AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Trybunał Sprawiedliwości UE

 

Postępowanie przed TSUE po wysłaniu przez sąd krajowy odesłania prejudycjalnego. Kilka porad dla pełnomocników

Broszura „Postępowanie przed TSUE po wysłaniu przez sąd krajowy odesłania prejudycjalnego. Kilka porad dla pełnomocników” została opracowana przez dr hab. Agnieszkę Frąckowiak-Adamską w oparciu o informacje dostępne na stronie TSUE: www.curia.europe.eu. Publikacja omawia m.in. składanie pism procesowych, wystąpienie na rozprawie, dodatkowe wnioski i przepisy dotyczące postępowania przed TSUE. Przedstawiony został też modelowy przebieg postępowania po wpłynięciu […]

16.03.2019
pobierz
 

Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka. Podręcznik praktyczny dla pełnomocników stron

Podręcznik jest przeznaczony dla prawników praktyków – zwłaszcza dla pełnomocników stron, jak również osób współpracujących z podmiotami zajmującymi się wymiarem sprawiedliwości, sędziów, ale także organizacji pozarządowych zaangażowanych w postępowania sądowe. Podstawowym celem Podręcznika jest praktyczne wyjaśnienie, na czym polega instytucja pytania prejudycjalnego, jakie są cele i etapy tej procedury przed Trybunałem Sprawiedliwości, wymogi materialne prawidłowo napisanego […]

01.03.2019
pobierz
 

Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka. Podręcznik praktyczny dla sędziów

Podręcznik przeznaczony jest dla prawników praktyków, zwłaszcza dla sędziów, jak i dla osób współpracujących z podmiotami zajmującymi się wymiarem sprawiedliwości, w tym dla organizacji pozarządowych zaangażowanych w postępowania sądowe. Celem podręcznika jest praktyczne wyjaśnienie, na czym polega instytucja pytania prejudycjalnego, jakie są cele i etapy tej procedury przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wymogi materialne prawidłowo […]

01.03.2019
pobierz
 

Litygacja strategiczna przed TSUE – poradnik HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała poradnik na temat prowadzenia litygacji strategicznej w obszarze ochrony praw człowieka przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

01.02.2019
pobierz
 

Nie tylko Strasburg – materiały szkoleniowe część III

Dialog sądów polskich i TSUE. Teoria i praktyka pytań prejudycjalnych ze szczególnym uwzględnieniem Karty Praw Podstawowych.

31.12.2018
pobierz
 

Czy organizacja kościelna może kształtować wymagania wobec pracowników w zależności od ich wyznania?

Wyrok TSUE z dnia 11 września 2018 r. w sprawie IR przeciwko JQ (C-68/17)

22.10.2018
pobierz
 

„Do Luksemburga zamiast do Strasburga?” – Raport na temat roli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ochronie praw człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport „Do Luksemburga zamiast do Strasburga?” autorstwa dr. Piotra Kładocznego, Marcina Szweda i Katarzyny Wiśniewskiej, w którym omówiono unijny system ochrony praw jednostki. W publikacji zaprezentowano wiele wyroków TSUE z ostatnich lat, które dotyczą spraw istotnych dla wolności i praw człowieka, w tym wolności wyznania, prawa do ochrony życia rodzinnego, ochrony godności, prawa […]

08.10.2018
pobierz
 

Czy sama wysokość kary grożącej za popełnienie przestępstwa może być traktowana jako podstawa odmowy udzielenia cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej w oparciu o przesłankę popełnienia poważnego przestępstwa?

Wyrok TSUE z 13 września 2018 r., C-369/17, Shajin Ahmed przeciwko Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.

17.09.2018
pobierz
 

Czy prawo UE definiuje pojęcie osoby z niepełnosprawnością?

Wyrok z 1 grudnia 2016 r. w sprawie Mohamed Daouidi przeciwko Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (C 395/15).

10.09.2018
pobierz
 

Kiedy wyznanie może być dopuszczalnym kryterium przy rekrutacji?

Wyrok TSUE z dnia 17 kwietnia 2018 r. Vera Egenberger przeciwko Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV (C-414/16)

03.09.2018
pobierz
 

Kiedy dopuszczalne jest ponowne ukaranie za ten sam czyn?

20 marca 2018 r. TSUE wydał trzy wyroki dotyczące zakazu podwójnej karalności: C-524/15, C-537/16 oraz C-596/16.

20.08.2018
pobierz
 

Czy z prawa UE może wynikać obowiązek odmowy stosowania przez sąd karny korzystnych dla oskarżonego zasad przedawnienia?

Wyrok TSUE z dnia 8 września 2015 r. (C-105/14; tzw. „wyrok Taricco I”) Wyrok TSUE z dnia 5 grudnia 2017 r. (C-42/17; tzw. „wyrok Taricco II”)

06.08.2018
pobierz
 

Czy ograniczenia uboju rytualnego naruszają wolność wyznania?

Wyrok TSUE z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW i in. Przeciwko Vlaams Gewest, przy udziale: Global Action in the Interest of Animals (GAIA) VZW (C-426/16)

30.07.2018
pobierz
 

Rzetelność postępowania sądowego a wydanie podejrzanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Wyrok TSUE z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie Minister for Justice and Equality przeciwko LM (C‑216/18 PPU)

23.07.2018
pobierz
 

Czy ograniczenia w nabywaniu gruntów rolnych mogą naruszać prawo unijne?

Wyrok TSUE z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie „SEGRO” Kft. przeciwko Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C‑52/16) oraz Günther Horváth przeciwko Vas Megyei Kormányhivatal (C‑113/16)

09.07.2018
pobierz
 

Jak powinna wyglądać procedura udostępniania stronom materiałów postępowania oraz czy obrońca może reprezentować dwóch oskarżonych, gdy ich interesy są sprzeczne?

Wyrok TSUE z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie postępowania karnego przeciwko Nikolayowi Kolevowi, Milkowi Hristovowi, Stefanowi Kostadinovowi (C-612/15)

25.06.2018
pobierz
 

Czy partnerzy w małżeństwach osób tej samej płci korzystają ze swobody przemieszczania się?

Wyrok TSUE z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie Relu Adrian Coman i in. przeciwko Inspectoratul General pentru Imigrări i in. C-673/16

18.06.2018
pobierz
 

Europejski Nakaz Aresztowania w kontekście nieletnich sprawców czynów zabronionych

Wyrok TSUE z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przeciwko Dawidowi Piotrowskiemu (C‑367/16)

04.06.2018
pobierz
 

Czy życzenia kontrahentów pracodawcy mogą stanowić decydujący wymóg zawodowy, który będzie uzasadniał nierówne traktowanie pracowników?

Wyrok TSUE z 14 marca 2017 r. w sprawie Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH) przeciwko Micropole SA (C-188/15)

25.05.2018
pobierz
 

Czy przekazanie dwóch poszukiwanych osób do Rumunii i Węgier nie spowoduje narażenia ich na nieludzkie lub poniżające traktowanie?

Wyrok TSUE z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Pál Aranyosi i Robert Căldăraru przeciwko Generalstaatsanwaltschaft Bremen (C-404/15).

21.05.2018
pobierz
 

Czy państwa członkowskie mają obowiązek zagwarantowania środka odwoławczego do sądu w przypadku odmowy wydania cudzoziemcowi wizy Schengen?

Wyrok TSUE z 13 grudnia 2017 r. w sprawie Soufiane El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych (C‑403/16)

14.05.2018
pobierz
 

Czy pracodawca może zakazać noszenia w miejscu pracy symboli politycznych, światopoglądowych lub religijnych?

Wyrok TSUE z 14 marca 2017 r. w sprawie Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko G4S Secure Solutions NV (C-157/15)

07.05.2018
pobierz
 

Możliwość żądania zwrotu nadpłaty podatku po upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Wyrok TSUE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Caterpillar Financial Services sp. z o.o. przy udziale: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (C‑500/16)

23.04.2018
pobierz
 

Czy dopuszczalne jest weryfikowanie orientacji seksualnej osoby ubiegającej się o status uchodźcy?

Wyrok TSUE z 25 stycznia 2018 r. w sprawie F przeciwko Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (C-473/16)

16.04.2018
pobierz
 

Jakim wymogom powinny odpowiadać sądy, aby mogły być uznane za niezawisłe w rozumieniu prawa UE?

Wyrok TSUE z 27 lutego 2018 r. w sprawie Associação Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko Tribunal de Contas (C-64/14)

16.04.2018
pobierz
 

Materiały szkoleniowe: Postępowanie w sprawie odesłań prejudycjalnych przed TSUE

Materiały ze szkolenia dla sędziów przygotowane przez Krzysztofa Pleśniaka i Katarzynę Szychowską.

15.12.2017
pobierz
 

Materiały szkoleniowe: Zadawanie pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwo TSUE w obszarze ochrony praw człowieka

Materiały ze szkolenia dla sędziów przygotowane przez dr Agnieszkę Frąckowiak-Adamską.

17.11.2017
pobierz
HFPC we współpracy z kancelarią Clifford Chance rozpoczęła w 2017 r. projekt pt. "Nie tylko Strasburg? Alternatywne międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka". Na tej stronie prezentujemy materiały opracowane w ramach cyklu: omówienia orzeczeń TSUE oraz materiały szkoleniowe dla sędziów.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi