AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Monitoring Procesu Legislacyjnego

 

Zdalne posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania sprzeczne z Konwencją. Zastrzeżenia HFPC do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przesłała do Senatu swoje zastrzeżenie wobec przyjętej przez Sejm ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.   Pobierz dokument

26.06.2020
pobierz
 

Nowa ustawa wyborcza – nowe problemy. Uwagi HFPC do ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP

W przedstawionej Senatowi opinii Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła uwagę, że uchwalona przez Sejm specustawa wyborcza zawiera rozwiązania zagrażające równości wyborów oraz pewności prawa. Wątpliwości HFPC dotyczą także sposobu dystrybucji pakietów wyborczych. Nowa ustawa zakłada, że głosowanie korespondencyjne stanowić będzie opcjonalną formę oddania głosu w nadchodzących wyborach prezydenckich. Zdaniem HFPC, ustawodawca nie ustanawia jednak odpowiednich […]

21.05.2020
pobierz
 

Trudniej o testy w kierunku wykrycia COVID. Uwagi HFPC do projektu rozoprządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego laboratoriów COVID

Ograniczenie możliwości wykonania komercyjnych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, a przez to osłabienie liczby wykonywanych testów w ogóle – to najważniejsze zastrzeżenia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego laboratoriów COVID.

13.05.2020
pobierz
 

W trzeciej tarczy antykryzysowej znalazły się przepisy bez związku ze stanem epidemii. Uwagi HFPC do projektu

Osłabienie samorządu prokuratorskiego, zmiany w ustawie o Komisji ds. pedofilii oraz wprowadzenie zdalnych rozpraw w postępowaniu cywilnym i sądowo-administracyjnym – to niektóre zmiany, które znalazły się trzeciej wersji tarczy uchwalonej przez Radę Ministrów. HFPC przedstawiła wobec niej stanowisko.

04.05.2020
pobierz
 

Opinia HFPC do projektu ustawy wprowadzającej powszechne głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich

Zagrożenia dla powszechnego, tajnego i osobistego głosowania, ograniczenie roli Państwowej Komisji Wyborczej oraz liczne nieścisłości i luki skutkujące m.in. brakiem możliwości określenia precyzyjnych reguł głosowania – to zastrzeżenia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do projektu ustawy wprowadzającej powszechne głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich.

22.04.2020
pobierz
 

Uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zabrała głos w trakcie konsultacji rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzających ograniczenia związane ze stanem epidemii. HFPC zwróciła w nich uwagę na konieczność zniesienia całkowitego zakazu zgromadzeń publicznych.

21.04.2020
pobierz
 

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do drugiej odsłony tarczy antykryzysowej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedłożyła w środę Sejmowi opinię dotyczącą drugiej odsłony tarczy antykryzysowej. Zwróciła w niej uwagę na kilka rozwiązań, które niosą ryzyko dyskryminacji albo nieproporcjonalnego naruszenia prawa do prywatności jednostki. Dodatkowo, wskazała na konieczność pilnego zapewnienia procedur chroniących ofiary przemocy domowej i zagwarantowania rodzicom prawa do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od […]

09.04.2020
pobierz
 

Zmiany w prawie wyborczym: trwała recepta na podważanie wyników wyborów – opinia HFPC do projektu ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów prezydenckich

Przeprowadzenie wyborów prezydenckich w stanie epidemii, w następstwie zmian ustawowych przyjętych zaledwie na kilkadziesiąt dni przed samymi wyborami, trwale podważy legitymację wybranego kandydata do sprawowania urzędu Prezydenta RP. Pociągnie za sobą, niezależnie od sposobu przeprowadzenia wyborów, znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii wirusa COVID-19 i pogłębi negatywne konsekwencje dla gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej – to główne wnioski […]

03.04.2020
pobierz
 

Opinia HFPC do tzw. Tarczy Antykryzysowej

Sejm przyjął ustawę tzw. Tarczę Antykryzysową, która zawiera szereg przepisów dotyczących zapobieganiu epidemii COVID-19 i jej gospodarczych i społecznych skutków.

30.03.2020
pobierz
 

Status KRS wciąż pełen niejasności

Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała z Kancelarii Sejmu pisemne oświadczenia sędziów popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa o wskazaniu pełnomocników umocowanych do zgłoszenia kandydatur. Zawarte w nich informacje mnożą wątpliwości wokół skuteczności zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

19.03.2020
pobierz
 

Opinia HFPC do senackiego projektu tzw. ustawy naprawczej

Nieuwzględnienie uchwały połączonych Izb Sądu Najwyższego, kontrowersyjny charakter deliktu dyscyplinarnego polegającego na zajmowaniu stanowiska sędziego oraz wygaśnięcie stosunku służbowego sędziów Izby Dyscyplinarnej to główne zastrzeżenia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do procedowanego przez Senat RP projektu tzw. ustawy naprawczej.

04.03.2020
pobierz
 

Opinia prawna HFPC do projektu tzw. ustawy represyjnej

Ograniczenie samorządności sędziów oraz swobody ich orzekania, budowa oprzyrządowania dla wywierania efektu mrożącego na sędziów oraz zagwarantowanie wpływu aktualnej większości parlamentarnej na wybór Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego – to najważniejsze zmiany wynikające z tzw. ustawy represyjnej. HFPC złożyła do tego projektu opinię prawną.

19.12.2019
pobierz
 

Opinia HFPC do projektu rozporządzenia w sprawie wzorów uzasadnień wyroków

Uzasadnienie wyroku stanowi jeden z kluczowych elementów sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Z jednej strony zmusza sąd do zaprezentowania obiektywnego poglądu na sprawę, przedstawienia argumentów na poparcie swojego rozstrzygnięcia, z drugiej obliguje go do tego, aby odniósł się on również do poglądów zaprezentowanych przez strony postępowania, pokazał, że ich argumenty zostały wysłuchane i przeanalizowane. Bezpośrednio wpływa to […]

08.11.2019
pobierz
 

Opinia HFPC do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny

Niedostateczne uwzględnienie standardów międzynarodowych, nieuzasadniona ingerencja w swobodę wypowiedzi i naruszenie zasady prawa karnego, jako środka o charakterze ostatecznym – to główne zarzuty Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pod adresem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. HFPC przedstawiła opinię prawną do tego projektu.

21.10.2019
pobierz
 

Opinia HFPC do projektu ustawy o Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15

Naruszenie zasady sądowego wymiaru sprawiedliwości, obchodzenie zasady domniemania niewinności, niesprecyzowany cel oraz problematyczny zakres działania to główne problemy wynikające z projektu ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15.

13.08.2019
pobierz
 

Opinia HFPC do projektu ustawy o nieletnich

Utrzymanie w znacznej mierze status quo w systemie odpowiedzialności nieletnich – to najważniejszy wniosek z lektury opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczącej rządowego projektu ustawy o nieletnich. Stanowić ma ona kompleksową regulację tematyki dzieci sprawiających problemy wychowawcze.

08.05.2019
pobierz
 

Opinia HFPC dotycząca zmian w ustawie o KRS

HFPC przedstawiła Marszałkowi Sejmu opinię prawną dotyczącą projektowanych zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zdaniem projektodawców proponowane zmiany stanowią wykonanie niedawnego wyroku TK. Ich założeniem jest wyłączenie możliwości wniesienia odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa wydanych w indywidualnych sprawach dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Wg HFPC, rozwiązanie to w […]

25.04.2019
pobierz
 

Opinia HFPC do projektu zmiany przepisów kodeksu postępowania karnego

Przyspieszenie postępowań sądowych – to główne założenie rządowego projektu zmieniającego przepisy kodeksu postępowania karnego. HFPC odniosła się do niego w opinii prawnej, analizując czy ceną za przyspieszenie  postępowań nie będzie naruszenie praw człowieka.

27.02.2019
pobierz
 

Opinia HFPC do projektu zmian w kodeksie karnym

Zaostrzenie kar za poszczególne przestępstwa, odejście od wychowawczej filozofii odpowiedzialności nieletnich oraz wprowadzenie kary bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności – to główne pomysły Ministerstwa Sprawiedliwości na zmiany w prawie karnym. Wszystkie one budzą wątpliwości HFPC.

19.02.2019
pobierz
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi