AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Wolność słowa | Wolność mediów

Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi projekt pomocy prawnej oferowanej dziennikarzom i blogerom. Program realizowany jest w ramach finansowego wsparcia udzielonego przez Media Legal Defense Initiative, międzynarodową organizację wspierającą litygację strategiczną na rzecz dziennikarzy, niezależnych mediów i blogerów na świecie.

Fundacja od 2008 roku prowadzi strategiczne postępowania sądowe także na rzecz wolności słowa, projekt jest ich kontynuacją. W ramach projektu wspieramy sprawy precedensowe dotyczące m.in. ochrony dóbr osobistych, zniesławienia, naruszenia tajemnicy zawodowej i ochrony źródeł informacji, dostępu do informacji oraz innych postępowań karnych wytaczanych dziennikarzom i blogerom w związku z ich działalnością medialną.


Po 12 latach Bloger z Mosiny uniewinniony

Sąd Apelacyjny w Poznaniu uniewinnił „Blogera z Mosiny” od przestępstwa zniesławienia, na podstawie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z maja 2020 r.

Czytaj więcej


Prezes Polskiego Radia zakazała pracownikom wypowiadania się w mediach. Fundacja Helsińska reaguje i publikuje opinię

Prezes Polskiego Radia wydała zarządzenie, w którym zapisano, że w sprawach dotyczących radia z mediami może kontaktować się wyłącznie rzecznik prasowy firmy, a inni pracownicy mogą wypowiadać się w mediach wyłącznie za zgodą zarządu radia i po ustaleniu tematu rozmowy. Helsińska Fundacja Praw Człowieka w wydanej opinii przedstawiła szereg uwag do zarządzenia, oceniając, że stanowi ono bezpośrednią ingerencję w konstytucyjne i międzynarodowe standardy swobody wypowiedzi.

Czytaj więcej


Blokowanie w mediach społecznościowych przez instytucje publiczne – sprawa lokalnego dziennikarza zablokowanego przez Prezydenta Ciechanowa

Norbert Orłowski, jest lokalnym dziennikarzem prowadzącym własne czasopismo internetowe. Dziennikarz od 2014 r. obserwuje oficjalną stronę (fanpage) na Facebooku Prezydenta Ciechanowa – Krzysztofa Kosińskiego. Ten ostatni prowadzi stronę oficjalnie jako Prezydent Miasta Ciechanów (jest to tzw. fanpage, a nie profil prywatny). W 2016 r. dostęp dziennikarza do strony został zablokowany przez Prezydenta miasta bez uzasadnienia. Podobny los spotkał także innych dziennikarzy.

Czytaj więcej


Kolejny wygrana w sprawie dyskryminacji apolitycznej dziennikarki Polskiego Radia Rzeszów

10 czerwca 2019 r. dziennikarka zdecydowała się wytoczyć powództwo przeciwko Polskiemu Radiu  Rzeszów, w którym wskazała, że działania pracodawcy nie były obiektywnie uzasadnione i stanowiły przejaw dyskryminacji, mobbingu oraz naruszały dobra osobiste powódki. Kilka dni po tym redaktor została dyscyplinarnie zwolniona z pracy w trybie art. 52 §1, pkt 1 Kodeksu pracy.  Pozwem z 5 lipca 2019 r. wniosła o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach zatrudnienia. Na prośbę HFPC, dziennikarkę pro bono reprezentowali prawnicy z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Czytaj więcej


Apel w sprawie relacjonowania demonstracji przez dziennikarzy

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała apel w sprawie relacjonowania demonstracji przez dziennikarzy. Przypomina w nim, że przekazywanie informacji z demonstracji i protestów społecznych jest jednym z kluczowych zadań mediów w demokratycznym społeczeństwie i wymaga zapewnienia dziennikarzom szczególnej ochrony.

Czytaj więcej


Dlaczego należy wykreślić zniesławienie (art. 212) z kodeksu karnego? – webinar z udziałem Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej

26 marca odbyło się webinarium organizowane wspólnie przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska i Helsińską Fundację Praw Człowieka pt. „Dlaczego należy wykreślić zniesławienie (art. 212) z kodeksu karnego?”.

Czytaj więcej


List organizacji społecznych do kandydatów na prezydenta z pytaniami o zniesienie przestępstwa o zniesławieniu

Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Press Club Polska, wraz z kolejnymi dziewięcioma organizacjami pozarządowymi m.in. dziennikarzy, wydawców oraz zajmującymi się wolnością słowa i prawem do informacji, zwróciły się do kandydatów na urząd Prezydenta RP z pytaniami dotyczącymi możliwości zniesienia art. 212 kodeksu karnego, czyli przestępstwa zniesławienia.

Czytaj więcej


Polskie służby inwigilują bez kontroli. ETPC zażądał wyjaśnień od rządu

Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do polskiego rządu o przedstawienie wyjaśnień w sprawie inwigilacji prowadzonej przez służby specjalne. To efekt skarg polskich aktywistów z Fundacji Panoptykon i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz adwokata Mikołaja Pietrzaka, które trafiły do Trybunału w Strasburgu na przełomie 2017 i 2018 r.

Czytaj więcej


Stanowisko w sprawie rozwiązania umowy z dziennikarzem Polskiego Radia 24

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraziła zaniepokojenie w związku z okolicznościami zakończeniem przez Polskie Radio 24 współpracy z publicystą – Łukaszem Warzechą.

Czytaj więcej


Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie ataku na dziennikarzy OKO.press w Lublinie

Helsińska Fundacja Praw Człowieka sprzeciwia się aktom agresji wobec dziennikarzy, którzy w sobotę relacjonowali Marsz Równości w Lublinie. W związku z wydarzeniami, HFPC apeluje do organów ścigania o wyjaśnienie tej sprawy i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców.

Czytaj więcej


Rząd przyznał się do naruszenia wolności słowa „Blogera z Mosiny”

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 28 maja 2020 r. decyzję o skreśleniu skargi Kasprowicz p. Polsce (skarga nr 58400/14), po tym jak Rząd Rzeczypospolitej przyznał się do naruszenia swobody wypowiedzi blogera i zobowiązał się do wypłacenia mu 3000 euro zadośćuczynienia.

Czytaj więcej


Interwencja HFPC w sprawie utrudniania pracy dziennikarzowi nagrywającemu rozwożenie posiłków dla personelu medycznego

Dziennikarz Jaap Arriens pod koniec marca przygotowywał reportaż na temat rozwożenia darmowych posiłków dla personelu medycznego. Zgodnie informacjami przekazanymi HPFC przez dziennikarza, po nagraniu materiału w wojskowym szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie został zatrzymany na terenie szpitala przez funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, a Policja nakazała mu usunąć wszystkie materiały z karty pamięci kamery.

Czytaj więcej


Granice swobody wypowiedzi wobec aktywnie działających w przestrzeni publicznej przedstawicieli organizacji pozarządowych – opinia HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła opinię przyjaciela sądu w sprawie z oskarżenia znanej w Polsce organizacji pozarządowej oraz jej przedstawicieli, którzy domagają się od dziennikarza 200 tys. złotych nawiązki za naruszenie art. 212 k.k.

Czytaj więcej


Lokalny dziennikarz oskarżony o zniesławienie radcy prawnego Urzędu Gminy Orchowo uniewinniony

Sąd Rejonowy w Słupcy uniewinnił dziennikarza „Kuriera Słupeckiego” – M.P. oskarżonego o naruszenie art. 212 Kodeksu karnego. Oskarżyciel prywatny wniósł o szczególnie wysoką sankcję – pozbawienia wolności na okres jednego roku, orzeczenia nawiązki w wysokości trzydziesty tysięcy złotych oraz zakazu wykonywania zawodu na okres 3 lat. W publikowanych materiałach dziennikarz wskazywał na potencjalne nadużycia w Urzędzie Gminy Orchowo dotyczące zatrudnienia zarzucając radcy prawnemu bezpodstawne pobieranie dodatkowego wynagrodzenia.

Czytaj więcej


Blokada użytkownika w mediach społecznościowych organu władzy. HFPC składa opinię przyjaciela sądu

Wraz z rozwojem i popularnością mediów społecznościowych organy władzy publicznej i osoby pełniące funkcje publiczne (administrujące tymi stronami) arbitralnie blokują użytkowników, którzy wyrażają o nich krytyczne opinie. To ograniczenie dostępu do informacji, a co za tym idzie wolności słowa wynikającej z art. 54 Konstytucji i art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Czytaj więcej


Dekryminalizacja zniesławienia drogą do wykonania wyroku ETPC. Stanowisko trzech organizacji

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Towarzystwo Dziennikarskie oraz Watchdog Polska zwróciły się do Komitetu Ministrów Rady Europy ze stanowiskiem dotyczącym wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach o zniesławienie.

Czytaj więcej


Facebookowa nielojalność czy ograniczenie wolności słowa? HFPC interweniuje ws. dziennikarza zwolnionego z Radia Gdańsk

Helsińska Fundacja Praw Człowieka podjęła interwencję w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi zakończenia współpracy Polskiego Radia Gdańsk z Łukaszem Wójtowiczem. Powodem zwolnienia miało być polubienie, krytycznych wobec radia postów na Facebooku, co miało uchybić lojalności wobec pracodawcy i spowodować utratę zaufania wobec pracownika.

Czytaj więcej


Sąd Apelacyjny oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa w sprawie Mariusza Zielkego. Opinia przyjaciela sądu HFPC

Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił postanowienie sądu pierwszej instancji i oddalił wniosek o zabezpieczenie w postaci zakazu publikacji o Krzysztofie Sadowskim przez Mariusza Zielkego. Zakaz rozpowszechniania przez rok informacji dotyczących zarzucanych czynów pedofilskich został nałożony na dziennikarza we wrześniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie. HFPC złożyła przed Sądem Apelacyjnym opinię przyjaciela sądu w tej sprawie. Orzeczenie jest prawomocne.

Czytaj więcej


Dokumentaliście odmówiono wstępu na teren Sejmu. HFPC składa skargę do ETPC

HFPC wspólnie z kancelarią Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy przygotowała skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w imieniu Konrada Szołajskiego, któremu odmówiono wejścia do Sejmu w celu nagrania materiałów na potrzeby przygotowywanego filmu dokumentalnego.

Czytaj więcej


Wykorzystanie wizerunku dziennikarki bez jej zgody w antyuchodźczym spocie. Zapadł wyrok w sprawie

W październiku 2018 r. podczas wyborów samorządowych, partia polityczna opublikowała spot wyborczy, w którym wykorzystano wizerunek dziennikarki – Justyny Śliwowskiej-Mróz – bez jej zgody. Ze względu na swoją antyuchodźczą wymowę, spot wzbudził szereg protestów i wywoływał skrajne emocje. Dziennikarka wytoczyła powództwo cywilne o naruszenie dóbr osobistych. W pozwie Justyna Śliwowska-Mróz domagała się m.in. usunięcia spotu wyborczego ze stron internetowych i przekazania 20 000 zł na rzecz jednej z fundacji.

Czytaj więcej


Utrudnianie pracy dziennikarzowi w czasie demonstracji. Opinia przyjaciela sądu HFPC

HFPC złożyła przed Sądem Okręgowym w Krakowie opinię przyjaciela sądu w sprawie dotyczącej działań niektórych demonstrantów wobec Pawła Figurskiego, dziennikarza „Gazety Wyborczej” relacjonującego tzw. „miesięcznice smoleńską”.

Czytaj więcej


HFPC pyta o działania Policji wobec fotoreportera relacjonującego protest pod Koninem

Helsińska Fundacja Praw Człowieka z zaniepokojeniem przyjęła informacje o działaniach funkcjonariuszy Policji podjętych wobec fotoreportera Jędrzeja Nowickiego, relacjonującego protest pod Koninem w sobotę 20 lipca 2019 r. W liście do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu HFPC poprosiła o udzielenie informacji na temat przebiegu i powodów działań funkcjonariuszy Policji wobec dziennikarza.

Czytaj więcej


Sąd Rejonowy w Rzeszowie uchylił karę nagany nałożoną na red. Grażynę Bochenek

Polskie Radio Rzeszów uznało powództwo red. Grażyny Bochenek w związku z nałożeniem kary nagany za audycję dotyczącą prezydenta Andrzeja Dudy. 19 czerwca br. Sąd Rejonowy w Rzeszowie uchylił karę porządkowej nagany nałożoną na dziennikarkę. Prezes Polskiego Radia Rzeszów Przemysław Tejkowski przychylił się do żądania powódki i uznał, że uzasadniają je przytoczone przez stronę przeciwną okoliczności faktyczne. Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła opinię przyjaciela sądu w tej sprawie.

Czytaj więcej


Dyskryminacja apolitycznego dziennikarza w Polskim Radiu Rzeszów

Grażyna Bochenek, dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów, w dniu 6 września 2018 roku podczas prowadzonego przez siebie magazynu  „Kalejdoskop” wyemitowała trzy opinie słuchaczy na temat prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jedna z nich była niepochlebna. Po emisji programu red. Bochenek została odsunięta od audycji prowadzonych na żywo oraz nałożono na nią karę nagany – w tej sprawie postępowanie jest w toku. Ponadto przez okres kilku miesięcy jej praca była utrudniana przez pracodawcę.

Czytaj więcej


 


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi