” – raport na temat wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport na temat wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pt. „Wyrok w Strasburgu to nie koniec!”. W publikacji zaprezentowano wiele wyroków ETPC, które dotyczą spraw istotnych dla wolności i praw człowieka.

27.11.2018
więcej

Access to asylum procedure at Poland’s external borders – current situation and challenges for the future

Report of Helsinki Foundation for Human Rights: Access to asylum procedure at Poland’s external borders – current situation and challenges for the future. Download

28.06.2019
więcej

Alternative Report on Tajikistan’s implementation of its obligations under Articles 1, 2, 12 and 13 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

This report has been prepared jointly with the NGO ‘Law and Prosperity’ (Pravo i Protsvetanye), which is the coordinator of the Legal Aid Group within the Civil Society Coalition against Torture and Impunity in Tajikistan,1 and the Helsinki Foundation for Human Rights in Poland.2 The conclusions presented herein are based on an analysis of strategic […]

11.10.2019
więcej

Biegli sądowi w Polsce

Status biegłych sądowych, w szczególności zasad weryfikowania ich kompetencji, wymaga uregulowania na poziomie ustawy.

28.10.2015
więcej

Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji

Serdecznie zapraszamy do lektury publikacji „Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji” podsumowującej projekt o tej samej nazwie realizowany od kwietnia do grudnia 2016 r. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka dzięki wsparciu Polskiej Rady Biznesu.

23.03.2017
więcej

Children detention study. Final report

Research on the applicability of the best interests of the child principle as the primary consideration in detention decisions as well as the alternatives to detention.

25.07.2019
więcej

Co to są prawa człowieka?

Co to są prawa człowieka? Artykuł charakteryzuje prawa człowieka, opisuje ich zakres i interdyscyplinarny charakter, łączący filozofię, etykę, różne gałęzie prawa oraz nauki polityczne.

25.02.2016
więcej

Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych

Zapraszamy do lektury zaktualizowanej publikacji, której wydanie drugie jest przeznaczone dla funkcjonariuszy publicznych i wszystkich tych, którzy pracują bądź będą pracować z cudzoziemcami. Podręcznik w prosty sposób wyjaśnia często trudne i zawiłe procesy związane z pobytem w Polsce osób innych narodowości.

12.11.2015
więcej

Cyberprzemoc wobec kobiet

W 2017 r. podczas badania HFPC przeprowadzono wywiady z 18 kobietami, które są aktywne w sieci, w tym m.in. z polityczkami, aktywistkami społecznymi, dziennikarkami, blogerkami i artystkami. Większość uczestniczek przyznawała, że prawie codziennie spotykają się z przypadkami wymierzonych w nie ataków, co z kolei jest źródłem szeregu negatywnych konsekwencji zarówno w życiu prywatnym, jak i […]

08.12.2017
więcej

Czas próby. Polscy sędziowie wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości – raport HFPC

Zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzone w ciągu ostatnich czterech lat są w dużej mierze wykorzystywane do zwiększenia presji na sędziów – wynika z raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Czas próby. Sędziowie wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości”.

22.11.2019
więcej

Czeczenia i Kaukaz Północny – sytuacja praw człowieka – raport 2016

Raport dotyczy przestrzegania praw człowieka w Czeczenii i Kaukazie Północnym w 2016 r. Obejmuje informacje dotyczące m.in. przemocy i nadużyć w konfliktach wewnętrznych, stosowania tortur, porwań i wymuszonych zaginięć oraz sytuacji kobiet.

04.10.2016
więcej

Destructions in Donbas

The occupied territories constitute approximately one third of the entire territory of the Donetsk and Luhansk Oblasts.

10.03.2017
więcej

Dostęp do procedury azylowej na zewnętrznych granicach Polski. Stan obecny i wyzwania do przyszłość – raport HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport na temat dostępu do procedury azylowej na wschodnich granicach Polski.

22.11.2019
więcej

Droga donikąd / A road to nowhere

Droga donikąd. Relacja z wizyty monitoringowej na białorusko-polskim przejściu granicznym Brześć – Terespol.

02.11.2016
więcej

Dwuwładza w sądzie?

W styczniu 2013 r. weszły w życie przepisy dotyczące funkcjonowania w sądach rejonowych dyrektorów sądów.

28.10.2015
więcej

Dzieci z pieczy zastępczej oraz małoletni bez opieki z Ukrainy: ocena ex-post regulacji i praktyki stosowania specustawy ukraińskiej

Rosyjska agresja na Ukrainę zmusiła do ucieczki do Polski setki tysięcy dzieci. Część z nich przybyła do naszego kraju z rodzicami. Wychowankom pieczy zastępczej towarzyszyli pracownicy ukraińskich domów dziecka. Jednocześnie, od pierwszych dni po wybuchu wojny docierały informacje o małoletnich przekraczających granicę z dalekimi krewnymi, znajomymi czy przypadkowo napotkanymi osobami. To, kto powinien sprawować nad […]

17.11.2022
więcej

Executed and tortured in Donbas

The armed conflict in Donetsk and Luhansk has caused not only significant casualties and great economic losses, but also systematic and mass grave human rights violations in the climate of total impunity.

13.03.2017
więcej
#kampanie wyborcze #LGBT #migracja #uchodźcy

Fake newsy i dezinformacja w kampaniach wyborczych w Polsce w 2019 r. – raport z obserwacji

Prezentujemy raport “Fake newsy i dezinformacja w kampaniach wyborczych w Polsce w 2019 r.”, będący podsumowaniem obserwacji ubiegłorocznych kampanii wyborczych. Koncentrujemy się w nim na tematyce fake newsów i dezinformacji dotyczących kwestii migracji, uchodźstwa i osób LGBT, powielanych przez kandydatki i kandydatów w wyborach. Postanowiliśmy nie tylko tropić nieprawdziwe doniesienia, ale także zgromadzić grupę zainteresowanych […]

18.02.2020
więcej

Freedom of movement

Since the beginning of military aggression of Russia in 2014, Ukraine faced numerous atypical problems, which had never had a place in peaceful Ukraine. Obstacles on freedom of movement are one of the major issues for the population of Donetsk and Luhansk regions of Ukraine.

10.03.2017
więcej

Fundusze Europejskie i ich rola we wspieraniu integracji cudzoziemców w Polsce – raport

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspólnie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej przygotowały raport pt. „Fundusze Europejskie i ich rola we wspieraniu integracji cudzoziemców w Polsce”.

11.09.2017
więcej

Health care facilities in the ATO zone

International law restricts the use of authorised weapons and warfare methods: it is prohibited to attack and to bombard undefended towns, housing and buildings and, in particular, hospitals, if those buildings are not used for military purposes. It is also prohibited to employ weapons, missiles, material and methods of warfare which may cause excessive harm […]

10.03.2017
więcej

Human rights violations in the LNR/DNR

The Russian aggression led to the establishment of the self-proclaimed Luhansk People’s Republic (“LNR”) and Donetsk People’s Republic (“DNR”). The quasi-states of LNR and DNR have already created their quasi-regulatory frameworks. What continues to be an important task is further information search and documentation of extraordinary human rights violations which took place in the years […]

13.03.2017
więcej

Improving Prison Conditions by Strengthening the Monitoring of HIV, HCV, TB and Harm Reduction

Improving Prison Conditions by Strengthening the Monitoring of HIV, HCV, TB and Harm. Reduction Mapping Report Poland

24.08.2016
więcej

Information on the recent challenges faced by human rights defenders and civil society in Poland

Overview of challenges faced by human rights defenders and civil society Prepared for the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights defenders

06.12.2016
więcej

Inside Police Custody – raport porównawczy

  Pobierz  

16.01.2019
więcej

Inside Police Custody – prawa procesowe na posterunkach policji. Raport krajowy HFPC

Brak systemu pomocy prawnej dla osób zatrzymanych, problemy z dostępnością tłumacza przysięgłego rzadkich języków oraz trudno zrozumiałe pouczenia dla osób zatrzymanych – to najważniejsze z wniosków opublikowanego przez HFPC raportu, który dotyczył praktyki realizowania czynności procesowych względem osób zatrzymanych. Autorka: Barbara Grabowska-MorozKonsultacja: Katarzyna Wiśniewska, Piotr Kładoczny, Maciej Kalisz Pobierz Raport w wersji angielskiej – pobierz.

21.12.2018
więcej

Instrukcja dla państw członkowskich UE

Jak zagwarantować prawa dzieciom znajdującym się w konflikcie z prawem? Publikacja powstała w ramach projektu “Mój prawnik, moje prawa”. Pobierz

10.08.2018
więcej

International standard setting with regard to the right to water

Praca magisterska nagrodzona w konkursie na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka HFPC.

28.04.2017
więcej

Internetowe archiwa mediów – źródło wiedzy o przeszłości czy zagrożenie dla prywatności?

W 2016 r. HFPC pracowała nad projektem dotyczącym ochrony internetowych archiwów mediów. Projekt obejmował przeprowadzenie badania ankietowego wśród redakcji prowadzących informacyjne serwisy internetowe, a także analizę orzecznictwa sądów krajowych oraz trybunałów międzynarodowych dotyczącego zarządzania treścią zgromadzoną w internetowych archiwach mediów.

12.05.2017
więcej

Involvement of children in armed formations during the military conflict in Donbas

The armed conflict in the east of Ukraine has significantly increased the risk of children participation in armed formations.

10.03.2017
więcej

Ja w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej

Ja w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej. O prawach i obowiązkach w procedurze.

28.04.2016
więcej

Jak informować w postępowaniu karnym?

Jak informować w postępowaniu karnym? Polskie prawo i praktyka a standardy europejskie. Raport w zakresie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym.

03.02.2017
więcej

Jakiej reformy wymiaru sprawiedliwości potrzebujemy?

HFPC skierowała do Prezydenta RP analizę zawierającą postulaty zmian w ramach prac nad reformą wymiaru sprawiedliwości. Opracowanie opiera się o wieloletni udział HFPC w monitorowaniu zmian prawa w zakresie wymiaru sprawiedliwości, jak również o problemy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości zgłaszane przez osoby indywidualne, które zwracają się do Fundacji.

30.08.2017
więcej

Kierunek Strasburg. Nowy przystanek w walce o praworządność? Raport o polskich sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Autorzy wskazują najważniejsze standardy ETPC na tle ochrony praworządności (ze szczególnym uwzględnieniem niezależności sądownictwa), a także omawiają w ich świetle, polskie sprawy zawisłe obecnie przed Trybunałem. Analizie poddany został również potencjalny wpływ rozstrzygnięć ETPC w tych sprawach na sytuację w Polsce. Do pobrania: Kierunek Strasburg. Nowy przystanek w walce o praworządność? Raport o polskich sprawach […]

04.08.2020
więcej

Klauzula sumienia farmaceutów

Praca magisterska nagrodzona w konkursie na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka HFPC.

28.04.2017
więcej

Klinika prawa uchodźczego i migracyjnego

Klinika prawa uchodźczego i migracyjnego – organizacja i zasady funkcjonowania

21.03.2016
więcej

Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów. (Nad?)użycie art. 180 ust. 5 Konstytucji RP

HFPC publikuje przebieg Debaty Helsińskiej dotyczącej zamiarów wykorzystania  przez ministra sprawiedliwości art. 180 ust. 5 konstytucji, przewidującego wyjątek od zasady nieusuwalności sędziów.   Opracowanie to reakcja na liczne zapowiedzi użycia art. 180 ust. 5 konstytucji do przeprowadzenia kolejnego etapu „reformy” sądownictwa, tym razem polegającego na spłaszczeniu struktury sądownictwa i weryfikacji wszystkich sędziów sądów powszechnych.   […]

13.10.2021
więcej

Kontakty pracowników organizacji pozarządowych ze służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo. Poradnik

Poradnik opisuje krótko podstawowe zasady regulujące kontakty osób pracujących w organizacjach społecznych z funkcjonariuszami takich służb, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja, Straż Graniczna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, wywiad skarbowy czy Żandarmeria Wojskowa.

13.10.2017
więcej

Korea Północna za zasłoną

Publikacja prezentuje m.in. świadectwa zbrodni reżimu, którzy zdołali zbiec i mieszkają w Korei Południowej, analizy publicystów, reporterów, ekspertów i obrońców praw człowieka. “Zgromadzone tu teksty łączy wspólna myśl: apel do wszystkich, aby przerwać milczenie” – ze wstępu. Pod red. prof. Andrzeja Rzepliński Data wydania: 2004 r. Pobierz.

27.10.2015
więcej

Kryzys konstytucyjny w Polsce 2015-2016 / The constitutional crisis in Poland 2015-2016

W Polsce od 2015 r. trwa kryzys konstytucyjny związany z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego. Kryzys ten stwarza poważne zagrożenie dla praworządności, demokratycznego państwa prawnego i ochrony praw człowieka.

04.10.2016
więcej

Litygacja strategiczna przed TSUE – poradnik HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała poradnik na temat prowadzenia litygacji strategicznej w obszarze ochrony praw człowieka przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

01.02.2019
więcej

Łączenie rodzin cudzoziemców. Prawo i praktyka / Family Reunification of Foreigners in Poland

Publikacja składa się z dwóch głównych części: „prawo” i „praktyka”. W pierwszej części omówione zostały przepisy polskiego prawa dotyczące procedury łączenia rodzin, natomiast na część drugą składają się wywiady z osobami, które zajmują się tym zagadnieniem w swojej codziennej pracy: dyrektorką Wydziału ds. Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz doradczynią integracyjną z HFPC.

31.08.2016
więcej

Media w okresie wyborczym

Z przewodnika dziennikarze mogą dowiedzieć się z niej, w jaki sposób radzić sobie z najczęściej występującymi problemami prawnymi, na jakie narażone są media w związku z wyborami.

28.10.2015
więcej

Metody interpretacji Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na przykładzie spraw dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową

Praca magisterska nagrodzona III miejscem w czwartej edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka w 2013 r.

18.04.2017
więcej

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Zamieszczone w publikacji artykuły stanowią przegląd istotnych zagadnień związanych z procesami migracyjnymi zarówno w Polsce jak i w Europie.

12.11.2015
więcej

Migranci, uchodźcy i ksenofobia w kampanii wyborczej 2018 – raport z monitoringu

Tysiące postów w mediach społecznościowych kandydatów na prezydentów dziesięciu miast wojewódzkich było przedmiotem monitoringu kampanii wyborczej, który przeprowadziliśmy jesienią 2018 roku.

16.01.2019
więcej

Missing persons

According to the International Committee of the Red Cross, more than 1,000 people went missing during the armed conflict in Ukraine. The fourteenth report of the UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine OHCHR referred to 3,687 criminal proceedings ex post regarding missing persons in the Luhansk or Donetsk Oblasts. According to the data of […]

13.03.2017
więcej

Mój prawnik, moje prawa

Raport o dostępie dzieci do pomocy obrońcy

01.06.2017
więcej

Molestowanie na polskich uczelniach publicznych – raport HFPC

Raport stanowi analizę zjawiska molestowania i molestowania seksualnego na uczelniach wyższych w Polsce. Przedstawione badania i analizy były prowadzone w 2018 i 2019 roku, a zaprezentowane wyniki ankiet uzyskano z 94 publicznych uczelni w Polsce. Dane zbierane były za lata 2010-2018.

22.11.2019
więcej

Monitoring praw człowieka

Podręcznik jest poświęcony monitoringowi praw człowieka rozumianych jako prawa obywatelskie i polityczne. Techniki monitoringu można jednak stosować również w badaniach praw socjalnych, ochrony środowiska itp. Monitoring traktowany jest jako element działań podejmowanych w interesie publicznym.

23.02.2016
więcej

Monitoring przestrzegania praw pacjentów i dostępu do stacjonarnego leczenia uzależnień od narkotyków

Raport z monitoringu ukazuje prawne regulacje ochrony praw pacjentów leczonych z uzależnienia od narkotyków, przedstawia wyniki badań oraz zawiera komentarze ekspertów dotyczące realizacji standardów ochrony praw człowieka. Opracowanie: Jacek Ciechanowski, Bogna Chmielewska, Elżbieta Czyż Data wydania: 2010 r. Pobierz

27.10.2015
więcej

Naruszenie wizerunku osób publicznych w reklamie

Praca magisterska nagrodzona w konkursie na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka HFPC.

28.04.2017
więcej

Narzędzie w rękach władzy. Raport o funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego

Od końca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny przestał pełnić funkcję istotnego elementu systemu ochrony praw człowieka w Polsce, m.in. wskutek ograniczania jego niezależności i niskiej efektywności prac – wynika z najnowszego raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczącego pracy Trybunału Konstytucyjnego.     Raport „Narzędzie w rękach władzy. Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2016-2021 r.” jest trzecim […]

15.09.2021
więcej

Nauka i praca cudzoziemców w Polsce

HFPC przygotowała nową broszurę informacyjną dla cudzoziemców wyjaśniającą w przystępny sposób, na jakich zasadach cudzoziemcy mogą podejmować naukę i pracę w Polsce, a także jak łączyć obie te aktywności.

20.10.2017
więcej

Nielegalne dowody w postępowaniu karnym – podsumowanie webinarium

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowała webinarium poświęcone zagadnieniu wykorzystywania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych z naruszeniem prawa.   Przeczytaj podsumowanie

11.02.2021
więcej

Nowe technologie – nowa sprawiedliwość – nowe pytania: raport HFPC i Clifford Chance

W ocenie ponad 93% prawników, którzy wzięli udział w badaniach HFPC, polski wymiar sprawiedliwości nie wykorzystuje w odpowiednim zakresie nowych rozwiązań technologicznych – wynika z raportu HFPC przygotowanego we współpracy z kancelarią Clifford Chance.   Pobierz raport

29.07.2021
więcej

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego po prawie czterech latach funkcjonowania

Publikacja z serii “Raporty, opinie, sprawozdania”.

16.01.2017
więcej

Nowelizacja postępowania przed sądami administracyjnymi

Publikacja z serii “Analizy i rekomendacje”.

16.01.2017
więcej

O (nie)dostępnym dostępie do adwokata

27 listopada 2016 r. minął termin na wprowadzenie wszystkich przepisów dyrektywy. Rok po tym terminie postanowiliśmy przygotować raport, aby ocenić, które postanowienia zostały wdrożone.

12.02.2018
więcej

O prawach człowieka globalnie – scenariusz warsztatów

Program trenerski „O prawach człowieka globalnie” powstał z myślą o podniesieniu poziomu wiedzy osób uczestniczących w warsztatach na temat tego, co to są prawa człowieka, jakie są podstawowe dokumenty, które je regulują i sankcjonują, na temat generacji praw człowieka.

11.04.2018
więcej

Od kadr się zaczyna. Zmiana prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych

Na podstawie jednozdaniowej decyzji z datą wsteczną, przesłaną faksem i bez kompleksowej oceny sytuacji panującej w sądzie – tak Minister Sprawiedliwości odwoływał prezesów i wiceprezesów sądów w okresie od sierpnia 2017 r. do lutego 2018 r. – wynika z opublikowanego raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

19.04.2018
więcej

Opracowanie dotyczące gwarancji proceduralnych w sprawach cudzoziemców uznanych za zagrażających bezpieczeństwu

Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu „Right to know” finansowanego przez European Programme for Integration and Migration (EPIM).   Do pobrania: Opracowanie “Standardy prawa UE i prawa międzynarodowego w sprawach dotyczących azylu i powrotów, opartych o względy bezpieczeństwa i w których wykorzystano informacje niejawne” Wersja anglojęzyczna Ponadto przygotowany został również raport dotyczący prawa i praktyki […]

09.11.2021
więcej

Places of illegal detention

The armed conflict in Eastern Ukraine led to numerous gross and systemic violations of human rights on the territory of the Donetsk and Luhansk regions, in particular the establishment of a network of illegal detention places by Ukrainian army and Russia-backed separatists.

10.03.2017
więcej

Po co ludziom Konstytucja?

Książka Po co ludziom konstytucja nie jest podręcznikiem ani wykładem tego, co w konstytucji jest lub być powinno. Jest to książka nie o treści konstytucji, ale o jej znaczeniu. Czy wpisanie czegoś w konstytucji gwarantuje uzyskanie tego? Pod jakimi warunkami? Do czego ludziom potrzebna konstytucja? Od czego zależy, że może być ona naprawdę przydatna w życiu? […]

16.03.2016
więcej

Po stronie wolności

Po stronie wolności. 25 lat Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Niniejsza publikacja nie rości sobie prawa do bycia kompendium wiedzy historycznej na temat Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. To jedynie kilka obrazków, osobistych relacji i wspomnień, wyłaniających się z rozmów z kilkunastoma osobami z ogromnej rzeszy twórców i zasłużonych współ- pracowników tej organizacji. Z natury jest to […]

07.04.2016
więcej

Pokrzywdzeni, podejrzani, oskarżeni. Prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych / Rights of foreigners in criminal proceedings

Publikacja zawiera opis procedur, jakie przechodzi osoba poszkodowana przestępstwem lub oskarżona o popełnienie przestępstwa, zwracając uwagę na kwestie istotne z punku widzenia cudzoziemców: dostęp do tłumacza czy zagrożenie otrzymaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (czyli konieczności opuszczenia Polski).

18.04.2017
więcej

Poland: Independence of public service media

Poland: Independence of public service media

08.02.2017
więcej

Polish laws on amicus curiae submissions – Manual for foreign NGO’s

Since 2004 the HFHR has been operating the Strategic Litigation Programme. As part of this Programme, the Helsinki Foundation for Human Rights joins or initiates court and administrative proceedings of strategic importance. International human rights bodies are a key focus of the Programme’s activities. Through its participation in strategic litigation cases, the Programme aims to […]

01.04.2020
więcej

Poradnik: Prawa dzieci pozbawionych wolności i ich reintegracja z perspektywy zasady partycypacji

W Poradniku prezentujemy doświadczenia organizacji biorących udział w projekcie „Children’s Right Behind Bars 2.0”. Odbiorca podręcznika w przystępny sposób otrzyma w nim informacje na temat tego, jak edukować pracowników i wychowanków placówek resocjalizacyjnych na temat praw człowieka, jak rozmawiać z nimi o problemie reintegracji i jakich metod użyć, aby poprawić los dzieci pozbawionych wolności.

21.12.2018
więcej

Postępowanie przed TSUE po wysłaniu przez sąd krajowy odesłania prejudycjalnego. Kilka porad dla pełnomocników

Broszura „Postępowanie przed TSUE po wysłaniu przez sąd krajowy odesłania prejudycjalnego. Kilka porad dla pełnomocników” została opracowana przez dr hab. Agnieszkę Frąckowiak-Adamską w oparciu o informacje dostępne na stronie TSUE: www.curia.europe.eu. Publikacja omawia m.in. składanie pism procesowych, wystąpienie na rozprawie, dodatkowe wnioski i przepisy dotyczące postępowania przed TSUE. Przedstawiony został też modelowy przebieg postępowania po wpłynięciu […]

16.03.2019
więcej

Poznaj swoje prawa w postępowaniu karnym

Wzory pouczeń napisane przystępnym językiem dla: pokrzywdzonych, świadków, obwinionych, podejrzanych, zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych.

05.04.2017
więcej

Praktyczny przewodnik dla prawników

Jak bronić dziecka, które popadło w konflikt z prawem? Publikacja powstała w ramach projektu “Mój prawnik, moje prawa”. Pobierz

10.08.2018
więcej

Praktyczny Przewodnik. Monitorowanie miejsc pozbawienia wolności, w których przebywają dzieci

„Praktyczny Przewodnik. Monitorowanie miejsc pozbawienia wolności, w których przebywają dzieci” to efekt pracy kilkudziesięciu specjalistów z zakresu ochrony praw dziecka. Podręcznik wzbogacony został o krajowe standardy wynikające z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, stosowne rozporządzenia, a także wnioski z monitoringu przeprowadzonego przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur.

17.12.2018
więcej

Praktyka stosowania europejskiego nakazu aresztowania w Polsce jako państwie wydającym

Niniejsza publikacja jest jednym z czterech raportów krajowych prezentujących wyniki projektu „Beyond Surrender”, współfinansowanego przez Unię Europejską, który był prowadzony w czterech różnych państwach członkowskich UE (Polska, Rumunia, Litwa i Hiszpania) w latach 2016-2018.

13.07.2018
więcej

Praktyka tymczasowego aresztowania w Polsce

Choć statystyki pokazują spadek w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania, to praktyka nadal wymaga poprawy i monitoringu, wynika z raportu przygotowanego przez HFPC.

26.07.2016
więcej

Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe

HFPC we współpracy z Fundacją im. Heinricha Boella przygotowała publikację o ochronie praw człowieka w wymiarze międzynarodowym.

08.12.2015
więcej

Prawa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Innowacyjne rozwiązania dla europejskich prawników w zakresie promowania praw dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

11.12.2017
więcej

Prawa dziecka

Publikacja kompleksowo omawia kwestie związane z ochroną praw dzieci: od historii, przez obecne dokumenty międzynarodowe i standardy gwarancji praw aż po omówienie organizacji działających na rzecz praw dziecka. Autor: Elżbieta Czyż Rok wydania: 2002 Pobierz.

27.10.2015
więcej

Prawa osób pozbawionych wolności – podstawowe problemy prawne i praktyczne. Raport 2018

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zdecydowała się po raz kolejny przedstawić swoje obserwacje na temat aktualnej sytuacji w instytucjach o charakterze izolacyjnym. Mamy nadzieję, że będą one stanowiły rzetelne źródło informacji.

18.07.2018
więcej

Prawa osób pozbawionych wolności – raport

Od 11 do 22 maja w Polsce wizytował Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT). W oczekiwaniu na raport z monitoringu oraz rekomendacje dla władz krajowych HFPC zdecydowała się przedstawić spostrzeżenia na temat realizacji praw osób przebywających w miejscach pozbawienia wolności oraz wykonania poprzednich zaleceń CPT.

30.05.2017
więcej

Prawa uchodźców w świetle Karty Praw Podstawowych UE – broszury informacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi praw uchodźców w świetle Karty Praw Podstawowych UE, dostępnymi w języku polskim oraz angielskim.

21.09.2017
więcej

Prawa ucznia w szkole

Raport z badań poświęcony łamaniu praw uczniów.  W raporcie, oprócz danych statystycznych przytoczono fragmenty wywiadów z uczniami i dyrektorami szkół, które ilustrują szkolną rzeczywistość. Opracowanie: Elżbieta Czyż. Pobierz

27.10.2015
więcej

Prawo do nauki

Raport ukazuje wyniki monitoringu realizacji prawa do nauki na poziomie szkół podstawowych i średnich w okresie reformy systemu oświaty. Pod red. Jacka Ciechanowskiego, Elżbiety Czyż i Ewy Szewczyk Data wydania: 2002 r. Pobierz

27.10.2015
więcej

Prawo do nauki. Raport z monitoringu

Raport zawiera podsumowanie przeprowadzonego monitoringu, który szukał odpowiedzi na pytanie, czy państwo w sposób dostateczny wywiązuje się z obowiązku zapewnienia odpowiedniej edukacji na poziomie podstawowym i średnim.

21.03.2016
więcej

Prawo do obrony vs. postępowanie dowodowe. Dopuszczalność dowodów w świetle prawa UE i krajowych standardów – Raport HFPC

Raport dostępny jest w tym miejscu PL EN   Jednocześnie HFPC publikuje krótki aneks podsumowujący krajowe i regionalne standardy dotyczące dopuszczalności dowodów PL EN  

25.10.2021
więcej

Prawo do pomocy społecznej ze względu na inwalidztwo powstałe w wyniku działań wojennych na Donbasie – raport HFPC z monitoringu w Słowiańsku

Publikacja analizuje obecny stan prawny w zakresie prawa do pomocy społecznej osób cywilnych, którzy stali się inwalidami podczas konfliktu na Donbasie oraz wskazuje szereg rekomendacji skierowanych zarówno do Rady Najwyższej i Gabinetu Ministrów Ukrainy, jak i do obwodowych i lokalnych organów władzy państwowej i organów samorządowych.   Prawo do pomocy społecznej ze względu na inwalidztwo […]

01.06.2020
więcej

Prawo dostępu do obrońcy w świetle prawa europejskiego

HFPC przygotowała podręcznik poświęcony prawu dostępu do obrońcy, przeznaczony dla osób wykonujących zawody związane z wymiarem sprawiedliwości.

16.05.2018
więcej

Prawo o zgromadzeniach. Praktyczny przewodnik

HFPC przygotowała praktyczny przewodnik po Prawie o zgromadzeniach, w którym znajdują się podstawowe informacje o rodzajach zgromadzeń, różnicach w możliwości ich organizowania i terminach zgłaszania, a także zasadach uczestniczenia w zgromadzeniu i uprawnieniach policji wobec uczestników.

11.08.2017
więcej

Pre-trial detention in Poland – research report 2015

As of 31 October 2015, 4 356 people remain in prisons as pre-trial detainees in Poland. At the same time, the overall prison population in the country amounts to 72 195. This means that pre-trial detainees constitute 6.0 per cent of all detainees. Even though this percentage seems low and the number of motions for […]

29.02.2016
więcej

Preliminary references in the area of human rights. A Practical Handbook for Parties’ Representatives

T his Handbook is designed and written as a guide for legal practitioners, in particular parties’ representatives, as well as for professionals working with bodies of the justice system, judges but also non-governmental organisations involved in handling litigation. This Handbook is principally designed to describe, in practical terms, the nature of the preliminary reference (also known as “a […]

04.03.2019
więcej

Przewlekłość jako problem strukturalny w Polsce

Przewlekłość jako problem strukturalny w Polsce– analiza wyroku Rutkowski i Inni przeciwko Polsce

17.02.2016
więcej

Pushed Back at the Door

HFPC wspólnie z organizacjami pozarządowymi z Bułgarii, Czech, Węgier i Słowenii przygotowała raport „Pushed Back at the Door: Denial of Access to Asylum in Eastern EU Member States” oparty na obserwacjach dostępu do procedury objęcia ochroną międzynarodową na przejściach i w punktach granicznych w państwach członkowskich UE Europy Środkowej i Wschodniej w ciągu ostatniego roku.

01.02.2017
więcej

Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka. Podręcznik praktyczny dla pełnomocników stron

Podręcznik jest przeznaczony dla prawników praktyków – zwłaszcza dla pełnomocników stron, jak również osób współpracujących z podmiotami zajmującymi się wymiarem sprawiedliwości, sędziów, ale także organizacji pozarządowych zaangażowanych w postępowania sądowe. Podstawowym celem Podręcznika jest praktyczne wyjaśnienie, na czym polega instytucja pytania prejudycjalnego, jakie są cele i etapy tej procedury przed Trybunałem Sprawiedliwości, wymogi materialne prawidłowo napisanego […]

01.03.2019
więcej

Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka. Podręcznik praktyczny dla sędziów

Podręcznik przeznaczony jest dla prawników praktyków, zwłaszcza dla sędziów, jak i dla osób współpracujących z podmiotami zajmującymi się wymiarem sprawiedliwości, w tym dla organizacji pozarządowych zaangażowanych w postępowania sądowe. Celem podręcznika jest praktyczne wyjaśnienie, na czym polega instytucja pytania prejudycjalnego, jakie są cele i etapy tej procedury przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wymogi materialne prawidłowo […]

01.03.2019
więcej

Racism & Discrimination in Employment in Europe 2013-2017

Pomimo przepisów antydyskryminacyjnych, mniejszości etniczne i religijne oraz imigranci nadal doświadczają dyskryminacji rasowej, gdy szukają pracy i miejsca pracy, zgodnie z nowym raportem Europejskiej Sieci Przeciwko Rasizmowi (ENAR).

22.03.2018
więcej

Raport “Represje wobec dziennikarzy mediów publicznych”

HFPC jest zaniepokojona sytuacją mediów publicznych w Polsce, które nie wypełniają przypisanej im misji publicznej i pozostają pod silnym wpływem sił politycznych. W trakcie działań na rzecz wolności słowa w okresie ostatnich trzynastu lat staraliśmy się udzielić pomocy prawnej jak największej liczbie dziennikarzy (dotychczas zaangażowaliśmy się w kilkadziesiąt spraw), którzy ponieśli dotkliwe konsekwencje korzystania z […]

30.01.2020
więcej

Raport „Tymczasowe aresztowanie – (nie)tymczasowy problem”

W raporcie „Tymczasowe aresztowanie – (nie)tymczasowy problem” przeanalizowano dane statystyczne oraz orzecznictwo w tym zakresie. Z raportu wynika, że problem nadużywania tymczasowego aresztowania w Polsce, na który już 10 lat temu wskazywał Europejski Trybunał Praw Człowieka, nie został rozwiązany.

09.07.2019
więcej

Raport alternatywny do Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) 2009

W 2009 r. HFPC przedstawiła raport alternatywny do sprawozdania rządu z wykonania Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Komitet rozpoznał sprawozdanie rządu na sesji w 2009 r. Pobierz

01.03.2016
więcej

Raport alternatywny do Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) 2014

W 2014 r. HFPC przedstawiła raport alternatywny do sprawozdania rządu z wykonania Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Komitet rozpoznał sprawozdanie rządu na sesji w 2014 r. Pobierz

01.03.2016
więcej

Raport alternatywny do Komitetu Praw Dziecka (CRC) 2015

W 2015 r. HFPC wraz z innymi organizacjami pozarządowymi przedstawiła raport alternatywny do sprawozdania rządu z wykonania Konwencji o Prawach Dziecka. Komitet rozpoznał sprawozdanie rządu na sesji w 2015 r. Pobierz

01.03.2016
więcej

Raport alternatywny do Komitetu Przeciwko Torturom (CAT) – Tadżykistan

W 2018 r. HFPC wraz z organizacją Right and Prosperity przedstawiła raport alternatywny do sprawozdania władz Tadżykistanu z wykonania Konwencji w sprawie zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. 

10.04.2018
więcej

Raport alternatywny do Komitetu Przeciwko Torturom (CAT) 2013

W 2013 r. HFPC przedstawiła raport alternatywny do sprawozdania rządu z wykonania Konwencji w sprawie zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Komitet rozpoznał sprawozdanie rządu na sesji w 2013 r. Pobierz

01.03.2016
więcej

Raport do Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka 2012

W 2012 r. HFPC wraz z innymi organizacjami pozarządowymi przedstawiły informacje o przestrzeganiu praw człowieka w Polsce do Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka ONZ. Grupa Robocza rozpoznała sprawozdanie rządu na sesji w 2012 r. Pobierz

01.03.2016
więcej

Raport do Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka 2017

W 2017 r. HFPC wraz z innymi organizacjami pozarządowymi przedstawiły informacje o przestrzeganiu praw człowieka w Polsce w ramach trzeciego cyklu Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka ONZ. Grupa Robocza rozpoznała sprawozdanie rządu na sesji w maju 2017 r.

28.06.2017
więcej

Raport roczny HFPC 2018

Raport stanowi podsumowanie działań podjętych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w roku 2018.

28.06.2019
więcej

Raport z monitoringu protestów wyborczych

Akt wyborczy jako podstawa demokracji powinien być poddany kontroli niezależnego organu. Kontrola ta powinna obejmować zarówno tryb i sposób organizacji wyborów, jak również proces ustalania ich wyników. Przyjmuje się, że „możliwość kwestionowania wyników wyborów nie jest skutkiem słabego systemu politycznego, lecz dowodem jego siły, witalności i otwartości”  (Rekomendacje OBWE). Wybory samorządowe w 2018 r. jak […]

31.01.2020
więcej

Raport: “Dzieci po drugiej stronie muru”

Potrzeba nowej, kompleksowej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i doregulowania systemu odpowiedzialności nieletnich.

28.10.2015
więcej

Raport: Asystenci sędziów i pracownicy sądów jako ważne ogniwo procesu orzeczniczego w sądach

Wymagania stawiane kandydatom do zawodów asystenta sędziego oraz pracowników sądów nie przystają do rzeczywistości.

28.10.2015
więcej

Raport: Bezpaństwowe dzieci w prawnej szarej strefie

W Polsce brakuje podejścia systemowego do problemu bezpaństwowości, szczególnie w stosunku do dzieci.

28.10.2015
więcej

Raport: Migracja to nie zbrodnia

Panujący obecnie w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców reżim wzorowany na wojskowym czy więziennym, w połączeniu z architekturą zewnętrzną i urządzeniem wewnątrz tych ośrodków, należy uznać za opresyjny.

28.10.2015
więcej

Raport: Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z kwietnia 2011 r. wprowadziła art. 62a, dającego prokuratorowi oraz sądowi możliwość umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy posiadającego nieznaczne ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, przeznaczonych na jego własny użytek.

28.10.2015
więcej

Raport: prawa cudzoziemców powracających do kraju pochodzenia

Brak dostępu dla cudzoziemców oraz ich prawników do akt postępowania, umieszczanie dzieci cudzoziemskich w strzeżonych ośrodkach oraz odsyłanie Syryjczyków do Grecji – to najważniejsze problemy, jakie istnieją przy realizacji procedury powrotowej.

28.10.2015
więcej

Rasizm w Polsce

Raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe. Data wydania: 2010 r. Autorka: Agnieszka Mikulska Pobierz

27.10.2015
więcej

Referendarz sądowy w sądownictwie powszechnym

Referendarz sądowy w sądownictwie powszechnym – status prawny, rozwój kompetencji i jego ograniczenia. Publikacja z serii “Analizy i rekomendacje”

16.01.2017
więcej

Reintegracja wychowanków placówek resocjalizacyjnych

Czy istniejący w Polsce system resocjalizacji nieletnich działa efektywnie? Co dzieje się z młodymi dorosłymi opuszczającymi zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze? Czy mają dokąd pójść? Na te i inne pytania odpowiada najnowszy raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczący reintegracji wychowanków placówek resocjalizacyjnych.

16.12.2018
więcej

Report on the implementation of judgements of the European Court of Human Rights in Poland

Although the HFHR acknowledges the efforts of the Polish Government to implement judgments of the ECtHR, it also recognizes that, according to the statistics of the Polish Ministry of Foreign Affairs, at the end of 2015 more than 300 cases were pending before the ECtHR.

14.03.2017
więcej

Republika Strachu. Prawa człowieka we współczesnej Czeczenii – raport HFPC

Raport dokumentuje sytuację w kraju pochodzenia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową (ang. Country of Origin Information, COI). Opracowanie powstało w oparciu o wywiady eksperckie oraz ogólnodostępne źródła informacji (m.in. raporty organizacji międzynarodowych i publikacje medialne).

22.11.2019
więcej

Rola mediów w wyjaśnianiu sprawy tajnego więzienia CIA na terytorium Polski

Raport skupia się na roli polskich dziennikarzy w odkrywaniu prawdy o istnieniu tajnego więzienia CIA na terytorium Polski.

28.10.2015
więcej

Równe traktowanie osób LGBT na sali sądowej. Przewodnik

Ten przewodnik pozwoli określić, jak zachować się względem osoby LGBTI, żeby zagwarantować poszanowanie jej praw. Adresowany jest przede wszystkim do sędziów i sędzi, prokuratorów i prokuratorek, adwokatów i adwokatek, radców i radczyń prawnych. Znajdują się w nim: Pytania, które warto zadać sobie przed przystąpieniem do czynności procesowych lub udzielania pomocy prawnej. Wskazówki przydatne podczas postępowań z udziałem osób LGBTI, np. w sprawach zachowań motywowanych […]

09.12.2021
więcej

Równe traktowanie osób LGBTI na sali sądowej

Jesteś prawnikiem lub prawniczką i w sprawie, którą się zajmujesz, występuje osoba LGBTI? Masz wątpliwości, jak się zachować? Udostępniamy Przewodnik, który pozwoli określić, jak zachować się względem osoby LGBTI, żeby zagwarantować poszanowanie jej praw. Adresowany jest przede wszystkim do sędziów i sędzi, prokuratorów i prokuratorek, adwokatów i adwokatek, radców i radczyń prawnych. Przewodnik: rownetraktowanie.hfhr.pl Projekt […]

19.03.2021
więcej

Równe traktowanie uczestników postępowań

Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów.

12.02.2016
więcej

Rządy prawem zamiast rządów prawa. Zagrożenia dla ochrony praw człowieka w Polsce w latach 2015-2019 – raport HFPC

Pomimo braku wystarczającej liczby głosów do zmiany Konstytucji, rządząca większość wprowadziła szereg zmian w systemie państwa stwarzając zagrożenia dla ochrony praworządności i zasady trójpodziały władzy. Dostosowując prawo do politycznych celów zastąpiono rządy prawa rządami prawem – wynika z opublikowanego raportu HFPC.

22.11.2019
więcej

Sąd nad sądem. Zmiany wokół Sądu Najwyższego w latach 2017–2021

Najnowszy raport HFPC podsumowuje 4 lata zmian w wymiarze sprawiedliwości dotyczących Sądu Najwyższego. Przyjęta pod koniec 2017 r. nowa ustawa o Sądzie Najwyższym miała stanowić nową jakość w funkcjonowaniu tej instytucji. Nowa ustawa obniżyła wiek stanu spoczynku sędziów i pozwoliła Prezydentowi arbitralnie decydować o tym, którzy z sędziów uprawnionych do przejścia w stan spoczynku dalej […]

09.12.2021
więcej

Situation of human rights defenders in the government-controlled territories of Ukraine

The report presents more than 50 cases of interference with activities of human rights defenders and civil society activists in the government-controlled territory of Ukraine during three years after Euromaidan (March 2014 – March 2017), including legislative and practical aspects of exercising the freedom of peaceful assembly and movement, incidents of physical violence (murder, violent […]

06.10.2017
więcej

Skarga (nad)zwyczajna. Środek przywrócenia sprawiedliwości czy zagrożenie dla praworządności?

Raport HFPC podsumowuje 4 lata zmian w wymiarze sprawiedliwości dotyczących Sądu Najwyższego. Przyjęta pod koniec 2017 r. nowa ustawa o Sądzie Najwyższym miała stanowić nową jakość w funkcjonowaniu tej instytucji. Nowa ustawa obniżyła wiek stanu spoczynku sędziów i pozwoliła Prezydentowi arbitralnie decydować o tym, którzy z sędziów uprawnionych do przejścia w stan spoczynku dalej mogliby […]

20.12.2021
więcej

Służby specjalne, policyjne i skarbowe a prawa człowieka

Służby specjalne, policyjne i skarbowe a prawa człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe oraz kierunki niezbędnych zmian legislacyjnych.  Publikacja z serii “Raporty, opinie, sprawozdania”.

16.01.2017
więcej

Social rights in Donbas

The right to social welfare is one of the fundamental rights guaranteed by both international law and the national legislation of Ukraine. For objective reasons, in 2014 at the very beginning of the military conflict in the east of Ukraine, the social welfare system in the Lugansk and Donetsk regions was virtually paralysed.

13.03.2017
więcej

Sprawy precedensowe z zakresu praw człowieka 2017

Raport zawiera podsumowanie działań Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podejmowanych w ramach litygacji strategicznej. W niniejszym opracowaniu zawarliśmy zestawienie precedensowych rozstrzygnięć organów krajowych i międzynarodowych, które zapadły w 2017 r. Osobny rozdział poświęcono również postępowaniom, które mogą zostać zakończone w 2018 r. i wykreować nowe podejście do problemów z zakresu praw człowieka.

22.06.2018
więcej

Sprawy precedensowe z zakresu praw człowieka 2018

Raport zawiera podsumowanie działań Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podejmowanych w ramach litygacji strategicznej. W niniejszym opracowaniu zawarliśmy zestawienie precedensowych rozstrzygnięć organów krajowych i międzynarodowych, które zapadły w 2018 r. Osobny rozdział poświęcono również postępowaniom, które mogą zostać zakończone w 2019 r. i wykreować nowe podejście do problemów z zakresu praw człowieka.

16.12.2018
więcej

Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka

Autorka w raporcie podejmuje próbę spojrzenia na domy dziecka z perspektywy przestrzegania podstawowych praw wychowanków. Opisany monitoring prowadzono jeszcze przed reformą systemu opieki, natomiast raport ukazał się w trakcie wprowadzania najważniejszych zmian. Autorka: Elżbieta Czyż Data wydania: 2000 r. Pobierz

27.10.2015
więcej

Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka

Na temat sytuacji wychowanków domów dziecka napisano już wiele publikacji, przeprowadzono wiele badań socjologicznych czy pedagogicznych. My natomiast podjęliśmy próbę spojrzenia na domy dziecka z perspektywy przestrzegania podstawowych praw wychowanków. Monitoring prowadziliśmy jeszcze przed reformą systemu opieki, natomiast raport ukazuje się w trakcie wprowadzania najważniejszych zmian.

21.03.2016
więcej

Status uchodźcy – ochrona uzupełniająca w Polsce – co dalej?

Status uchodźcy – ochrona uzupełniająca w Polsce – co dalej?

28.04.2016
więcej

Status zawodowych kuratorów sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości

Publikacja z serii “Analizy i rekomendacje”

16.01.2017
więcej

Surviving Hell – raport EN/ RU/UA

Surviving Hell: Testimonies of Victims on Places of Illegal Detention in Donbas Coalition of public organizations and initiatives “Justice for Peace in Donbas” Kyiv 2015 This publication is a result of a monitoring study conducted by the Coalition of public organizations and initiatives “Justice for Peace in Donbas” in close cooperation with the Ukrainian Parliamentary Commissioner for […]

27.01.2016
więcej

Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej

Autorzy przedstawili w swoich tekstach rozważania na temat granic wolności artystycznej z wielu perspektyw: przede wszystkim prawnej, ale także teologicznej, historycznej, dziennikarskiej, artystycznej.

28.10.2015
więcej

Tadżykistan – sytuacja praw człowieka. Raport 2016

Raport dotyczy przestrzegania praw człowieka w Tadżykistanie w 2016 r. Obejmuje informacje dotyczące m.in. prześladowań opozycji, bezprawnego pozbawienia życia i stosowania tortur, praw osób zatrzymanych, wolności słowa i prasy, sytuacji kobiet i pracy przymusowej. 

04.10.2016
więcej

The cost of a “reform” – the work of the justice system, 2015-2022

In the period from 2015 to 2020, Polish courts received, on average, 15 million cases a year. Over the last ten years, the average duration of court proceedings has increased significantly, from an average of four months in 2011 to more than seven months in 2019. The duration of proceedings also depends on the type […]

21.11.2022
więcej

Trudna droga do sprawiedliwości. Raport HFPC nt. dokumentacji naruszeń praw człowieka w Donbasie

Raport jest poświęcony roli ukraińskich organizacji pozarządowych w dokumentowaniu konfliktu we wschodniej Ukrainie. Informacje zebrane przez ukraińskie NGO-sy pozwalają na przywrócenie praw ofiarom, a także są wykorzystywane do ścigania sprawców przestępstw.   Do pobrania: Trudna droga do sprawiedliwości. Rola ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego w dokumentowaniu konfliktu we wschodniej Ukrainie, wersja angielska

17.12.2021
więcej

Umorzenie zaległości podatkowych. Praktyczny przewodnik

Od dłuższego czasu do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zwracają się osoby poszukujące pomocy w sprawach dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. Konieczność zapłaty zaległości podatkowych jest zbyt wielkim obciążeniem prowadzącym do zagrożenia ich egzystencji. Ponieważ nie jesteśmy w stanie pomóc w przygotowaniu wniosku o umorzenie każdej osobie zwracającej się do HFPC, zdecydowaliśmy się, w ramach wyspecjalizowanego programu […]

03.01.2017
więcej

Unijna procedura kontroli praworządności – panaceum czy placebo?

W styczniu 2016 r. Komisja Europejska wszczęła procedurę kontroli praworządności. Była to reakcja na wprowadzone w Polsce zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego oraz mediów publicznych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka opracowała analizę ram prawnych oraz wyzwań związanych z prowadzeniem tej procedury przez Komisję.

12.05.2016
więcej

Unspoken Pain

Gender-based violence (“GBV”) is a violation of human rights and a form of discrimination against one of the sexes. It includes all acts of violence based on gender which result or may result in physical, sexual, psychological or economic harm or suffering of either males or females. It includes threats to commit such acts of […]

13.03.2017
więcej

W interesie publicznym

Biuletyn programu „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”, nr 1. praca zbiorowa Data wydania: 2007 Pobierz.

27.10.2015
więcej

W oczekiwaniu na sprawiedliwość. Cztery lata ustawy obniżającej emerytury funkcjonariuszom służb mundurowych – nowy raport HFPC

Wejście w życie ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych i rentowych osobom uznanym za pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa doprowadziło do naruszenia praw człowieka wobec tysięcy osób. Naruszenia te dotyczyły nie tylko prawa do zabezpieczenia społecznego czy prawa do równego traktowania, ale i prawa do sądu – wynika z najnowszego raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka […]

29.07.2021
więcej

W poszukiwaniu ochrony

Wybrane problemy dotyczące realizacji praw cudzoziemców ubiegających o nadanie statusu uchodźcy i objętych ochroną międzynarodową w latach 2012-2014. Obserwacje Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

12.11.2015
więcej

W poszukiwaniu rozsądnego czasu… postępowań sądowych – Raport HFPC o przewlekłości postępowań sądowych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała kolejny raport na temat przewlekłości postępowań sądowych. Mimo, że w uzasadnieniach większości wprowadzanych zmian dotyczących szeroko rozumianego ustroju sądów powszechnych możemy przeczytać, że mają się one przyczynić m.in. do przyspieszenia postępowań sądowych, wciąż długotrwałość procesów jest jedną z podstawowych bolączek wymiaru sprawiedliwości. Do pobrania: Raport HFPC: W poszukiwaniu rozsądnego czasu… postępowań […]

09.12.2021
więcej

Wciąż za kratami – raport z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców

Raport jest podsumowaniem powtórnego monitoringu przeprowadzonego na początku 2014 roku, do którego Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zostały zaproszone przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

28.10.2015
więcej

Wiem i powiem

Na przełomie 2015 i 2016 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadziła akcję „Wiem i powiem”. Celem akcji było zebranie funduszy na opublikowanie praktycznego przewodnika dla dziennikarzy i sygnalistów.

11.04.2016
więcej

Wirtualne media – realne problemy

Praca zbiorowa, w której prawnicy i dziennikarze opisują problemy ze stosowaniem prawa w kontekście rozwoju komunikacji internetowej.

28.10.2015
więcej

Wokół praw dziecka. Część I

Opracowanie opisuje cztery aspekty ochrony praw dziecka: prawa dziecka w rodzinie,prawa dziecka w szkole, prawa dziecka-pacjenta oraz sytuację dziecka przed organami wymiaru sprawiedliwości Praca zbiorowa Data wydania: 1993 r. Pobierz.

27.10.2015
więcej

Wolność artystyczna. Praktyczny przewodnik

Publikacja adresowana jest do artystów i innych osób związanych ze środowiskami kultury – osoby te mogą się z niej dowiedzieć, jak radzić sobie z rozmaitymi formami współczesnej „cenzury” sztuki.

28.10.2015
więcej

Wolność zgromadzeń w praktyce polskich sądów. Raport HFPC z monitoringu postępowań

Raport stanowi analizę monitoringu procesów sądowych, w których obwinionymi i oskarżonymi byli obywatele biorący udział w zgromadzeniach publicznych. Raport obejmuje materiał zgromadzony w trakcie 250 obserwacji w 142 sprawach. Obserwacje były prowadzone w 16 sądach powszechnych na terenie całego kraju w okresie od marca 2018 r. do czerwca 2019 r.

22.11.2019
więcej

Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka

Prawa człowieka są to powszechne prawa moralne o charakterze podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z państwem. Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach: po pierwsze, że każda władza jest ograniczona; po drugie, że każda jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma wstępu żadna władza; i po trzecie, że każda jednostka może zasadnie […]

25.02.2016
więcej

Współczesna cenzura?

Publikacja zawiera materiały z konferencji “Współczesna cenzura?”, która odbyła się 6 maja 2010 r. w Lublinie w ramach obchodów dwudziestolecia zniesienia cenzury w Polsce.

28.10.2015
więcej

Wychodząc z cienia. Badanie prawnych, politycznych i społecznych konsekwencji programu regularyzacyjnego 2012

Niniejsze opracowanie jest rezultatem realizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka projektu badawczego pt. „Wychodząc z cienia. Badanie prawnych, politycznych i społecznych konsekwencji programu regularyzacyjnego 2012”.

12.11.2015
więcej

Wyrok w Strasburgu to nie koniec! – drugie wydanie raportu na temat wykonywania wyroków ETPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała drugie wydanie Raportu na temat wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

22.11.2019
więcej

Wyrok w Strasburgu to nie koniec! – najnowszy Raport o (nie)wykonywaniu wyroków ETPC

Na 70-lecie Konwencji publikujemy najnowsze wydanie Raportu na temat wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przypadająca w tym roku rocznica jest dla nas impulsem do przyjrzenia się zmianom, które zostały wprowadzone w ich następstwie oraz zastanowienia się, jakie kroki powinny podjąć władze, aby zapobiegać podobnym naruszeniem praw człowieka i wolności w przyszłości.   Pobierz raport

18.12.2020
więcej

Wzmacnianie praw osób podejrzanych i oskarżonych – rola krajowych instytucji ochrony praw człowieka. Raport krajowy

Dostęp do odpowiednich gwarancji procesowych, w szczególności w pierwszych godzinach po zatrzymaniu, jest kluczowy dla zapewnienia prawa do rzetelnego procesu w postępowaniu karnym i zapobiegania torturom. Jednocześnie stworzenie wspólnych minimalnych gwarancji procesowych dla oskarżonych i podejrzanych stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej w obszarze sprawiedliwości i praw podstawowych. W tym celu, od 2009 r. Unia […]

24.02.2020
więcej

Wzmacnianie praw podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym – rola krajowych instytucji ochrony praw człowieka. Przewodnik

Dostęp do odpowiednich gwarancji procesowych, w szczególności w pierwszych godzinach po zatrzymaniu, jest kluczowy dla zapewnienia prawa do rzetelnego procesu w postępowaniu karnym i zapobiegania torturom. Jednocześnie stworzenie wspólnych minimalnych gwarancji procesowych dla oskarżonych i podejrzanych stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej w obszarze sprawiedliwości i praw podstawowych. W tym celu od 2009 r. Unia […]

24.02.2020
więcej

Wzmocnienie praw procesowych w postępowaniu karnym

Niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych, które doprowadzą do implementacji unijnej dyrektywy o prawie dostępu do obrońcy w postępowaniu karnym – wynika z badań przeprowadzonych przez HFPC, które zostały podsumowane w publikacji Wzmocnienie praw procesowych w postępowaniu karnym. 

16.05.2018
więcej

Zasada państwa prawnego w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego

Konstytucyjna formuła, iż Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej obowiązuje w naszym kraju od 1 stycznia 1990 r. W ciągu siedmiu lat orzecznictwo sądowe – Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego – wiele wniosło do ukonkretnienia i wyjaśnienia tej zasady. Abstrakcyjna formuła Konstytucji nabiera życia i konkretności dzięki praktyce sądowej.

21.03.2016
więcej

Zasady relacjonowania procesów sądowych przez media – informator dla dziennikarzy

W kontekście sprawy dotyczącej ujawnienia przez TVP Info wrażliwych informacji z przebiegu postępowania sądowego ws. zabójstwa Ewy Tylman, HFPC pragnie przypomnieć o podstawowych zasadach obowiązujących dziennikarzy w związku z relacjonowaniem procesów sądowych.

05.01.2017
więcej

Złe traktowanie osób podejrzanych i zatrzymanych przez funkcjonariuszy Policji. Raport z badania ankietowego adwokatów

Tortury miały zniknąć wraz z końcem wojen. Tak się jednak nie stało. Zarówno tortury, jak również nieludzkie lub poniżające traktowanie i karanie ma miejsce nie tylko podczas wojen, ale także na komisariatach Policji.

22.05.2018
więcej

Zwalczanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

Raport dotyczy zarówno uwarunkowań międzynarodowych (ONZ, RE) jak i unijnych ram przeciwdziałania dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej.

28.10.2015
więcej
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi